سه شنبه 1 مهر 1382

گزارش ماهانه (شهريور 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان آزاده و مبارز !

بدينوسيله بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين کميته گردآوری شده است به اطلاع عموم می رسانيم :

1ـ مصطفى خسروي، عضو انجمن اسلامى دانشگاه علم وصنعت به يك سال حبس و 30 ضربه شلاق تعليقى به مدت 5 سال محكوم شد. سيدباقر سكويي، مهدى پور رحيم و روح الله روحانى از ديگر اعضاى اين انجمن با قرار كفالت آزاد شده‌‏اند كه زمان دادگاه پوررحيم در آذرماه به وى اعلام شده است. ميثم طالبى دانشجوى رشته برق و ورودى سال 81 نيز در تاريخ 7 دى ماه محاكمه خواهد شد.(امروز13/6/82 )

2ـ فاراب صميمي دانشجوي رشته بهداشت كار در زندان اوين به سر مي برد. به گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير يكي از نمايندگان مجلس با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت : خانواده صميمي دو ماه بود كه از وضعيت وي خبر نداشتند و چند روز پيش مشخص شده كه در 18 تير بازداشت شده و در زندان اوين به سر مي برد. ( اميرکبير 5/6/82 )


3ـ مهدي پور رحيم دانشجوي دانشگاه علم و صنعت، امروز به شعبه 26 دادگاه مراجعه كرد و تفهيم اتهام شد. اتهامات پور رحيم اقدام عليه امنيت ملي ذكر شده بود و جلسه دادگاه بعدي وي به 24 آذر ماه موكول شد.وي با كفالت 70 ميليون توماني مدتي پيش از زندان آزاد شد. گفتني است اين پرونده دوم پور رحيم محسوب مي‌‏شود كه مربوط به قضاياي خرداد و تيرماه سالجاري بوده است. حكم پرونده اول پور رحيم كه مربوط به قضاياي آذر ماه سال گذشته بوده، دو سال حبس است. ( ايلنا 5/6/82 )

4ـ رييس دانشگاه سنندج درباره‌ احكام صادرشده برای ١۵ تن از دانشجويان اين دانشگاه گفت: در كميته‌ انضباطی دانشگاه به تخلفات دانشجويانی كه در حوادث خردادماه سال جاری شركت داشتند، رسيدگی و احكامی برای آنها صادر شده است. دكتر شيبانی اظهار داشت : كميته‌ی انضباطی به دليل اين‌كه مسائل دانشگاه به بيرون كشيده نشود، خود، اقدام به صدور حكم كرده است. شيبانی احكام صادره را اين‌چنين اعلام كرد: حكم ١٢ نفر از متهمان، تعليق از تحصيل به مدت يك ترم و بدون احتساب در دوران تحصيل و سه نفر ديگر، اخطار همراه با درج در پرونده‌ تعيين شده است. رييس دانشگاه سنندج در پايان گفت: سه نفر از اين دانشجويان عضو انجمن اسلامي، سه نفر عضو شورای صنفی دانشگاه و بقيه از دانشجويان عادی هستند.(امروز8/6/82 )

5ـ به گزارش ايسنا، هفت‌نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه به اتهام واردآوردن خسارت به اموال دانشگاه و ايجاد آشوب و بلوا در محيط دانشگاه، برابر آيين‌نامه‌ي كميته‌ي انضباطي به منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيم‌سال تحصيلي با احتساب سنوات محكوم شدند. بنابر اين گزارش اين حكم تا ‌١٠ روز پس از ابلاغ به افراد، قابل تجديدنظر است. اين مقام مسوول افزود: پرونده‌ي ‌١٤ نفر از دانشجويان ديگر در كميته‌ي انضباطي در حال بررسي است و احكام آنان نيز متعاقبا صادرمي‌شود. مطابق اخبار واصله قرار است احكام مشابه يا شديدتري از سوي كميته هاي انظباطي دانشگاه ها عليه فعالين دانشجويي و اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان به اتهام شركت در نا آرامي هاي اخير به منظور آماده سازي برخورد و لغو مجوز اين تشكل ها صادر گردد كه در همين راستا دانشگاه هاي رجايي،بهشتي و تربيت معلم تهران نيز اقدام به محروميت و در مواردي اخراج دانشجويان فعال از تحصيل كرده اند. (ميرکبير 8/6/82 )

6ـ ميکائيل عظيمی ، علی رحمتی نژاد ، علی اکبر صادقی ، محمد رضايی و مهدی امينی زاده دانشجويان دانشگاه های تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند. اتهامات اين دانشجويان عبارتند از : اقدام عليه امنيت داخلی کشور ، تبليغ عليه نظام ، راه اندازی جمعيت غير قانونی سپهر انديشه نوين و تلاش در بر هم زدن نظم عمومی با هدايت اغتشاشات دانشجويی. ( ياس نو 25/6/82 )

7ـ رضا عامری نسب عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ، حجت شريفی عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف و مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی

به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شدند. ( ياس نو 23/6/82 )

8ـ کميته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد 7 نفر از دانشجويان اين دانشگاه را به اتهام دخالت در سازماندهی تظاهرات خرداد ماه سال جاری به احکامی چون محروميت از تحصيل به مدت های معين ، پرداخت خسارت و تبعيد به دانشگاه های ديگر محکوم کرد. ( ياس نو 24/6/82 )

9ـ احمد مشکلاتی از دانشجويان آزاد شده از زندان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. ( ياس نو 5/6/82 )

10 ـ علي شريفي دانشجوي رشته‌ي باستان شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان به اتهام توهين به خامنه ای و فعاليت تبليغی عليه نظام از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان به يكسال حبس محكوم شد. نامبرده در تاريخ 31 خرداد سال جاری دستگير و مدت 35 روز در زندان بود. (ياس نو 11/6/82 )

11ـ ميثم جولايي از دانشجويان بازداشت شده‌ي دانشگاه تهران به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده درتاريخ 28 خرداد 82 بازداشت شد و با قرار كفالت 10 ميليون توماني در 28 تير آزاد شد. وي موارد اتهامي خود را كه توسط بازپرس شعبه‌ي هفتم دادسراي اوين بيان شده ، اقدام عليه امنيت ملي و امنيت داخلي و شركت در گروگان‌گيري عنوان كرد و گفت كه هيچ از اين اتهامات را نمي‌پذيرم. ( ايسنا 11/6/82 )

12ـ مصطفى خسروي، عضو انجمن اسلامى دانشگاه علم وصنعت به يك سال حبس و 30 ضربه شلاق تعليقى به مدت 5 سال محكوم شد. سيدباقر سكويي، مهدى پور رحيم و روح الله روحانى از ديگر اعضاى اين انجمن با قرار كفالت آزاد شده‌‏اند كه زمان دادگاه پوررحيم در آذرماه به وى اعلام شده است. ميثم طالبى دانشجوى رشته برق و ورودى سال 81 نيز در تاريخ 7 دى ماه محاكمه خواهد شد.(امروز13/6/82 )

13ـ امير پاكزاد، عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد، به حکم كميته‌ انضباطي به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و دانشجويان لطيف‌نيا، رئيسي و مقدري نيز به اتهام اخلال در نظم دانشگاه به يك ترم محروميت از تحصيل و پرداخت خسارت محكوم شده‌اند. ( امروز 18/6/82 )

14ـ هادی ملک و مالک عجم از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( اميرکبير 18/6/82 )

15ـ اتابك موسوي نسب (دبير) و بهروز صفري (مسئول واحد سياسي) از سوي كميته انضباطي دانشگاه سهند تبريز هر يك به دو ترم تعليق از تحصيل و محسن نوربخش (نايب دبير) به يك ترم تعليق محكوم شدند. شايان ذكر است كه احكام فوق كه ظاهرا به بهانه صدور بيانيه اي منتسب به انجمن صادر شده است جنبه انتقام جويي شخصي داشته و صرفا به علت كينه توزي مقامات دانشگاه و انتقام جويي به خاطر تجمع دانشجويي اواخر خرداد مي باشد. همچنين حكم دو عضو ديگر شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان (مهدي مويد محسني و حسين سليم نژاد) توبيخ كتبي مي باشد. (اميرکبير 24/6/82 )

16ـ منوچهر محمدي از بازداشت شده‌گان 18 تير 78 به خاطر يكي از پرونده‌هاي مفتوحش به جزاي نقدي و تحمل شلاق محكوم شد. محمد محمدي پدر منوچهر و اكبر محمدي با تاييد اين موضوع گفت: از دو سال قبل، پرونده‌اي به عنوان توهين به مقامات زندان و نظام قضايي براي منوچهر تا كنون مفتوح بود كه اخيرا پس از به جريان افتادن اين پرونده بعد از مرخصي او و مصاحبه‌هايي كه با بعضي راديوهاي خارجي راجع به وضعيتش در زندان داشت، وي را به 300 هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و تحمل 30 ضربه شلاق محكوم كردند. وي افزود: هم‌چنين دو پرونده‌ي مشابه اتهامي ديگر در شعبه‌ي 6 و 26 دادگاه انقلاب مفتوح است و متاسفانه قرار است به زودي آن را به جريان بيندازند.
پدر منوچهر محمدي خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد كه مسوولان توجه كنند منوچهر و اكبر محمدي بيمارند و تا كنون متحمل مجازات زيادي شده‌اند و نبايد به جاي مداوا شلاق تحمل كنند.( ايسنا26/6/82 )

17ـ امين بزرگيان دانشجوي تازه آزا د شده‌ي حوادث اخير دانشگاه، در شعبه‌ي 12 دادسراي مستقر در اوين حضور يافت . بزرگيان پس از خروج از دادسرا در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت كه بازپرس طباطبايي هيچ‌چيز به او نگفته و صرفا پس از ديدن او، اجازه داد كه مرخص شود.وي متذكر شد كه در شعبه يك برگه كه تمديد قرار بازداشت به وثيقه بوده را امضاء كرده است.(ايسنا26/6/82 )

18ـ سه تن از دانشجويان دانشگاه کرمان در پي اعتراضات به حكم دكتر اقاجري و اعتراضات اخير مدتي را در بازداشت بسر بردند. دو تن از اين دانشجويان به تبعيد و ديگري به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شدند. ضمن اينكه زمزمه هايي در مورد برخورد با اعضاي فعال انجمن اسلامی دانشجويان به گوش ميرسد.( اميرکبير 27/6/82 )

19ـ كميته انضباطي دانشگاه سمنان با مجرم دانستن تمامي اعضاي احضار شده پيرامون تجمعات تير ماه دانشگاه سمنان احكام هشت تن از اعضاي مجمع اسلامي را مشروط به عدم ارتكاب جرم تا پايان تحصيلات لغو وحكم دو تن از فعالين سياسي دانشكده تربيت دبير مهدي شهر را كه به دو ترم منع تنحصيلي متهم شده بودند تاييد كرد. هم چنين حكم مدير مسئول نشريه وطن كه به علت توهين به مسئولين دانشگاه به يك ترم منع تحصيلي محكوم شده بود تاييد گشت (اميرکبير28/6/82 )

20 ـ كميته‌ي انضباطي دانشگاه تبريز احکام محکوميت 18 نفر از دانشجويان دستگيرشده‌ي اين دانشگاه، در حوادث خردادماه، را به اتهام شركت در تجمعات غيرقانوني، اعلام نمود.( ايسنا 18 /6/82)

21ـ ايمان احساني و سيد مهران قيمي دانشجويان دانشگاه مازندران با پرونده سازي از سوي حراست دانشگاه بوسيله كميته انضباطي به يك ترم تعليق محكوم شدند.اين در حاليست كه حراست بسياري از دانشجويان را تهديد مي كند كه پرونده انان مفتوح است. همچنين اطلاعات منطقه بابل از اين دانشجويان مي خواهد جهت بازجويي و جلوگيري از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب به آنجا مراجعه نمايند. ( اميرکبير30/6/82 )

22ـ علی قنبری نماينده اردل وفارسان در مجلس شورای اسلامی ومدير ومسئول هفته نامه " زاگرس" به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی به دادگاه مطبوعات احضار شد. ( ايسنا 3/6/82 )

23ـ محمد جواد روح عضو تحريريه روزنامه «ياس نو» به ا تهام توهين و نشر اکاذيب در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه 10 ميليون تومان آزاد شد.( ياس نو 4/6/82 )

24ـ علی علويان ، مدير مسئول هفته نامه" عصر ظهور" چاپ کرمان با شکايت جمعيت مؤتلفه اسلامی ، به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد. بنابه همين گزارش سخنان علی اکبر محتشمی پور، در خصوص جمعيت مؤتلفه اسلامی ، که در بهمن ماه سال گذشته انتشار يافت، باعث احضارنامبرده به دادگاه ويژه روحانيت شده است شايان ذکر است ؛ مدير مسئول هفته نامه عصر ظهور چندی پيش با شکايت سپاه پاسداران دردادگاه حاضر شد. ( ايسنا 4/6/82 )

25ـ ابولفضل کارآمد مدير مسئول هفته نامه" فردوس کوير" درپی چاپ کاريکاتوری به دادگاه احضار شد. درپی چاپ کاريکاتوری در هفته نامه فردوس کوير ، مدير مسئول اين نشريه با شکايت رئيس کل داد گستر ی کرمان به دادگاه احضاروتفهيم اتهام گرديد . قبلا نيز رئيس کل دادگستری به واسطه چاپ کار يکاتوری از مدير مسئول نشريه اميد کرمان شکايت کرده بودکه در دادگاه به 90 روز حبس تعليقی محکوم گرديد. ( ايسنا 4/6/82 )

26ـ عيسي سحرخيز نماينده مديران مسئول مطبوعات در هئيت نظارت بر مطبوعات با حكم طباطبايي نژاد بازپرس شعبه دوازده دادسراي ناحيه هفت تهران مستقر در زندان اوين جلب شد. اين حكم كه به تارخ 6/4 صادر شده است (دقيقاً دو ماه پيش) پس از مصاحبه ديروز سحرخيز و اعلام شكايت از رئيس قوه قضاييه اجرا شد. (امروز 5/6/82 )

27ـ محمد نعيمي‌پورنماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و مديرمسئول روزنامه‌ي “ياس نو“ در دادسرای تهران در 25 مورد تفهيم اتهام شد. و با قرار 70 ميليون تومان کفالت آزاد شد. شاكيان وي عبارتند از: نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه پاسداران، ستاد مشترك ارتش، سازمان زندان‌ها و قاضي پرونده‌ي كتاب «زنان موسيقي ايران» و ‌٢٠ مورد شكايت مربوط به مدعي‌العموم است كه اتهامات وارده، افترا، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام مي باشد.( ياس نو 5/6/82 )

28ـ محمد حسن علی پور مدير مسئول و سردبير هفته نامه " آبان " با صدور اطلاعيه ای از عدم انتشار آن خبر داد. وی عدم امكان بررسي، نقد و ارزيابي فكري و كارشناسانه مسائل اساسي جامعه را دليل عدم انتشار آبان بيان كرده است. گفتنی است اين نشريه قبلا به مدت 18 ماه توقيف گرديده بود. ( ايسنا 8/6/82 )

29ـ مصطفي سبطي مديرمسؤول هفته‌نامه«گرگان امروز» در شعبه اول دادگاه عمومي گرگان، به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اهانت به شوراي نگهبان» به هفت‌ماه حبس محكوم شده كه 91 روز آن لازم‌الاجرا و چهارماه آن به مدت سه سال به صورت تعليق درآمده است. شاکيان اين نشريه عبارتند از مدعی العموم ، جمعی از قضات گلستانی و امت حزب الله. ( ياس نو 10 /6/82 )

30ـ لطف‌الله ميثمي مدير‌مسؤول نشريه «چشم‌انداز ايران» و از فعالان ملي-مذهبي به شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي تهران به رياست قدمی احضار شد. ميثمي موارد اتهامي خود را توهين، نشر اكاذيب و... عنوان كرد. وی با قرار 10 ميليون تومان آزاد شد.( ايسنا 15/6/82 )

31ـ سعيد افسر عضو تحريريه روزنامه ايران طي محاكمه‌اي در شعبه 1083 دادگاه كيفري به اتهامات طرح شده، پاسخ داد. سعيد افسر كه به خاطر نوشتن يادداشتي با عنوان بازنگري در ستون ثانيه‌هاي معكوس روزنامه ايران در اسفند ماه سال 80 مورد شكايت مدعي العموم قرار گرفت، با پايان رسيدگي به پرونده‌اش در انتظار راي قاضي شعبه 1083 نشست. (ايسنا18/6/82)

32ـ بهزاد زرين پور شاعر ومدير مسئول هفته نامه " نيما " که بيش از يک دهه در مطبوعات ايران فعال بوده است با نشريات روشنفکري اي چون آدينه همکاري کرده و پس از چندي با تغيير گرايش تخصصي روزنامه نگاري خود ، به نشريات اقتصادي پيوست . او در نيم دهه گذشته معاونت سردبيري روزنامه هاي ابرار اقتصادي و سپس آسيا را عهده دار بود . ناظران معتقدند که بازداشت اين روزنامه نگار بر اساس اعترافات ايرج جمشيدي ، سردبير روزنامه توقيف شده آسيا ، مي باشد. ايرج جمشيدي از 16 تيرماه به اتهام تبليغ برعليه نظام در زندان به سر مي برد و ده ها نفر تا کنون در ارتباط با پرونده اتهامي اش بازداشت شده اند که قرار بازداشت تعدادي از متهمان فک شده است. متهمان پرونده جمشيدي طيف وسيعي از روزنامه نگاران تا فعالان عرصه اقتصادي ، از جمله فعالان در بورس کشور ، را در بر مي گيرند.
بهزاد زرين پور صاحب آثار و کتاب هايي در گستره شعر است و مديريت انتشارات اکنون را بر عهده دارد. تا اين ساعت هيچ نهاد امنيتي اي مسئوليت بازداشت وي را بر عهده نگرفته و خبرگزاري هاي رسمي ايران نيز گزارشي را پيرامون اين دستگيري و چيستي و چرايي آن منتشر نکرده اند. ( اميرکبير 20/6/82 )

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

33ـ حجت حيدری مدير مسئول هفته نامه" پيام قم" براي پاسخگويي به پاره اي سوالات درباره شكايت مطروحه از اين هفته نامه در شعبه 5 بازپرسي قم حاضر شد.مدير مسئول هفته نامه پيام قم در اين رابطه به خبرنگار سياسي سايت نقشينه گفت: اين شكايت به دنبال انتشار مطالبي در سال 1379 در مورد حيف و ميل ميلياردها ريال پول مردم و فرهنگيان توسط مديران تعاوني مسكن فرهنگيان صورت گرفته است. وي اتهامات خود را نشر اكاذيب, تشويش اذهان عمومي, افترا و تهمت عنوان كرد. (سايت نقشينه28/6/82 )

34ـ عليرضا احمدی يکی از خبرنگاران روزنامه توقيف شده « آسيا » مدت چهل روز است که در بازداشت انفرادی بسر می برد و خانواده وی امکان ملاقات با او را نداشته اند.( ياس نو 15/6/82 )

35ـ صالح كامراني وكيل مدافع علی سليماني روزنامه‌نگار روزنامه توقيف شده شمس تبريز، در خصوص آخرين وضعيت پرونده‌ي اين روزنامه‌نگارگفت: در تاريخ دهم شهريور ماه سالجاري آخرين جلسه دادگاه موكلم در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبيل تشكيل شد كه در آن قاضي فلاحي نمايند دادستانی ، هفت مورد از اتهامات سليمانی را مطرح کرد . وي افزود: سليماني در آخرين دفاعيه‌ي خود هيچ‌يك از اتهامات مطروح را نپذيرفت و قاضي دادگاه اعلام كرد كه ظرف يك هفته راي نهايي را صادر خواهد كرد؛ ولي تا حال هيچ ابلاغي به دست من نرسيده است.علي سليماني روزنامه‌نگار روزنامه توقيف شده شمس تبريز چندي پيش با وثيقه 20 ميليون توماني آزاد شد. (ايسنا26/6/82 )

36ـ به گفته احمد معتمدی وزير پست و تلگراف و تلفن 170 سايت اينتز نتی بسته شدند. ( ياس نو 8/6/82 )

37ـ داوود علي‌بابايي مديرمسئول انتشارات اميد فردا، در پي تشكيل پرونده براي كتاب دو خاطره از زندان، امروز در شعبه‌ي 6 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها حضور يافته و به سوالات قاضي حسينيان پاسخ گفت. وي اظهار داشت پرونده علي‌الظاهر ناقص است و بايد آخرين دفاعيه را ارايه كنم. وي افزود: من در 3 صفحه دفاعيه خود را به قاضي ارايه كردم و بر اساس آن اتهام وارده را قبول نكردم. وي ادامه داد: اتهامات منتسب به اين‌جانب، معاونت در افترا و نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، متشنج كردن جو جامعه و ... كه به 15 مورد مي‌رسد، عنوان شده و من همه‌ي اين اتهامات را رد كردم و تصريح كردم كه بايد وزارت ارشاد جوابگو باشد؛ چرا كه اين كتاب (دو خاطره از زندان) مجوز داشته و مميزي و اصلاحات روي آن انجام پذيرفته است. (امروز26/6/82 )

38ـ دو بررس و سربررس کتاب وزارت ارشاد به علت صدور مجوز برای چاپ کتاب توقيف شده « دو خاطره از زندان » در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به رياست بازپرس حسينيان مورد بازجويی قرار گرفتند و با قرار وثيقه 7 ميليون تومان آزاد شدند. ( ياس نو 4/6/82 )

39 ـ خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران نتوانست به خاطر ممانعت مسوولان دادسراي جرايم دولت و رسانه‌ها، خبر حضور خبرنگار و نويسنده‌ي روزنامه‌ي ” ياس نو ” در شعبه سوم بازپرسي را منتشر كند. همچنين قبلا گفته شده بود قرار است مهدي اميني‌زاده از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت‌ ـطيف‌ علامه‌ـ امروز در شعبه‌ي 1083 دادگاه كيفري (كه در انتهاي سالن دادسراي جرايم دولت قرار دارد) حضور يابد كه پوشش اين خبر نيز ممكن نشد.( ايسنا3/6/82 )

40ـ دكتر «محمد محمدي گرگاني» استاد حقوق اساسي دانشگاه علامه طباطبايي و از فعالان ملي- مذهبي به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (رويداد3/6/82 )

41ـ محمد شريف وکيل مدافع تقی رحمانی ، رضا عليجانی ، هدی صابر و بهروز طيرانی از زندانيان ملی ـ مذهبی اعلام کرد اين افراد در انفرادی بسر می برند و اين مسئله آثار وخيمی در سلامت جسمی و روانی آنها خواهد گذاشت . ( ياس نو 23/6/82 )

42ـ نرگس محمدی همسر تقی رحمانی طی نامه ای به کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی نگرانی خود را از وضعيت رحمانی در زندان به علت تحمل انفرادی طولانی مدت ، اعتصاب غذا ، بيماری تکرر ادرار ، سر درد ، عدم دسترسی به توالت با توجه به نيازش اعلام کرد. ( ياس نو 24/6/82 )

43ـ بهروز طيرانی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد محاکمه شد. ( ياس نو 25/6/82 )

44ـ به گزارش رسيده وضعيت جسماني عباس اميرانتظام سخنگوي دولت موقت نگران كننده است و نياز به توجه بيشتري دارد. در پي‌ وخيم‌ شدن‌ وضعيت‌ جسماني‌ عباس‌ اميرانتظام‌ در زندان‌، وي‌ هفته‌ پيش‌ در دو نوبت‌ هشت ساعته‌ جهت‌ انجام‌ معاينات‌ و آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌ از زندان‌ خارج‌ شد. لازم‌ به‌ ذكر است‌ اين‌ انتقال‌ با حضور محافظان‌ انجام‌ پذيرفت‌.به‌ گزارش‌ خبرنگار ما كميسيون‌ پزشكي‌ زندان‌ يازده مورد آزمايش‌ و عكسبرداري‌ را ضروري‌ تشخيص داده است. هنوز با مرخصي‌ موقت‌ وي‌ جهت‌ ادامه‌ درمان‌ در بيرون‌ از زندان‌ موافقتي‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. اميرانتظام‌ از ناحيه‌ پا و كمر، درد شديدي‌ را تحمل‌ مي‌كند (امروز3/6/82 )

45 ـ مازيار اصلاني ، مهرداد سعيد عسگري و علی خالقی از اعضای حزب ملت ايران توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند. ( حزب ملت ايران 10/6/82 )

46ـ اکبر خوانسار عضو جبهه دموکراتيک ايران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال زندان محکوم شد. ايشان در جريآن تظاهرات تيرماه امسال توسط نيروهای لباس شخصی دستگير شده بود.( جبهه دمکراتيک ايران 3/6/82 )

47ـ در پي نگارش نامه «عباس عبدي» و انتشار آن، دو تن از مأموران مسئول نگهداري عبدي به اتهام جلوگيري نكردن از تحويل نامه توسط عبدي به خانواده بازداشت شده‌اند.طبق اطلاعات رسيده به «رويداد»، «سعيد مرتضوي» دادستان تهران و قاضي پرونده عبدي، از بيم افشاي تخلفات گسترده‌اي كه وي و همكارانش در سير پرونده عبدي داشته‌اند، تمامي كانال‌هايي كه احتمال مي‌دهندعبدي بخواهد مطالب خود را از طريق آن انتقال دهد، مسدود ساخته‌اند و در اين چارچوب، چندين نامه عبدي به رؤساي مجلس و جمهوري را توقيف كرده‌اند و تحويل مقامات نداده‌اند. به مسؤولان زندان دستور داده شده كه از تحويل كاغذ به عبدي به‌طور جدي خودداري كنند. (رويداد4/6/82 )

48ـ عبدالفتاح سلطاني وكيل مدافع علي افشاري، عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه امير كبير گفت: مقامات مافوق قضايي با درخواست مرخصي علي افشاري مخالفت كرده است. وي در گفتگو با خبرنگار خبرنامه اميركبير درباره وضعيت پرونده قضايي علي افشاري گفت: از چندين ماه گذشته در خواست مرخصي براي ايشان را ارائه داديم ولي علي رغم اينكه افشاري متهم دادگاه عمومي است و حكمش صادر شده است و در حال گذراندن دوران محكوميت خود است ليكن متاسفانه با توجه موافقت قاضي ناظر زندان، مقامات مافوق قضايي با درخواست مرخصي ايشان مخالفت كرده اند. سلطاني گفت: نمي دانم چرا مقامات قضايي مخالف اين امر هستند. ( اميرکبير 5/6/82 )

49ـ فاطمه قزاقي در تاريخ يازده خرداد ماه سال جاري در جريان ناآرامي هاي قزوين، بازداشت شده بود به دو سال زندان محكوم شده است.( اعتماد)

50ـ در حالي‌كه‌ شصتمين‌ جشنواره‌ ونيز روز شنبه‌ هفته‌ آينده‌ با معرفي‌ برگزيدگان‌ به‌ كار خود پايان‌ مي‌دهد، خبرگزاري‌ آسوشيتدپرس‌ روز دوشنبه‌ به‌ نقل‌ از تـهـيـه‌ كننـده‌ فيلـم‌ ابجـد بـه‌ كارگرداني‌ ابوالفضل‌ جليلي‌ ادعا كرد، مقام‌هاي‌ ايراني‌ از خروج‌ جليلي‌ براي‌ سفر به‌ ونيز جلوگيري‌ كرده‌اند. امانوئل‌ بنبيهـي‌ گفت‌: او براي‌ ترك‌ ايران‌ به‌ اجازه‌ نامه‌ نياز داشت‌، ولي‌ نتوانست‌ آن‌ را به‌ دســــت‌ آورد و در صــــورت‌ سـرپيچـي‌ دردسـر بزرگي‌ در انــتـظـــار او بــود. بــه‌ نـظــر مـي‌رسـد اصلـي‌تـرين‌ عامل‌ ايجاد مشكل‌ براي‌ جليلي‌ به‌ داسـتان‌ فيلم‌ برمي‌گردد كه‌ پيش‌ از انقلاب‌ روي‌ مي‌دهد و درباره‌ عشق‌ يك‌ پسر شانزده‌ ساله‌ از يك‌ خانواده‌ مذهبي‌ به‌ يك‌ دختر يهودي‌ است‌. (امروز12/6/82 )

51ـ پرويز سيابی گرجان و عباس لسانی از فعالان سياسی آذربايجان در اردبيل بازداشت شدند.بنابه اظهارات آقای لسانی برادر عباس لسانی وی از سه روز پيش اعتصاب غذا نموده و از هرگونه صحبت بدون حضور وکيل و قاضی خوداری می ورزد. همچنين وضعيت عمومی آقای سيابی بعد از اعتصاب غذا وخيم می باشد و وی تحت نظر پزشک قرار گرفته است.همچنين در جريان بازجويي ها , نامبردگان مورد آزار واهانت و انواع تهمت ها قرار گرقته اند. اتهام آنها فعاليت تجزيه طلبانه و تبليغ عليه نظام و تشکيل تشکيلات غيرقانونی عنوان شده است . (کميته زندانيان سياسی آذربايجان8/6/82 )

52ـ به گزارش رسيده جسد يكي از دستگيرشدگان وقايع اخير در ارتفاعات شمال تهران در رودخانه دركه پيدا شد. طبق اين گزارش جسد متعلق به «پيام دادخواه» است كه حدود دوماه در زندان بود و چند روز پس از آزادي خودكشي كرده است.(امروز 13/6/82 )


53ـ سردار مهدي ابويي، رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در پنج ماه گذشته 38 هزارنفر قاچاقچي و توزيع كننده مواد مخدر و 92 هزارمعتاد توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر اين نيرو دستگير شده اند. (کيهان 13/6/82 )

54ـ رامين ناصح دبيركلّ‌ حزب آينده سازان ايران و مسئول سازمانهاي جبهة‌ ملّي در خوزستان، براي چندمين بار در طي دو ماه اخير از سوي نيروي انتظامي احضار شد. نامبرده در خردادماه جاري (با كفالت 100 ميليون توماني) از زندان آزاد شد. پيش از اين،‌ احمد عبدالحسينيان، قائم مقام دبيركل و سخنگوي حزب آينده سازان ايران نيز در هنگام تردّد در خيابان به حكم دادگاه انقلاب دستگير و طي چند جلسه مورد بازجويي قرار گرفت و قرار است مجدّداً جهت ادامه بازجويي‌ها احضار شود. همچنين توسّط مأموران وزارت اطلاعات، منزل وي به مدّت دو ساعت تفتيش گرديد. اتّهام عمدة عبدالحسينيان در رابطه با انتشار نشرية فرياد آزادي (ارگان حزب آينده سازان ايران) و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بوده است!

مهران گودرزي عضو شوراي مركزي حزب آينده سازان و مسئول تشكيلات حزب در استان فارس نيز اخيراً تحت فشارهاي شديدتر از گذشته، از جانب وزارت اطلاعات براي تعطيلي فعاليتهاي حزب در اين استان قرار گرفته است. همچنين بهروز صفري دانشجوي دانشگاه سهند تبريز و مسئول تشكيلات حزب در آذربايجان شرقي به كميتة‌ انضباطي دانشگاه احضار شده و تاكنون از حكم صادره دربارة وي اطلاعي در دست نداريم. در ماه اخير نيز با تعدادي از توزيع كنندگان فرياد آزادي در شهرستانهاي مختلف از جمله اهواز، شيراز، ارسنجان، تبريز، شوشتر،همدان، خارک، ني‌ريز و... برخوردهاي شديدي صورت گرفته است. (حزب آينده سازان 18/6/82 )

55ـ آيت الله سجادي (مستشار ديوانعالي كشور) كه حكم اعدام دكتر آقاجري را نقض كرد، به علت مصاحبه اي كه در باره اين مسأله انجام داده بود، به حراست قوه قضاييه احضار شد. با وجود فشارهاي رئيس قوه قضاييه و مصباح يزدي و برخي شاگردانش براي تأييد حكم اعدام دكتر آقاجري، آقاي سجادي حكم را نقض و با انجام مصاحبه دلايل آن را تشريح كرد. پس از مصاحبه وي رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه اي مصاحبه قضات را ممنوع اعلام كرد. (امروز 18/6/82 )

56ـ محسن سازگارا در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. شيرزاد حيدری در گفتگو با ياس نو ضمن تائيد اين خبر گفت : موکلم در دادگاه اعلام کرد که از پانزدهم شهريور ماه اعتصاب غذا و دارو کرده است. ( ياس نو 17/6/82 )

57ـ عليرضا علوي‌تبار توسط شعبه‌ي 1083 دادگاه كيفري تهران به رياست قاضي اسلامی احضار شد. (ايسنا 31/6/82 )

57ـ امروز دوشنبه 17 شهريور دو جواني كه سال قبل بقصد سرقت يك راننده آژانس كرايه اتومبيل را در كرمانشاه بقتل رسانيده بودند در محل كار مقتول به دار آويخته شدند. لازم بذكر است كه شبكه تلوزيون محلي در برنامه اخبار روز قبل با اعلام اين خبر ، تلويحاً از مردم خواست كه به تماشاي اين واقعه بروند ( 8/6/82 )

58ـ روابط عمومي فرماندهي انتظامي هرمزگان اعلام كرد« هفت شرور» در اين استان به دليل مزاحمت و اخلال در نظم و امنيت جامعه مجازات شدند. به نوشته اين روزنامه اين افراد از باند شرارت« سعيد سياه » بودند كه هر يك به 74 ضربه شلاق و شش ماه حبس محكوم و حكم آنان ديروز در محله كمربندي بندرعباس اجرا شد.( جمهوری اسلامی 8/6/82 )

59ـ سرتيپ «احمد گراوند»فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان غربي گفت: طي پنج ماه گذشته 6555 نفر به اتهام قاچاق کالا در آذربايجان غربی دستگير شده اند. (کيهان 16/6/82 )

60ـ پدر و مادر محسن سازگارا در نامه‌اي به رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ازاعتصاب غذاي مجدد وي خبر دادند.در بخشي از اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار «رويداد» قرار گرفت، آمده است: محمدمحسن سازگارا در اعتراض به قرار بازداشت جديد كه از سوي دادسراي فرودگاه (آقاي صابر) صادر شده، حدود 10 روز است كه به اعتصاب غذاي (خشك) و دارو مبادرت نموده است. با توجه به سابقه بيماري قلبي وي و حدود 70 روز اعتصاب غدا در حدود 90 روز بازداشت، اينجانبان نگراني شديد خود را نسبت به سلامت وي ابراز داشته، از جنابعالي مصرانه تقاضا داريم كه براي آزادي وي اقدام لازم را بفرماييد.(رويداد 24/6/82 )

61ـ با راي شعبه‌ي نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، احسان ارجمند حقيقي، دبير كانون انديشمندان جوان كرمانشاه (كاج) و كيوان مهرگان، مجري سمينار «از شريعتي تا سروش» به دو ماه حبس و مبلغ دو ميليون ريال جريمه‌ي نقدي محكوم و كاج نيز منحل اعلام شد. (ايسنا 28/6/82 )

62ـ محسن آرمين نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس روز سه شنبه با اعلام خبر احضار خود به دادگاه گفت: بعد از نطق اخيري كه درباره نحوه رسيدگي به پرونده درگذشت زهرا كاظمي داشتم، (حدود سه هفته پيش) احضاريه‏اي از دادگاه بر اساس شكايت سازمان زندان‏ها به اتهام نشر اكاذيب، به مجلس رسيد. وي بر اساس اطلاعات خود، شاكي را سازمان زندان‏ها و موضوع اتهام را نشر اكاذيب در نطق پيش از دستور كار خود، عنوان كرد و افزود: آنچه كه در نطق پيش از دستور گفتم گزارشي از آنچه مسؤولان ذيربط به ويژه مسؤولان وزارت اطلاعات در كميسيون‏هاي امنيت ملي و سياست خارجي و اصل نود در مجلس مطرح كردند، بود و نه يك تحليل شخصي. نماينده تهران با تأكيد بر اين كه سخنانش در آن نطق مستند به اظهارات مقامات مسؤول در دو كميسيون مذكور بوده و اين اظهارات كاملاً ضبط شده و موجود است، ابراز عقيده كرد: بنابراين احضار من به دليل اين اظهارات كه كاملاً هم مستند است، به هيچ وجه قانوني نيست و حتي اگر اين اظهارات در مجلس، تحليل شخصي من از نحوه رفتار با زهرا كاظمي و آنچه كه در زندان بر وي گذشته بود، باز هم مرجع قضايي قانوناً حق احضار مرا نداشت، نهايتاً اگر مرجع قضايي اين اظهارات را صحيح نمي‏داند و يا معتقد است كه از طريق تريبون مجلس نسبت ناروا و يا اهانتي به فرد يا نهادي طبق آيين‌نامه وارد شود داخلي مجلس، پاسخي به مجلس ارسال كند تا آن پاسخ از تريبون مجلس قرائت شود.(رويداد 26/6/82 )

63ـ فردی به نام مهدی به جرم قتل در شعبه 1157 دادسرای امور جنايی تهران به رياست قاضی محمد سلطان همتيار محکوم به اعدام شد. ( ياس نو 8/6/82 )

64ـ حميد گوهری فرزند حسين راننده اهل روستای « داراتو » از توابع سقز بر اثر تيراندازی مأموران انتظامی کشته شد. ( سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران ـ کومله 19/6/82 )

65ـ صابر حاجی پور راننده بر اثر تيراندازی مأموران انتظامی در روستای « دولکان » از توابع سردشت به قتل رسيد. در مراسم بزرگداشت وی مردم اعتراض می کنند و نيروهای انتظامی به سرکوب مردم می پردازند و تعدادی از جوانان را دستگير می کنند و سه تن هم بر اثر تيراندازی مجروح می شوند. ( سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران ـ کومله 17/6/82 )

66ـ در شيفت شب خط توليد در يكي از سالن‌هاي مونتاژ «ايران خودرو»، يكي از كارگران اين خط ـ كه حدودا 25 سال داشت ـ بر اثر فشار كاري شديد، دچار سردرد شده و پس از بيهوش شدن فوت كرد.به دنبال اين حادثه، كارگران اين خط توليد ـ كه در آن خودرو پژو و سمند مونتاژ مي‌شود در اعتراض به شرايط كاري دست از كار كشيدند. در ادامه اين پيام آمده است: اين در حالي است كه هر دقيقه توقف خط توليد به اذعان مسؤولان امر، يك ميليون و دويست هزار تومان ضرر به ايران خودرو مي‌رساند كه حتي برخي اوقات، امر مي‌شود كه اگر چه قطعه معيوب است، ولي بايد به خط توليد تغذيه شود تا خط متوقف نشود؟!! لازم به ذكر است كه كارگران زحمت‌كش اين واحد توليدي دست از كار كشيده بودند و نسبت به بي‌توجهي مسؤولان اعتراض داشتند. در پيام ديگري نيز با اشاره به واقعه فوق نوشته شده: از مسايلي كه كارگران به آن اعتراض دارند، فشردگي بيش از حد كار و مدت كم استراحت در بين ساعات كاري است به طوري كه ظاهرا در طول يك شيفت كاري، حداكثر 10 دقيقه استراحت داشته و حتي براي دستشويي رفتن هم با مشكل مواجه بوده‌اند و حقوقي را نيز كه بايد به خاطر سرعت بالا و توليد بيشتر به كار گران پرداخت كنند، نپرداخته و با وعده و وعيد، كارگران را به كار بيشتر از توان آنها واداشته‌اند .

ظاهراً تعهدات بيش از حد شركتهاي خودروسازي و رقابت و فدا كردن كيفيت به پاي سرعت ، اين بار به فدا كردن جان كارگران هم كشيده شده و باعث معضلاتي شده كه هم خريداران بايد تاوان آن را بپردازند و هم كارگران توليدكننده. كيفيت پايين خودروهاي داخلي در بين خريداران و مردم زبانزد است و يكي از علت‌ها مي‌تواند نبود محيط مناسب و امن براي كارگران خط توليد باشد كه ارتباط مستقيم با اين امر در مبدأ توليد دارند. ( بازتاب 24/6/82 )

67ـ سن اهداء کنندگان کليه ۲۲تا ۳۴سال اعلام شده است. اين در حالی است که يکی از کارکنان مرتبط با مراجعه کنندگان در انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران می گويد: بسياری از مراجعين برای فروش کليه دختران و پسران ۱۶تا ۲۱ ساله هستند که اغلب آنان از خانه فرار کرده و برای تامين نيازهای مادی خود اقدام به فروش کليه می کنند. اين منبع می افزايد:از ورود بسياری از اين جوانان به علت آنکه سن آنها از حد نصاب کمتر است وهمچنين برای اهداء نياز به اجازه کتبی از اولياء است , به انجمن جلوگيری می شود. افزايش تعداد دختران و پسران فراری در جامعه که بارها از سوی جامعه شناسان به عنوان هشدار اعلام شده است, بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد .اگرچه اهدا کليه به بيماران کليوی امری انسانی است , اما فروش کليه بخاطر فقر اقتصادی و تامين نيازهای ابتدايی می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه ای که در آن اين امر انسانی تبديل به نوعی مبادله اقتصادی - خريد و فروش و به سمت ايجاد بازار سياه کشيده می شود. كارگران بيشترين فروشندگان كليه هستند. مديرکل بهزيستی استان همدان دست به عمل جراحی جوان ملايری زد که به دليل فقر مالی اقدام به فروش کليه خود کرده بود. اين جوان ملايری به دليل فقرمالی و عدم موافقت با درخواست وام وی برای دريافت يک ميليون​تومان وام ازدواج، اقدام به فروش کليه خود کرد. اگرچه ديگر برای عابران تصوير اعلانهای فروش کليه در پايتخت تبديل به امری عادی شده است، اما تماس با اغلب فروشندگاه کليه نشان می دهد بسياری از فروشندگان کليه را قشر آسيب پذير، بخصوص کارگران تشکيل می دهند. چه روند روبه افزايش قيمت​ها و تورم، بخصوص در بين قشر کارگر و بی​توجهی به بيمه کارگران باعث شده ​است، تا فروش اعضا بدن " به خصوص کليه " در ميان اين قشر آسيب​پذير جامعه افزايش يابد تا برای رهايی از بن بستها ی معيشتی اقدام به فروش اعضا بدن خود ​کنند. اين کارگران معمولا از کارگران فصلی هستند که با پايان يافتن فصل کارشان، باداشتن چک​های برگشتی، مجبور به فروش کليه خود می​شوند. وی می​افزايد: برخی ديگر از اهداکنندگان معمولا اعتياد دارند و يا ورشکسته هستند و درصد بيشتر ديگر از آنان جوانان کارگری هستند که در آستانه ازدواج برای تأمين هزينه مراسم مجبور به فروش کليه خود می​شوند. وی با انتقاد از سيستم بيمه در ايران می​گويد: «کارگران و کارمندان بسياری هستند، که به علت نبود کار مناسب، حاضر به انجام هرکاری با شرايط سخت و طاقت​فرسا هستند، بدون آنکه از سوی دولت حمايت شوند.» با توجه به شرايط سخت کارگران ، آنها معتقدند: در صورت اعتراض کارگری به عدم پرداخت حقوق معوقه و بيمه کارفرما اقدام به اخراج فرد معترض می​کند. اکنون بيش از نيمی از کارگران تحت شرايط سخت کار می​کنند.(ايلنا)

تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد بقرار زيرند :

K.F.M.R.I

BOX 5047

165 10 Hasselby

sweden

آدرس پست الکترونيکی

defakomite@yahoo.se

آدرس پست الکترونيکی جديد

info@komitedefa.org

تلفن همراه :

0046-07041245000

آدرس سايت کمیته دفاع

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/594

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ماهانه (شهريور 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016