پنجشنبه 1 آبان 1382

گفت و گوي «هنگامه شهيدي» با «رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس عوام انگليس»

«دونالد آندرسون» رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس عوام انگليس در گفت وگوي اختصاصي با سايت «هنگامه شهيدي» با يادآوري پنج بار سفر «جك استرو» به ايران در طي دو سال گذشته آن را نشانه اي براي تلاش دو كشور در بهبود روابط دوجانبه دانست و با اشاره به حادثه تيراندازي به سفارت انگليس گفت: ما مي دانيم كه ايران يك كشوري مهم است و اميدواريم كه مسئولين ايراني مسببين اين حادثه را دستگير و به اين پرونده هر چه سريعتر رسيدگي كنند تا سطح عادي روابط بزودي برقرار گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در خصوص توافق ايران براي امضاي پروتكل الحاقي و بازرسي‌ هاي بيشتر آن را امري بسيار مهم تلقي كرد و تاكيد كرد كه اين اقدام صدمه اي به اقتدار ايران نمي زند.
«آندرسون» اين توافق را نشانه اي براي كشورهاي ديگر منطقه براي انجام اقدام مشابه همانند ايران ارزيابي و خاطرنشان كرد اين اقدام درها را براي همكاري هاي آينده ميان ايران و اروپا مي گشايد.
به گفته وي در توافقنامه اي كه روز گذشته به امضا رسيد، هيچ تعهد خاصي براي فراهم كردن تكنولوژي هسته اي به ايران داده نشده است اما در عين حال اظهار اميدواري كرد در حاليكه ايران به تعهدات خود عمل مي كند، اروپا نيز تكنولوژي هسته اي را در اختيار اين كشور قرار دهد و با اقدامات عملي بيشتر، همكاري بيشتري از سوي ايران ميسر شود.
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس عوام انگليس درباره دادگاه «سليمان پور» نيز گفت :هنگامي كه يك كشور بازداشت فردي را به يك كشور ديگر مي دهد، اين تقاضا به قوه قضائيه آن كشور مي رود و اين تقاضاي آرژانتين توسط قوه قضائيه رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس عوام انگليس ما دريافت شد و ما نمي توانيم به قوه قضائيه مان فشاري وارد كنيم وبنابراين بايد اجازه دهيم اين پرونده روند قانوني خود را طي كند وشما هم مطمئن هستم كه قاضي ما مستقل از فشارهاي دولتي عمل مي كند.
«آندرسون» درپاسخ به اين سوال كه چرا آلمان ، فرانسه و انگليس در خصوص مذاكره با ايران مستقل از سياست ساير اروپائيان عمل كردند گفت: اينان سه كشور كليدي در اتحاديه اروپا هستند و ما در اتحاديه اروپا سعي مي كنيم سياست مستقل و واحدي را اتخاذ كنيم.
وي در ادامه گفتگو در مورد حملات عراقي ها به نيروهاي انگليسي و آمريكايي اظهار داشت: مسأله اصلي اين است كه هر كشوري كه تحت اشغال قرار مي گيرد، سعي مي كند به اين اشغالگري پايان دهد و افرادي كه لوله هاي نفتي مقر سازمان ملل را منفجر مي كنند، دوستان عراقيها نيستند.
وي علت موفقيت نيروهاي انگليسي در كنترل شهرهاي جنوبي عراق را تجربه زياد آنها در مواردي براي كنترل اوضاع عنوان كرد و افزود: مثلاً در ايرلند شمالي توانستيم قلبها و اذهان را فتح كنيم و با جمعيت محلي ارتباط خوبي برقرارسازيم اما آنان آمريكائيها مناطق پر خطرتري را تحت كنترل گرفته اند و ما مناطق شيعه نشين را در اختيار داريم كه در حال اقدامات دموكراتيك در عراق هستند.
«آندرسون» در خاتمه در خصوص موضع دولت انگليس در قبال اسراي ايراني در بند نيروهاي آمريكايي و انگليسي گفت :من مطمئن هستم كه دولت انگليس نيز مانند دولت ايران معتقد است كه اين افراد بايد آزاد شوند و يا اگر در خصوص خطاي آنان مداركي وجود داشته باشد به جرايم آنان رسيدگي شود كه البته من هيچ مدركي مبني بر ارتكاب خطا از سوي اين دوتن نديده ام.
وي خاطرنشان كرد: به من اطمينان داده شده كه آنان هرگز در دست نيروهاي انگليسي نبوده اند و من مطمئنم اگر نيروهاي انگليسي آنها را در اختيار داشتند به هر حال تا كنون در اين خصوص تصميمي اتخاذ مي شد.
لازن به ذكر است «آندرسون» امروز صبح براي تبريك جايزه صلح نوبل با خانم شيرين نيز ديدار كرده است.

[سايت هنگامه شهيدي]

دنبالک:
http://207.44.134.168/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/577

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت و گوي «هنگامه شهيدي» با «رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس عوام انگليس»' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016