سه شنبه 29 مهر 1382

رييس‌جمهور به زودي زير شديدترين فشارها از سوي افراطي‌ها به ويژه توسط يكي از نزديكترين اطرافيانش قرار خواهد گرفت، امير محبيان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
اصلاحات درون‌زا اصولا عنايتي خلاق براي اصلاح سيستم در جهت انطباق با الگوي مطلوب است اما اين الگوي مطلوب اصلاحات برآمده از تجربيات تاريخي و نيز فهم درست توانايي‌ها و امكانات ملي يك كشور است و به هيچ‌وجه در پي القاء مكانيكي الگوهاي ناهمساز و ناهمگون با مطالبات ملي نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اصلاحات درون‌زا را بيشتر يك فرآيند دانست تا نتيجه يك پروژه سياسي.
وي افزود: يك اصلاح‌طلب ملي مي‌داند اگر مقصد را بلد نباشد به بيراهه خواهد رفت، لذا مي‌كوشد در چارچوب استراتژي حركت كند و تمامي تاكتيك‌ها را درون طرح جامعي براي رسيدن به هدفي غايي به كار مي‌گيرد ولي اين استراتژي ماهيتي بيگانه ندارد و به صورت پويا از درون اين ملت جوشيده است، پس اصلاح‌طلب ملي مي‌كوشد در فرآيند اصلاحات دائما آينده ملت خويش را در جرياني رو به ارتقا و مثبت بسازد.
اين تحليل‌گر سياسي درباره خصلت اصلاح‌طلبان واقعي ملي گفت: واقع‌گرايي كه از وهم‌گرايي و حركت‌هاي غيرقابل اجرا دوري مي‌جويند، مخاطره‌پذيري طبعا اصلاح اشتباهات، مقاومت‌هايي را پديد مي‌آورد كه لزوما موجب برجسته شدن خصلت مخاطره‌پذيري يك اصلاح‌طلب ملي مي‌شود.
وي همچنين مسووليت‌پذيري، استقلال‌طلبي، نو‌آوري و آگاهي از شرايط و اعتماد به نفس و نيز خصلت عكس‌العمل مثبت نسبت به موانع و مشكلات را از ديگر خصوصيات اصلاح‌طلبان واقعي ملي عنوان كرد و افزود: يك اصلاح‌طلب ملي در پي ايجاد سنتزي خردمندانه ميان محيط و وضعيت، قانون موجود و مطلوب و نيز استراتژي (اهداف كلان) است. به گونه‌اي كه بر پايه شناخت پديد آمده بتواند برنامه‌هاي عمل‌گرانه را طراحي كند.
وي ادامه داد: به همين دليل يك اصلاح‌طلب خردمند مي‌كوشد در نهايت به ارزيابي فرصت‌ها براي اصلاح سيستم بپردازد، افق زماني مناسب را براي پيشبرد برنامه‌ها تعيين كند، منابع لازم (حياتي و غيرحياتي)، شكاف‌ها و بحران‌هاي پيش رو و محتمل را به دقت شناسايي كند، سعي دارد منابع جايگزين را كشف و به جاي منابع در حال استهلاك سياسي و اجتماعي بكار گيرد در نهايت اصلاح‌طلب ملي با تكيه بر تجارب تاريخي و آموزه‌هاي ملي و ديني با پديد آوردن كمترين مقاومت به اصلاح سيستم بر اساس نسخه‌هاي دروني و نه بيگانه دست مي‌يازد.
محبيان در ادامه تاكيد كرد: سيد محمد خاتمي نقش بزرگي در طرح و بسط گفتمان اصلاح‌طلبي بر عهده داشت و توانست اصلاحات به نحو عام را به گفتماني مقبول تبديل سازد. وي هرچند در پيشبرد اصلاحات موفق بود لكن بعضي از افراطي‌هاي دوم خردادي در فاز تاويل اصلاحات را به انحراف كشيدند، در هر حال خاتمي در پروسه تبيين اصلاحات به مرور در حال نزديك شدن و شكل دادن به جريان اصيل اصلاحات ملي است.
وي با تاكيد بر لزوم ياري خاتمي ابراز عقيده كرد: رييس‌جمهور به زودي زير شديدترين فشارها از سوي افراطي‌ها به ويژه توسط يكي از نزديكترين اطرافيانش قرار خواهد گرفت، از نظر من، محمدرضا خاتمي وظيفه يافته است سيد محمد خاتمي را از مقام هدايتگري اصلاحات خلع نمايد اما چون شخصا پتانسيل هدايتگري ندارد، احتمالا دانسته يا ندانسته زمينه‌ساز يك چهره پنهان افراطي است كه در زمان مناسب به صحنه خواهد آمد.

Copyright: gooya.com 2016