يكشنبه 27 مهر 1382

شيرين عبادي: من طرفدار جدائي دين از سياست هستم و مردم از خاتمي عبور كردند، الشرق الاوسط، ترجمه حسن هاشميان

اگر اين نظام اوضاع خود را اصلاح نكند و به شكلي كه ملت مي خواهد در نيايد، حتي اگر روش هاي نظام هاي غيرديني را به كار گيرد، شكست خواهد خورد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شيرين عبادي در مصاحبه تلفني با روزنامه الشرق الاوسط گفته است به نفع دين است كه از سياست جدا گردد و خاتمي يك فرصت تاريخي براي انجام اصلاحات در ايران را از دست داد و مردم از وي عبور كردند. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد بدون توسل به خشونت رژيم فعلي ايران را اصلاح كرد، مي گويد: آري چنين چيزي امكان دارد زيرا از خشونت يك نتيجه پايدار حاصل نمي شود. من معتقد هستم كه مي توانيم در چارچوب قانون اساسي فعاليت نموده، تلاش كنيم از طريق امور قانوني تغيرات لازم در آن بوجود آوريم. من دست به كار غير قانوني نمي زنم زيرا روشهاي مسالمت آميز را تأييد مي كنم و تعداد افرادي كه در ايران خواهان اصلاحات هستند روز به روز در حال افزايش است.
در پاسخ به پرسشي ديگر كه مي گويد، آيا مانع تراشي بر سر اصلاحات ، موجب نمي شود كه مردم ايران به سوي يك انقلاب ديگر سوق داده شوند؟ اظهار مي دارد: روزگار انقلابات پايان يافته است. علاوه بر آن چيزي وجود ندارد كه تضمين كند يك انقلاب ديگر دستاوردي بهتر از آنچه طي 24 سال گذشته عايد ما كرده، به همراه آورد. با گذشته سال ها از مطالعه در اين امر، به اين نتيجه رسيدم كه انقلابات هرگز آنچه كه وعده مي دهند را عمل نمي كنند. آنچه من به دنبال آن هستم يك جنبش اصلاح طلبي فراگير است كه همه جنبه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي زندگي و ضرورتاً حقوق انسان ها را شامل مي شود. ملت ايران از انقلاب اسلامي احساس نااميدي دارد. بر اثر انقلاب و سپس جنگ با عراق خانواده هاي بيشماري هستند كه فرزندان خود را از دست دادند. در اين ميان ملت ايران بهترين جوانان خود را از دست داد و ميليونها نفر از آنها مجبور شدند ، خاك كشور خود را ترك كنند. چندين نسل از خسارتي كه انقلاب به بار آورده است، متضرر خواهند بود. تنها راه خروج از اين مشكل اصلاحات مسالمت آميز است. و خاتمي تنها منادي اين اصلاحات به شمار نمي آيد و شكست حكومت او در پيش بردن اصلاحات به معني شكست اصلاحات نيست. در همه حال دوره دوم رياست جمهوري خاتمي در حال اتمام است اما آن به معني پايان خواسته ها و آرزوهاي ملت ايران نيست.
شيرين عبادي درباره چگونگي انجام تغيرات در رژيم فعلي تأكيد مي كند، نمي توان مجراي رويدادهاي تاريخي را از قبل پيش بيني كرد. چنين تغيراتي ممكن است از طريق انتخابات صورت گيرد. چيزي كه ما به آن نياز داريم يك قانون انتخاباتي تعديل شده است كه اجازه مي دهد همه افراد كشور در آن به شكل برابر شركت كرده و به نفع كانديداي مورد نظر خود رأي خود را به صندوق ها بريزند. اما اگر شوراي نگهبان بر سلطه خود بر ابزارهاي انتخاباتي اصرار ورزد و تلاش كند سرنوشت انتخابات را خود تعيين كند، به يقين ميليون ها نفر از ملت ايران انتخابات آينده ماه مارس ( اسفند ) را تحريم خواهند كرد. همانطور كه در انتخابات شوراهاي شهري چنين كاري را انجام دادند.
از شيرين عبادي سؤال مي شود آيا امكان جايگزين شدن يك نظام غيرديني ( لائيك ) به جاي جمهوري اسلامي وجود دارد؟ او پاسخ مي دهد: در اين مسأله خلط مبحث صورت گرفته است. آنچه اكنون در ايران حاكم شده ، نظام ديني نمي باشد بلكه سيستمي است كه در آن آن هائي كه اكنون بر مسند قدرت تكيه زدند، دين را به عنوان وسيله بقاي خود در حكومت به كار مي گيرند. اگر اين نظام اوضاع خود را اصلاح نكند و به شكلي كه ملت مي خواهد در نيايد، حتي اگر روش هاي نظام هاي غيرديني را به كار گيرد، شكست خواهد خورد. من جدائي دين از حكومت را تأييد مي كنم زيرا ميدان هاي سياسي هميشه محل منافع نامحدود و هواخواهي افراد بوده است. اين ديدگاه من از سوي بسياري از مراجع ديني مورد پشتباني قرار گرفته و با عادات و سنتهاي شيعيان همخواني دارد.
درباره رهبري جنبش دموكراسي خواهان ايران و قرار گرفتن نام شيرين عبادي در صدر ليست انتخاباتي آينده و يا كانديدا شدن براي رياست جمهوري از او پرس و جو مي شود. او جواب مي دهد: من مدافع حقوق بشر و وكيل هستم و در پي چيزهاي ديگر نمي باشم. مي توانم به جرأت بگويم كه براي وارد شدن به هيچ انتخاباتي برنامه ريزي نكرده ام. جايزه اي كه به آن نائل آمدم دليل بزرگي است بر اين مسأله كه روش هاي اتخاذ شده در گذشته از سوي من درست بوده است. من ياور كساني خواهم بود كه هيچ گونه ياوري ندارند و صداي مردمي مي باشم كه فرياد آنها به جائي نمي رسد، و بر خود لازم مي بينم كه ثابت كنم سزاوار چنين جايزه اي هستم.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/446

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي: من طرفدار جدائي دين از سياست هستم و مردم از خاتمي عبور كردند، الشرق الاوسط، ترجمه حسن هاشميان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016