جمعه 18 مهر 1382

آيت الله منتظري در گفت و گو با نشريه اسپانيايي ال پايس و خبرگزاري رويترز، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
آيت الله منتظري در پاسخ به سوالات نشريه« ال پايس» اسپانيا و خبرگزاري رويترز در خصوص« وضعيت فعلي و آينده ايران»،« راه برون رفت از وضعيت فعلي»،« ارزيابي شركت مردم در انتخابات آينده مجلس»،« حكومت ديني»،« نظارت استصوابي»،« فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ايران»،«‌‏ وضعيت عراق» و« احساس ايشان نسبت به آزادي و شروع مجدد تدريس» پاسخ دادند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، به نقل از دفتر آيت الله منتظري، ايشان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه"با توجه به مطرح بودن جنابعالي به عنوان يكي از معماران اصلي انقلاب، وضعيت فعلي و آينده ايران را چگونه ارزيابي مي‌‏كنيد؟" گفت: در صورتي مي‌‏توان به وضعيت مناسب رسيد كه حاكميت بر طبق نظر اكثريت جامعه شكل گرفته و عمل نمايد. از جهت ديگر بايد در برخورد با مخالفان تجديد نظر جدي صورت گيرد و به گونه‌‏اي نباشد كه انتقاد كنندگان را به مجرد ابراز نظر، احضار، بازداشت و زنداني نمايد.
ايشان افزود: در حال حاضر معضل بزرگي كه كشور ما گرفتار آن است، پديده فرار مغزها و افراد نخبه كشور به خارج از كشور است. اين مشكل عمده ناشي از سوء مديريت و... است و افرادي كه به خارج از مرزها مي‌‏روند نوعاً چون در داخل نمي‌‏توانند نظر مخالف خود را اظهار كنند، در كشورهاي ديگر تندتر انتقادات خويش را مطرح مي‌‏كنند، در حالي كه كشور از آن مردم است و آنها صاحبان اصلي انقلاب هستند و مسئولان خدمت گذار مردم هستند و اگر انتقادات آنها به جاست بايد شنيد و به آن عمل كرد.
آيت الله منتظري گفت: من بارها اين نكته را گفته‌‏ام كه پيامبر اكرم اسلام (ص) و امام علي (ع) امام اول ما كه حكومت تشكيل دادند، در حاكميت خويش حتي يك زنداني سياسي نداشتند. برخورد امام علي (ع) با خوارج نهروان نمونه بارز آن است و هنگامي كه به ايشان اعتراض شد چرا آنها را دستگير و زنداني نمي‌‏كنيد؟ فرمودند: "در اين صورت زندان‌‏ها را پر كرده‌‏ايم"، حضرت مي‌‏دانستند چنين كاري فايده‌‏اي كه براي جامعه ندارد، ضرر هم دارد، اين بازداشت‌‏ها علاوه بر اينكه ظلم است و شرعاً حرام مي‌‏باشد موجب بحران در كشور مي‌‏شود.
آيت الله منتظري گفت: بايد كاري كرد كه جامعه احساس آرامش كند، يكي از راه‌‏هاي آن همان آزادي بيان است كه افراد به راحتي مي‌‏توانند حرف و نظرشان را بيان نمايند، دستگاه قضايي بايد در رفتار خويش با مردم تجديد نظر كند.وي پيشنهاد كرد كه نهادهاي غير قانوني كه در قانون اساسي نيستند، منحل شوند.
آيت الله منتظري در پاسخ به اين سوال كه شركت مردم در انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌‏كنيد، گفت: اگر وضعيت به اين منوال ادامه داشته باشد، حضور مردم كم خواهد شد و انتخابات پرشوري را شاهد نخواهيم بود، مگر اين كه آقايان تجديد نظر نمايند.
آيت الله منتظري در پاسخ به سوالي در رابطه با موقعيت آقاي خاتمي گفت: آقاي خاتمي وعده‌‏هاي بسياري به مردم دادند و بر اساس همان وعده‌‏ها و شعارها مردم 22 ميليون رأي به ايشان دادند، ايشان مي‌‏توانستند با اين پشتوانه قوي مردمي در مقابل اقليت كه مخالف اجراي برنامه‌‏هاي وعده‌‏ داده‌‏ شده‌‏اند، مقاومت كند اما متأسفانه نتوانست مقاومت كند.
ايشان با بيان اينكه دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادي و اخلاقي نيست، بلكه در مسائل اقتصادي و سياسي و حاكميت نيز اسلام دستور و برنامه‌‏ دارد، گفت كه سوء استفاده از دين مورد قبول من نيست.
ايشان با اشاره به رياست خود بر مجلس قانون اساسي جمهوري اسلامي گفت: درآنجا بحث شد كه براي جلوگيري از دخالت برخي افراد و نهادها و وزارت خانه‌‏ها چون وزارت كشور در انتخابات و تحميل نمايندگان به مجلس و مردم، اصل 99 تصويب شود و شوراي نگهبان را ـ كه به نظرمان نهاد مقدسي مي‌‏آمد ـ متولي اين كار قرار داديم و در حقيقت فلسفه وجودي اصل 99 تأمين آزادي انتخابات بود و هدف نظارت بر انتخابات بود نه تعيين كانديداها. اين امر در چند دوره رعايت شد ولي پس از چندي آقايان اصل 99 را به نظارت استصوابي تفسير نموده و در حقيقت انتخابات را دو مرحله‌‏اي كردند.
ايشان گفت: به گونه‌‏اي اصل 99 را تفسير كرده‌‏اند كه نه تنها جلوي دخالت‌‏ها گرفته نشده است بلكه پس از دخالت كردن، اخيراً دفاتر نظارتي را در شهرها ايجاد كرده‌‏اند تا كانديداها را زير نظر داشته باشند. در حالي كه آنان چنين حقي را ندارند و بر خلاف قانون است. با اين اوضاع و اوصاف نمي‌‏توان نسبت به انتخابات آينده خوشبين بود.
سوال ديگر خبرنگار درباره فشارهاي بين المللي در رابطه با فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي بود كه ايشان فرمودند: واقعاً معلوم نيست ايران در مقام توليد سلاح‌‏هاي خطرناك هسته‌‏اي باشد و استفاده صلح آميز از دانش هسته‌‏اي حق تمام كشورهاست و نمي‌‏توان كشوري را از آن منع كرد. سوالي كه در اين جا مطرح است اين است كه چرا كشورهايي چون اسرائيل و آمريكا و روسيه آزادند كه سلاح‌‏هاي هسته‌‏اي توليد نمايند و توليد سلاح‌‏هاي كشتار جمعي براي آنها منعي ندارد اما ديگر كشورها حق نداشته باشند؟
مگر آمريكا چه امتيازي دارد كه سلاح‌‏هاي كشتار جمعي را دارا باشد و ايران نداشته باشد؟ مگر آمريكا قيم دنياست كه خود واجد همه سلاح‌‏هاست و اسرائيل را هم مسلح كرده است اما ديگر كشورها حق ندارند اينگونه سلاح‌‏ها را داشته باشند؟ در سوء استفاده از اين سلاح‌‏ها تفاوتي ميان آمريكا و ديگر كشورها هم نيست، چنانكه آمريكا با همين سلاح‌‏ها، ناكازاكي و هيروشيماي ژاپن را مورد حمله قرار دارد و هزاران انسان را به كشتن داد.
آيت الله منتظري در پاسخ به سوالي درباره وضعيت آينده عراق و تأثير آن بر ايران، ضمن تأكيد بر مشتركات فرهنگ و مذهب ميان دو كشور چون مشاهد شريفه كه در هر دو كشور وجود دارد و علاقه مردم براي رفت و آمد، گفت: به واسطه همگوني در بسياري از مسايل دو كشور، آينده دو كشور از لحاظ سياسي و فرهنگي نمي‌‏تواند از هم جدا باشد و خواهي نخواهي بر يكديگر تأثير خواهد گذاشت. حاكميتي هم كه در عراق پا مي‌‏گيرد بايد بر طبق نظر اكثريت جامعه آنجا باشد و حكومت بر اساس موازين اسلامي شكل مي‌‏گيرد و حاكميت آن نمي‌‏تواند بدون در نظر گرفتن دين و مذهب باشد و اقليت‌‏ها هم بايد آزادانه بتوانند از حقوق شهروندي برخوردار باشند.
ايشان در رابطه با حضور آمريكا در عراق فرمودند: درست است كه آمريكايي‌‏ها در عراق كار بزرگي را انجام دادند كه همان ساقط كردن صدام بود و در برخي از جاها مردم از آمدن آنها استقبال كردند اما در هر حال كشور متعلق به عراقي‌‏هاست و آمريكا بايد حكومت را به حكومت انتقالي واگذار نموده و پس از تقويت آن، از عراق خارج شود.
هنگامي كه خبرنگار مي‌‏خواست بداند ايشان چه احساسي نسبت به شروع تدريس خويش دارند واين امر چقدر براي ايشان اهميت دارد، گفتند: وظيفه و كار اصلي ما درس خواندن و تدريس است وضع حوزه‌‏هاي علمي هم براي همين است. از اقصي نقاط كشور و دنيا براي فراگيري علوم به حوزه‌‏ها مي‌‏آيند، من هم از همان اوان طلبگي و شانزده سالگي هر چه فرا مي‌‏گرفتم تدريس مي‌‏كردم و خودم علاقه بسياري به تدريس داشته و دارم.
ايشان افزودند: بسياري از علما و مراجع و مسئولان كشور از شاگردان من بوده‌‏اند. علم اندوزي و تعليم و تعلم امر بسيار مهم و با ارزشي است. البته منافاتي كه در كنار تدريس و علم اندوزي، انسان در مسايل سياسي و اجتماعي هم اظهار نظر كند و به وظيفه شرعي و وجداني خود عمل نمايد. چون دين اسلام و آموزه‌‏هاي آن منحصر به مسايل عبادي و اخلاقي تنها نيست و اسلام به مسايل سياسي و اجتماعي هم نظر خاص دارد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/102

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيت الله منتظري در گفت و گو با نشريه اسپانيايي ال پايس و خبرگزاري رويترز، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016