شنبه 19 مهر 1382

احسان نراقي: منتظر پيام تبريك آقاي خاتمي به خانم عبادي هستيم، ايسنا

احسان نراقي با اشاره به پيام‌هاي تبريكي كه از سوي شخصيت‌هاي درجه‌ي يك سياسي عرصه‌ي بين‌الملل براي شيرين عبادي ارسال شده است، گفت: منتظر پيام تبريك آقاي خاتمي به خانم عبادي هستيم؛ چرا كه آقاي خاتمي هميشه نشان داده است به حقوق بشر و جامعه مدني بسيار علاقمند و پايبند است.
احسان نراقي، محقق و نويسنده در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران تاكيد كرد: كسب اين جايزه از سوي عبادي نه فقط افتخار ملي براي ايرانيان محسوب مي‌شود بلكه به دنيا نشان داد، زنان ايراني پيشرفت در حقوق‌شان را به خوبي دنبال مي‌كنند.
وي افزود: اعطاي جايزه به عبادي محترمانه‌ترين پيامي است كه از سوي ملل آزادمنش اسكانديناوي براي ملت و دولت ايران ارسال شده است. آنها نشان‌ داده‌اند كه در قبال ابرقدرت‌ها استقلال راي دارند.
نراقي تصريح كرد: جايزه‌ي صلح نوبل عبادي از لحاظ امنيت ملي نيز سپري حفاظتي براي ايران محسوب مي‌شود كه حتي مي‌تواند از چند ده بمب اتمي كارآمدتر باشد.
اين محقق و نويسند معتقد است: اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي به تمام معنا واقعه‌يي تاريخي است؛ چرا كه اولين بار است كه يك زن مسلمان جايزه‌ي صلح را از بنياد نوبل دريافت مي‌كند.
نراقي سخنان عبادي را در پاريس پس از دريافت جايزه‌ي نوبل ياد‌آور شد و افزود: اين موضوع خيلي مهم است كه وي گفت مفتخرم به عنوان يك زن مسلمان ايراني، جايزه‌ي صلح را دريافت مي‌كنم و آن را به حساب ملتم مي‌گذارم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/137

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احسان نراقي: منتظر پيام تبريك آقاي خاتمي به خانم عبادي هستيم، ايسنا' لينک داده اند.

Legal-masked Jewish Fraudulence gang, NOBEL-PRIZE Committees
Legal-masked Jewish Fraudulence gang, NOBEL-PRIZE Committees Iranian Crawler's Special Report By Abidi,Shima - Ahmadi far,Roohollah and Peter Weiss ** - What does NOBEL-prize scandal mean? Does the "Intellectual Scientical Morality" decide take legal p...
Speakers' Corner
October 11, 2003 05:40 PM

نيك‌بخت: هاشم آقاجري ديگر در هيچ دادگاهي حاضر نمي‌شود و و براي شهادت و مرگ آماده است
http://news.gooya.com/politics/archives/001910.php...
[Daghdagheh] : دغدغه | links :لینکدونی
November 19, 2003 03:11 PM

Copyright: gooya.com 2016