شنبه 3 مرداد 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

او را "زيبا" بناميم، نه "زهرا"، عباس احمدي

درست است که نام اصلی ی "زيبا" در شناسنامه اش، "زهرا" است، اما "زيبا" از مدت ها پِيش، يعنی از زمان دو سالگی، نام اش از "زهرا" به "زيبا" عوض شده بودتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com "زيبا" کاظمی، در روزگاری که هنوز "زهرا"
نشده بود و زهر مرگ را نچشيده بود.

اين روزها، همه جا سخن از زيبا کاظمی است که بعد از تجاوز جنسی و ضرب و شتم و شکستن دست و پا و سوزاندن سينه، در زندان اوين به قتل رسيده است. نکته ای که حکومت ايران، با زرنگی، جا انداخته است،اسلاميزه کردن نام مقتول از "زيبا" به "زهرا" است. به نحوی که حتی ايرانيان برون مرزی که محظورات امنيتی ی فعالان داخل ايران را ندارند، از "زيبا" به نام "زهرا" نام می برند.

کلمه ی "زهرا"، مانند "عباس" که نام من است، يک کلمه ی عربی و مذهبی است که، با حمله ی عرب ها، از فرهنگ اعراب وارد زبان ما شده است. در حالی که واژه ی "زيبا" يک واژه ی پارسی و سکولار است که از روزگار باستان در قلمروی ايران رواج داشته است و از نياکان مان برايمان به يادگار مانده است.

درست است که نام اصلی ی "زيبا" در شناسنامه اش، "زهرا" است، اما "زيبا" از مدت ها پِيش، يعنی از زمان دو سالگی، نام اش از "زهرا" به "زيبا" عوض شده بود. همه ی دوستان و آشنايان اش، او را با نام "زيبا" می شناختند. مادرش، او را زيبا صدا می زد. پدرش، او را زيبا صدا می زد. شوهرش، او را زيبا صدا می زد. دوستان اش، او را زيبا صدا می زدند. همکاران اش، او را زيبا صدا می زدند. همه ی عالم و آدم، او را زيبا صدا می زدند، تا آن که به ايران سفر کرد. همراه با حجاب اسلامی ی اجباری و روسری اسلامی ی اجباری و مانتوی اسلامی ی اجباری ، نام او را نيز، اجبارا، اسلامی کردند و به اين ترتيب بود که "زيبا" ی سکولار و بی حجاب، تبديل شد به "زهرا"ی مذهبی و با حجاب. اما اين حجاب اجباری مانع از آن نشد که پيراهن اش را، مانند تن اش، پاره پاره نکنند و پس از تجاوز جنسی و جسمی، "زيبا" ی "زهرا" شده را به قتل نرسانند.

در اين شرايط که آقايان می خواهند پرونده ی قتل "زيبا" کاظمی را ماست مالی کنند، ما بايد هشيار باشيم و اگر کاری از دست مان بر نمی آيد، حداقل، در توطئه ی اسلاميزه کردن نام "زيبا" کاظمی ، با قاتلان و شکنجه گران او همکاری نکنيم و او را همان طور که خودش می خواست، "زيبا" بناميم، نه "زهرا".
***
Abbas.Ahmadi@Mailcity.com
http://AbbasAhmadi.tripod.com

Copyright: gooya.com 2016