جمعه 25 مهر 1382

موقعيت خطير براي جبهه مشاركت ايران اسلامي و آينده آن، از ديد احمد سلامتيان، راديو فردا

ماه منير رحيمي (راديو فردا): هم زمان با آغاز کنگره جبهه مشارکت ايران اسلامي، بزرگترين تشکل سياسي اصلاحگراي ايران، محمدرضا خاتمي، دبيرکل اين تشکل، در سخناني به نقش رهبر جمهوري اسلامي و نهادهاي تحت نظارت او اشاره کرد و تلويحا کندي پيشروي جنبش اصلاحات را به اين مجموعه نسبت داد. در اين باره احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مسائل ايران در پاريس، گفته هاي محمدرضا خاتمي را گامي تازه در جهت شفافتر شدن جنبش اصلاحات ارزيابي مي کند.
احمد سلامتيان (تحليلگر سياسي مسائل ايران، پاريس): عملا در اين نظرات دبيرکل جبهه مشارکت در بيان ديدگاه هاي اين جبهه، يک گام بسيار بزرگي به طرف شفافتر شدن، دقيقتر شدن، و متحول شدن ديدگاه هاي جبهه مشارکت در آستانه انتخابات آينده پيش مي رويم.

اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): صحبت از شفافيت کرديد، معمولا محمد خاتمي، رئيس جمهوري، در گفته هاي خودشان محتاطانه از کنار رهبر و نهادهاي تحت نظارت او مي گذرند. آيا بيان رک انتقادات از زبان برادرشان، محمدرضا خاتمي، به نهاد رهبري و زير مجموعه هايش ناشي از احساس نياز جبهه مشارکت به نشان دادن تمايز ميان مواضع اين تشکل و رهبر جمهوري اسلامي است يا ناشي از احساس نياز اين تشکل به نشان دادن هويتي مستقل از رئيس جمهور در تعريف جنبش اصلاحات؟

احمد سلامتيان: به نظر من اصلا اين تصور که آقاي دکتر محمدرضا خاتمي و حجت الاسلام محمد خاتمي را هميشه يکي بگيرند يا دو تلالو از يک آينه بگيرند، تصور درستي نيست و به خصوص که الان هر دو در سر دو نهاد هستند با دو وظيفه اجتماعي و سياسي گوناگون. وظيفه سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، با وظيفه دکتر محمدرضا خاتمي، دبيرکل حزبي که عملا اکثريت مجلس را داشته و در چهار سال اجازه نداده اند که هيچ کدام از خطوط برنامه اش را اجرا بکند دو وظيفه و دو نحوه عمل مختلف دو نفر، ممکن است حتي در بسياري مواقع گوياي دو نوع مصالح سياسي حتي متضاد با هم ديگر باشند. اين يکي از موارد آن است که ما مي بينيم امرزه در بيان جبهه مشارکت يک صراحت و شفافيت بسيار بيشتري از بيان رئيس جمهوري مي بينيد در مورد اين علت العلل مسائل و مشکلات ايران گسترش يک نوع استبداد مطلقه وسيعي برمبناي اختيارات بي نهايت و مسئوليت و پاسخگويي هيچ به دور نهاد رهبري هستيم و عملا از اين نقطه نظر به اين شفافيت بيان کردن، يک امر جديدي، حتي مي توانم بگويم هست در داخل خود جمهوري اسلامي که يک حزبي که اکثريت کامل مجلسش را دارد بتواند تا اين اندازه برود جلو و مشکل و معضل اصلي کشور را اين اختيارات بي حد و حصر و فقدان هر نوع مسئوليت و پاسخگويي بداند.

ا.م.ک: اين گفته ها صرفا براي جلب توجه افکار عمومي به کنگره سالانه اين تشکل بايد دانسته شود يا مسئله فراتر از آن مي رود و حاکي از دور تحرک تازه اصلاحگرايان دوم خردادي براي آغازي نو در جنبش تحول طلبي درون حکومتي است؟

احمد سلامتيان: طبيعي است که هر حزب و سازماني که مدعي مردم سالاري است، شعار خودش و بيانات خودش را در يک تعاملي با افکار عمومي تنظيم بکند. بنابراين در اين تعامل قطعي است که جبهه مشارکت در اين شرايطي که در يکي از بزنگاه هاي اصلي تاريخيش است و موجوديت سياسيش و حتي بيلان چند سال گذشته اش منوط به اين مي شود که آيا سربزير همچنان مطيع به طرف مسلخي که نظارت استصوابي برايش در انتخابات آينده پيش بيني کرده است پيش برود، يا کلا هويت خودش را از دست بدهد، يا اين که اگر بناست افتادني باشد با حفظ يک اصولي و شفاف کردن مواضع خودش بيافتد که جايگاه خودش را در تاريخ و در آينده مستحکمتر بکند. به نظر من تا اين اندازه شفافيت تا حدي در فضاي سياسي دليرانه از جانب جبهه مشارکت و دبير کلش محدود به يک بازي انتخاباتي لحظه اي نمي تواند بشود و دارد مي رود به طرف يک انتخاب سياسي دراز مدت که جبهه مشارکت گويي اگر بنا نباشد حداقل هاي خودش را که عبارت از اين است که در چهارچوب همين قانون اساسي تفسير مردم سالارانه اي را تحميل بکند يا به آن برسد. اگر به آن نرسد، ترجيح مي دهد به طور کلي وارد اپوزيسيون بشود.

امير مصدق کاتوزيان، مصاحبه با احمد سلامتيان (پاريس)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/402

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موقعيت خطير براي جبهه مشاركت ايران اسلامي و آينده آن، از ديد احمد سلامتيان، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016