يكشنبه 20 مهر 1382

معرفى نظام پيشنهادى مجامع اسلامى ايرانيان، براى آينده ايران در پالتاك

توسط:

خانم ژاله وفا و

آقاى مهران مصطفوى

پالتالك :در اتاق آزادى استقلال و مردم سالارى

تاريخ :يكشنبه 19 اكتبر

زمان:ساعت 5 بعد از ظهر بوقت اروپا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/172

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معرفى نظام پيشنهادى مجامع اسلامى ايرانيان، براى آينده ايران در پالتاك' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016