یکشنبه 26 بهمن 1382   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تقلب انتخاباتي رسما آغاز شده است، نيما راشدان در گفتگو با راديو بين المللي فرانسه

راديو فرانسه :‌ کمتر از يک هفته مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي - از برخي محافل اروپايي گرفته تا برخي نمايندگان مستعفي مجلس ششم نسبت به امکان شديد تقلب در اين انتخابات هشدار مي دهند. اين هشدارها و نگرانيها اساسا مستند به کدام داده هاست ؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


- اساسا در تمام انتخابات جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب بهمن - روز انتخابات - وزارت کشور هميشه بخشنامه اي صادر مي کند و اخذ راي بدون ارائه شناسنامه را در شرايطي مجاز مي شمارد. همين بخشنامه راه را بر بزرگترين تقلبات انتخاباتي هموار کرده و مي کند. يک مثال مي زنم - ستاد کل نيروهاي مسلح خيلي هدفمند و بابرنامه ريزي قبلي - از يک هفته قبل از انتخابات همه سربازان وظيفه را لغو مرخصي و ممنوع الخروج مي کند - سربازها در پادگان - نظر به همين بخشنامه وزارت کشور - چندين بار راي مي دهند - يکبار با دفترچه مرخصي - يکبار با گواهينامه - يکبار با شناسنامه و ... - مطلب ديگر آمار است - شما بينيد - آمار وزارت کشور و مرکز آمار فرض کنيد با آمار شوراي نگهبان ميليونها نفر فرق دارد - به گفته سايت محافظه کار بازتاب متعلق به سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام - فقط در همين انتخابات اخير مشکل ۶ ميليون اختلاف آماري است که از آن با عنوان اشباح ياد کرده - آمار جمعيتي مرکز آمار ايران با آمار سازمان ملل متحد ۹ تا ۱۲ ميليون فرق دارد. لذا مي بينيد دست حاکميت براي رقم سازي باز باز است. شما بخاطر داريد در انتخابات خرداد ۷۶ - يکي از شهرهاي لرستان ۱۳۰٪ به ناطق نوري راي داده بودند.
تقلب انتخاباتي در ايران به نظرم با جعل و چاپ شناسنامه نيست - نظام از سال ۵۷ تا الان اصلا يک سري نهادهايي را براي تقلب ايجاد کرده - حاکميت محتاج تقلب است. تقلب سيتماتيک و ساختاري است. دولت به سپاه ، سازمان تبليغات و بسياري از نهادها بودجه مي دهد تا در انتخابات بصورت سيستماتيک تقلب کنند. در همه انتخابات تا کنون ساکنان صدها روستا را به بهانه نماز جمعه به شهر آورده اند تا راي صوري توليد شود. مثل تقلب مشهوري که در خصوص تعويض و تزريق آراي خانم کديور و فردي به نام سهرابي فاش شد. سپاه و نهادهاي ديگر - يک عمليات نظامي تمام عيار را در ايام تبليغات سامان دادند تا راي مخدوش شود.
بنده همين انتخابات جاري ليست چند تشکل را چک مي کردم - ديدم فرمانده قرارگاه غرب سپاه در تهران و معاونش - صدر ليست جناح راست هستند و احتمالا راي هم خواهند آورد. نظام ظاهرا مسئله اي دارد که او را واداشته نظاميان پشت پرده را به عرصه بياورد - بازيگران بين المللي ايران را محاصره کرده اند از ۵ طرف - بدون آنکه پرده پوشي کنند صريحا از تغيير رژيم مي گويند - خوب اين مسلما نظام را در لاک دفاعي فرو مي برد. نتيجه انتخابات از حيث ميزان شرکت برايشان مهم هست تمام تلاششان ر اخواهند کرد تا مشارکت را بالاي ۵۰٪ جلوه دهند - به نظر من همين کار را مي کنند - به ياد داشته باشيد که نتيجه راي گيري را وزارت کشور بدون صلاحديد شوراي عالي امنيت ملي اعلام نخواهد کرد - لذا رقمي که در اختيار جرايد قرار مي گيرد معمولا صلاحديد شوراي امنيت ملي است و نه عددي که از دل صندوقها بيرون آمده.

Copyright: gooya.com 2016