سه شنبه 22 مهر 1382

عزت الله سحابي: لازم بود آقاي خاتمي در تبريك به خانم عبادي پيشگام مي‌‏شدند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
مهندس عزت الله سحابي گفت: اهداي جايزه صلح نوبل به خانم عبادي نشان داد كه دين اسلام با توسعه و مدرنيسم پيوند خورده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عزت الله سحابي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، ضمن ابراز خرسندي از اهداي اين جايزه به عبادي گفت: ايشان در چند زمينه فعاليت داشتند و همين فعاليت‌‏ها موجب مطرح شدن وي به عنوان يك فرد شايسته بين المللي شد.
سحابي با تقسيم بندي فعاليت‌‏هاي عبادي به دو دسته سياسي و اجتماعي گفت: فعاليت سياسي ايشان در قالب وكالت و دفاع شجاعانه از متهمان سياسي كه نوعاً آزاديخواه و يا تلاشگران عرصه تأمين حقوق شهروندان واجراي قانون اساسي بودند، شكل گرفت و اين خود مزيتي براي يك زن ايراني مسلمان در صحنه اجتماع است.
وي افزود:‌‏ ايشان به عنوان يك فرد تحصيل كرده مسلمان، نشان دادند كه برخلاف اينكه امروز در جامعه ما عده‌‏اي تلاش مي‌‏كنند تا بگويند دين اسلام با توسعه و پيشرفت سازگار نيست، دين را مي‌‏توان با مدرنيسم پيوند زد.
وي در ادامه گفت: به نظرم لازم بود آقاي خاتمي در تبريك به خانم عبادي پيشگام مي‌‏شدند، به خصوص اينكه آقاي خاتمي خود منادي جامعه مدني و فضاي باز سياسي ـ اجتماعي در ايران هستند.
سحابي با اشاره به ابعاد وسيع اين جايزه گفت:‌‏ چنين جايزه‌‏اي تاكنون به يك ايراني يا يك مسلمان تعلق نگرفته است و خوب بود، آقاي رئيس جمهور در مقابل اين افتخار ملي واكنش نشان دهند.
وي در پاسخ به پرسشي در رابطه با رويكرد حاكميت به اين جايزه گفت: به نظرم افرادي، خيلي از اين پيشامد خوشحال نباشند و حاضر نيستند از آن استقبال كنند و مي‌‏كوشند محدوديت‌‏هايي براي ايشان بوجود آورند.
سحابي در ادامه تصريح كرد: عده‌‏اي نمي‌‏توانند چهره‌‏اي محبوب و موثر را تحمل كنند، اما بنده به آنها گوشزد مي‌‏كنم اگر در مسايل سياسي و مذهبي اين افراد را قبول ندارند، حداقل براي حفاظت از اين افتخار ملي، بگذارند تا اين افراد در جامعه رشد كنند و تصور نكنند اگر كساني از منظر خدمتشان، محبوب مردم و يا جامعه جهاني قرار گرفت دشمن يا معاند هستند.
سحابي با اشاره به مراسم استقبال از خانم شيرين عبادي گفت: اميدوارم كه خوش استقبال و بد بدرقه نباشيم و اين وسيله‌‏اي باشد تا طيف‌‏هاي روشنفكري به وحدت و انسجام دست يابند.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در رابطه با نگاه جهانيان به جامعه ايران پس از اهداي اين جايزه گفت: فكر مي‌‏كنم كميته تعيين جوايز آگاهانه چنين كاري را انجام داده است، چرا كه در جملات هيأت داوران جايزه عنوان شده بود كه ايشان زني روشنفكر و مسلمان است كه در زمينه صلح و آسايش و امنيت جهاني فعاليت دارد و اين يعني اينكه جامعه بين المللي حداقل در سطوح روشنفكرانش قدر ملت ايران را مي‌‏داند.
وي در ادامه انزواي ملت ايران را در جهان محصول عملكرد برخي دانست و گفت: ذات ملت ايران صلح طلب، خادم و ارمغان ده به كاروان فرهنگ و تعالي بشريت است.
سحابي در پايان گفت: ما بايد از اين فرصت استفاده كرده و بكوشيم اين جايگاهي را كه حداقل‌‏ در دل برخي از نخبگان و فرهنگ دوستان بوجود آمده است، حفظ كنيم و من اميدوارم با توجه به اينكه خانم عبادي از طيف روشنفكران ديني هستند و هزينه‌‏هاي زيادي نيز در اين زمينه پرداخته‌‏اند، روشنفكران مذهبي ما نيز جايگاه واقعي خودشان را در جامعه به دست آورند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/274

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عزت الله سحابي: لازم بود آقاي خاتمي در تبريك به خانم عبادي پيشگام مي‌‏شدند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016