دوشنبه 2 تير 1382

گزارش ماهانه (خرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان آزاده و مبارز !

در اين ماه جنبش آزادی خواهی دانشجويی وارد مرحله ای جديد شد . بدين معنا که دانشجويان خواست ها و شعارهای خودرا شفافتر از قبل در اعتراضات سياسی خود بيان کردند . ويژگی اين مرحله از جنبش پيوستن طبقات مختلف مردم به آن و همه گير شدن آن در سراسر کشور بود .

بدين جهت بيشترين تمرکز گزارش اين ماه بر سرکوب دانشجويان و مردم توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی رژيم است .

1ـ سعيد محمدی يزدی ، دبير سابق شورای صنفی دانشجويان دانشگاه علم وصنعت تهران به علت اعتراض به ناکارآمدی مديريت دانشگاه به کميته انضباطی وزارت علوم فرا خوانده شد . ( اميرکبير 3/3/1382 )

2ـ نيروهای انتظامی با شکستن شيشه های اتوبوس حامل 105 دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، آنها را بازداشت کرده و در مکان نامعلومی مورد بازجوئی قرار دادند . نيروهای امنيتی با اخذ تعهد از دانشجويان آنان را آزاد کردند ولی چهار نفر از دانشجويان بنامهای ميثم امانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان ، پوريان برايتان عضو شورای مرکزی انجمن ، علی صارمی و هادی مريخ را زندانی کردند . ( امير کبير 31/3/1382 )

3ـ بسيج دانشجويی به جلسه مجمع انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران حمله کردند و اقدام به ضرب و شتم دانشجويان نمودند . چند تن از دانشجويان مجروح شدند . مأمورين حراست دانشگاه از چماقداران بسيج دانشجويی حمايت می کردند . ( اميرکبير 6/3/1382 )

4ـ حدود 300 تن از دانشجويان دانشگاه يزد در اعتراض به سياستهای فرهنگي دانشگاه و دخالت غير قانونی تشکل های وابسته به حکومت در تصميم گيريهای امور فرهنگی اقدام به تحصن کردند.( ايسنا 6/3/1382)

5 ـ بر اساس حکم صادره از طرف هيئت نظارت بر فعاليتهای تشکلهای دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان ، انجمن اسلامی اين دانشگاه به علت برگزاری نظرخواهی در رابطه با رفراندوم در باره قانون اساسی، به مدت يکماه به حالت تعليق درآمد. (کيهان 11/3/1382 )

6ـ مجوز فعاليت انجمن « کوتا » توسط هيئت نظارت بر تشکل های دانشجويی دانشگاه خواجه نصير لغو شد . ( اميرکبير 12/3/1382 )

7ـ سعيد اردشيری ، رضا ميلان و حسين خداياری از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه کرمان به دادگاه انقلاب احضار شدند . اتهامات اين دانشجويان عبارت است از : نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، توهين به مقامات بلند پايه نظام و مقام رهبری و تبليغ عليه نظام . (اميرکبير 12/3/1382 )

8ـ بر اساس حکم صادره از جانب کميته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سه دانشجو بنامهای آقايان فيجان ، شفيعی و قربانی هر يک به ترتيب به مدت دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل و اخطار کتبی محکوم شدند . جرم نامبردگان دفاع از فعاليت ها سياسی و فرهنگی در دانشگاه می باشد . ( اميرکبير 10/3/1382 )

9ـ بدستور دکتر رضايی رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، از مراسم بزرگداشت دکتر علی شريعتی که با عنوان « عصيان کوير » از سوی انجمن اسلامی دانشجويان تدارک ديده شده بود ، ممانعت به عمل آمد . ( خبرگزاری ايلنا13/3/1382 )

10ـ چماقداران بسيج دانشجويی با حمله به جلسه سخنرانی دکتر فريبرز رئيس دانا و سعيد مدنی ، در دانشگاه بين المللی خمينی قزوين مانع سخنرانی آنها شدند . مأموران وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی هيچ تلاشی برای جلوگيری از آشوبگری چماقداران به عمل نياوردند . در اين حمله رئيس بسيج دانشگاه ، مسئول خوابگاه ها ، مسئول امور فرهنگی دانشگاه و رئيس کميته انضباطی

دانشگاه شرکت داشتند. ( اميرکبير 14/3/1382 )

11ـ انصار حزب الله مشهد به رهبری طلبه ای بنام حميد استاد ، مانع سخنرانی علی تاجرنيا نماينده مشهد در مجلس ، عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و هدی صابر از

فعالين ملی ـ مذهبی در دانشگاه مشهد شدند . ( ايسنا 20/3/1382 )

12ـ سيد سلمان ميرطالبی عضو کميته بحران و از دانشجويان متحصن در دانشگاه يزد توسط دو چماقدار عضو انجمن اسلامی دانشگاه با زنجير مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد . (ايسنا 13/3/1382 )

13ـ اميرعباس فخرآور دانشجوی زندانی در زندان قصر تهران به علت نداشتن امنيت جانی در

زندان از تاريخ 18/3/82 اقدام به اعتصاب غذا نموده است . ( رويداد 20/3/1382 )

14ـ مهرداد لهراسبی از فعالين جنبش دانشجويی که در تيرماه 1378 دستگير و به 15 سال زندان محکوم شد ، با خواست آزادی کليه زندانيان سياسی و روند غير قانونی و غير انسانی برخوردها با آزادی خواهان و زندانيان سياسی ، در بند 3 زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده

است . (کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 20/3/1382 )

15ـ نيروهای انتظامی شهرستان همدان 22 دانشجوی دختر و پسر رشته باستان شناسی دانشگاه بوعلی سينا را در « ديوين » واقع در دامنه های الوند به بهانه نداشتن مجوز بازداشت کردند . گفتنی است ، هفته قبل نيز مراسم جشن فارغ التحصيلی دانشجويان رشته شيمی همين دانشگاه با دخالت نيروهای انتظامی به هم خورد . ( ايسنا 21/3/1382 )

16ـ دکتر تاجيک اسماعيلی معاون دانشجوئی دانشگاه تربيت معلم کرج اعلام نمود 9 تن از دانشجويان اين دانشگاه به علت سازماندهی اعتراضات دانشجوئی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند.(ايسنا 26/3/1382)

17ـ سه نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به نام های حسن تکامی ، حسن طوفان و محمد صادقی روز جمعه 23/3/1382 در کوی دانشگاه ربوده شده و تاکنون از وضعيت آنان اطلاعی در دست نيست . ( ايلنا 26/3/1382 )

18ـ روزبه شفيعی و محمد فرقدانی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير طوسی توسط ماموران دادگاه انقلاب بازداشت شدند و اطلاعی از محل بازداشتشان در دست نيست. ( امير کبير 26/3/1382)

19ـ علی رضا خوشبخت ، محسن خسروی و يحيی صفی آريان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان پس از اتمام حرکت اعتراضی دانشجويان در هنگام مراجعات به منزل توسط ماموران امنيتی لباس شخصی موتور سوار مضروب شدند. (امير کبير 26/3/1382)

20ـ 600 نفر از ماموران امنيتی لباس شخصی در ساعت 2 بامداد با چاقو و قمه به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی حمله کردند در اين يورش تعداد زيادی از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بيش از 70 نفر از دانشجويان با چاقو و قمه مجروح گشته و به بيمارستان شريعتی منتقل شدند. تعدادی از دانشجويان ناپديد شده و تمام درهای خوابگاه را شکستند و عده ای از دانشجويان را از طبقه بالا خوابگاه به پائين پرتاب کردند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

21ـ علی صادقی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير با کپسول آتش نشانی توسط مأموران حراست دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و چشم راست نامبرده به شدت آسيب ديد. ( امير کبير 26/3/1382)

22ـ مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه های چمران دانشگاه تهران حمله کرده ، اقدام به تخريب دربها و شکستن شيشه ها و ضرب و شتم دانشجويان نمودند . مهدی خيامی از دانشجويان ساکن ساختمان 70 را بعد از ضرب و شتم شديد بازداشت کردند. ( امير کبير 24/3/1382)

23ـ محمدصادق اسفندياری ، نويد هاشمی ، احمد مشکاتی ، مهدی شيرزاد ، امين بزرگيان ، ميثم جولايی و محمدرضا جلائی پور از دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت و يا ربوده شدند . ( اميرکبير 28/3/1382 )

24ـ مهدی امين زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در حين مراجعت از مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی در حسينيه ارشاد توسط مأموران امنيتی در تقاطع خيابان ميرداماد ربوده شد . همسر نامبرده با استفاده از گاز مخصوص بيهوش شد . ( اميرکبير 29/3/1382 )

25ـ بنا به گفته علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران ، 32 دانشجو توسط مأموران اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شدند . ( ايسنا 28/3/1382 )

26ـ انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اسامی تعدادی از دانشجويان بازداشت شده را به اين شرح اعلام کرد : 1 ـ محمود محمدی نيک ( دانشکده فنی ) 2 ـ تقی امانی (حقوق ) 3 ـ عماد حسين زاده (گرافيک ) 4 ـ سعيد نوروزی ارغندی 5 ـ وحيدرضا قدمياری (فنی ) 6 ـ مهدی قريشی 7 ـ مهدی محمدی پور 8 ـ محمدرضا جمالی راد (عمران) 9 ـ احمد مصطفوی (رباتيک ) 10 ـ خالد بايزدی ( زبان ) 11 ـ محمدجواد صداقت ( مديريت صنعتی ) 12 ـ سيد حنيف نبوی ( مکانيک ) 13 ـ محمد حسن ملايمی 14 ـ روح الله بدری ( تاريخ ) 15 ـ کورش نصيری 16 ـ سيدمهدی تجدد 17 ـ کريم اسکندری 18 ـ ياشا صمدی 19 ـ لطيف نيک نژاد (تاريخ ) 20 ـ فاتح سرشار ( ادبيات عرب ) 21 ـ مرتضی چراغی ( هنر) 22 ـ محمد بحرانی (نمايش ) 23 ـ اميرحسين اعتمادی (فنی ) 24 ـ علی کاظمی ( هنرها) 25 ـ ميثم رشيدی (اقتصاد) 26 ـ رضا خانی پور راد (معماری ) 27 ـ محمدحسين اجدادی (فنی) 28 ـ سعيد قاسمی نژاد (فنی) (ايسنا 28/3/1382 )

27ـ مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دخترو پسر دانشگاه تبريز حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم آنان نمودند.درضمن پنج عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز به علت شرکت در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی دستگير و دو تن ديگر از دانشجويان ناپديد شدند . ( اميرکبير 29/3/1382 )

28ـ تظاهرات دانشجويان تربيت معلم حصارک کرج و مردم در گوهردشت کرج مورد حمله نيروهای امنيتی لباس شخصی قرار گرفت و عده ای از آنها دستگير شدند. ( امروز 26/3/1382 )

29ـ ابوالفضل فاتح مدير خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) توسط ماموران نيروهای انتظامی در کوی دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی در اين حمله به شدت از ناحيه سر ، پا و صورت مجروح شد علاوه بر نامبرده چند تن ديگر از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری های ايسنا و کار توسط ماموران امنيتی لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

30ـ پنجاه تن از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تربيت معلم سبزوار که قصد تحصن در فرمانداری را داشتند توسط مأموران نيروی انتظامی ، بسيج و اداره اطلاعات دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند. علت تحصن دانشجويان لغو سخنرانی ناصر آملی سردبير روزنامه توقيف شده توس در مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی بود. (امير کبير 29/3/1382

31ـ عبدالرحمان نادری عضو شورای مرکزی و علی رجبی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط موتورسواران نيروهای حزب الله و بسيج مورد ضرب و شتم و تهديد قرار گرفتند. ( امير کبير 29/3/1382 )

32ـ سيد محمد باقر ذکايی اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به حکم دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. (خبرگزاری ايلنا 30/3/1382 )

33ـ مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی توسط مأموران امنيتی بازداشت شد. ( امير کبير 30/3/1382 )

34ـ علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران اعلام کرد آقای حسين نعمتی دانشجوی فوق ليسانس علوم اجتماعی که توسط مأموران امنيتی مجروح شده بود به همراه محسن فاتحی دانشجوی رشته جامعه شناسی و روح الله بدری دانشجوی تاريخ در راه بيمارستان توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دستگير شدند . ( ايسنا 22/3/1382 )

35ـ احسان مصلی و امير راعی فر از اعضای انجمن اسلامی دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حکم کميته انضباطی اين دانشگاه برای مدت يک ماه تعليق شدند . (امروز 22/3/1382 )

36ـ هيئت نظارت برفعاليت های تشکل های دانشجويی ، تمامی فعاليت های انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه را غير قانونی اعلام کرد . به علت صدور بيانيه ای از سوی اين انجمن در رابطه با اوضاع ايران ، کليه فعاليت های اين انجمن ممنوع و مجوز آن لغو شد . (اميرکبير 13/3/1382 )

37 ـ کورش صحتی ، عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجويی در دادگاه تجديد نظر توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شد . وی در فروردين ماه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده بود . ( ايسنا 8/3/1382 )

38ـ تجمع دانشجويان دانشگاه اورميه در پرديس شهر توسط نيروهای انتظامی محاصره و 250 نفر از آنان با سه دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل شدند . ( سايت اميرکبير 31/3/1382)

39ـ نيروهای انتظامی شهرستان يزد با پرتاب گازاشک آور و گازهای دودزا و فلفل با دانشجويان متحصن و مردم حامی آنها درگير شده و 16 نفر از دانشجويان را بازداشت کرده و در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند . در همين حال از سرنوشت 24 دانشجوی دانشگاه يزدکه در حوادث اخير دستگير شده اند اطلاعی در دست نيست . ( سايت امير کبير 31/3/1382 )

40ـ نيروهای انتظامی با باتوم و شليک تير هوايی به تجمع مردم معترض شهرستان رفسنجان حمله کردند و 20 نفر از جوانان و دانشجويان توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند . (سايت امير کبير 31/3/1382 )

41ـ مصطفی خسروی و روح الله روحانی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند . ( ايلنا 31/3/1382 )

42ـ در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه بهشتی ، 55 نفر از آنان به دادگاه انقلاب احضار شدند . 47 نفر از آنها پسر و 8 نفر دختر هستند. اسامی برخی از آنها عبارت است از آقايان: شهرام روحی ، کورش جعفری ، جواد رضائی و خانمها : فاطمه بلبل پور ، بک جوانی و شکرائی . ( ايلنا 31/3/1382)

43ـ بابک اسماعيلی ، اميد نجفی و محمد رضا مروج دانشجويان رشته دامپزشکی دانشگاه اروميه در تجمع جمعه شب دانشجويان ، مفقود شدند . ( ايسنا 30/3/1382 )

44ـ به گفته محمدی فرماندار تبريز در اعتراضات مردم 150 نفر از آنان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند . از اين تعداد 90 نفر در زندان به سر می برند و 60 نفر از آنها با اخذ تعهد آزاد شده اند . ( ايسنا 30/3/1382 )

45ـ پريسا نصرت آبادی دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبير نشريه دانشجوئی « جوان» توسط ماموران امنيتی لباس شخصی ربوده شد . از محل بازداشت وی اطلاعی دردست نيست . (اميرکبير 31/3/1382 )

46ـ به گفته علی يونسی وزير اطلاعات 80 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات کوی دانشگاه تهران بازداشت شدند . يونسی 19 نفر از اين بازداشت شدگان را عضو ستاد اغتشاش معرفی کرد. (ايسنا 21/3/1382 )

47ـ علی اصغر احمدی معاون امنيتی وزير کشور اعلام کرد در نا آرامی های اخير تهران 250 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات ، توسط نيروهای انتظامی ، امنيتی و اطلاعاتی دستگير شده اند . (خبرگزاری فارس 26/3/1382 )

48ـ به گفته سردار مرتضی طلائی فرمانده انتظامی ناحيه تهران بزرگ صبح امروز 30 نفر در بلوار کشاورز تهران دستگير شدند . ( خبرگزاری ايرنا 26/3/1382 )

49ـ سردار محمد باقر قاليباف فرمانده نيروی انتظامی در نامه ای خطاب به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه خواستار مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات شد. فرمانده نيروی انتظامی دانشجويان و مردم را "عناصر اخلال گر و گروههای خودسر" معرفی کرده و درخواست نمود تا قوه قضائيه با شتاب و قاطعيت شايسته به پرونده های دستگير شدگان رسيدگی کند.( ايسنا 27/3/1382)

50ـ به گفته قدرت الله نوروزی فرماندار اصفهان 50 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند. ( ايسنا 26/3/1382)

51ـ به گفته محمد حسين غضنفری فرماندار برخوار و ميمه حدود 100 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. ( ايسنا 26/3/1382)

52ـ نيروهای انتظامی به تظاهرات مردم در کرمانشاه حمله کرده و تعدادی را مجروح نمودند . همچنين مأموران امنيتی لباس شخصی به تجمع دانشجويان در مقابل دانشگاه رازی کرمانشاه حمله کردند . ( امروز 29/3/1382 )

53ـ يگان ويژه نيروی انتظامی يزد با حمله به تجمع دانشجويان و مردم اقدام به تيراندازی هوائی و پرتاب گاز اشک آور نمودند . ( اميرکبير 28/3/1382 )

54ـ نيروهای انتظامی و امنيتی با حمله به تظاهرات جوانان شهرستان قم در خيابان سالاريه ، اقدام به ضرب و شتم مردم کردند . ( اميرکبير 27/3/1382 )

55ـ سرهنگ عليپور فرمانده نيروی انتظامی مشهد اعلام نمود 80 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند . نامبرده اتهامات عده ای از دستگير شدگان را به اين شرح اعلام کرد : ارسال اخبار الکترونيکی از طريق سايت ها اينترنتی ، تصوير برداری و عکس برداری برای رسانه های خارجی و همکاری و عضويت در سازمانهای مخالف نظام . ( ايسنا 28/3/1382 )

56ـ عليرضا آوايی مدير کل دادگستری استان اصفهان گفت : « در تظاهرات های اخير مردم بيش از 300 نفر در شهرهای اصفهان ، شاهين شهر و خمينی شهر توسط نيروهای امنيتی دستگير شده اند » . ( ايسنا 28/3/1382 )

57ـ به گفته رضايی بابادی معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران در تظاهرات اعتراضی مردم 317 نفر توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی دستگير شدند . ( ايسنا 29/3/1382 )

58ـ به گفته داود کرمی مدير کل سياسی استانداری همدان 12 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند . ( ايسنا 27/3/1382)

58ـ به گفته مهندس حيدر اسکندرپور فرماندار شيراز در تظاهرات مردم در بلوار چمران 100 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط ماموران امنيتی دستگير شدند وی اضافه کرد يک نوجوان 18 ساله با ضربات چاقو مجروح و به بيمارستان نمازی منتقل و به علت شدت جراحات وارده در گذشت.(ايسنا 25/3/1382)

59ـ سعيد مرتضوی دادستان عمومی و دادستان انقلاب تهران گفت : تنها 10% از 350 تا 400 نفری که دستگير شده اند دانشجو هستند ، که اکثر آنها دانشجويان دانشگاه های ديگر و دانشگاه آزاد هستند . ( امروز 26/3/1382 )

60ـ يک از مقامات بيمارستان شريعتی تهران گفت : از 21 تا 24 خرداد 60 نفر در تظاهراتها مجروح شده اند و عده ای به بيمارستان خمينی منتقل شده اند که حال برخی از مجروحين وخيم است . (امروز 26/3/1382 )

61ـ تعدادی از دانشجويان و ساير شرکت کنندگان در تظاهرات کوی دانشگاه تهران توسط مأموران امنيتی لباس شخصی در تقاطع خيابانهای جلال آل احمد و کارگر شمالی مجروح شدند . (ايسنا 22/3/1382 )

62ـ رامين ناصح ، دبير کل حزب آينده سازان ايران و مسئول تشکيلات جبهه ملی در خوزستان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد . جرم نامبرده دعوت از دکتر پرويز ورجاوند سخنگوی جبهه ملی برای سخنرانی در اهواز بود . گفتنی است که با هجوم نيروهای امنيتی از اين سخنرانی جلوگيری به عمل آمد . ( حزب آينده سازان ايران 8/3/1382 )

63ـ سياوش حاجی حسن از هواداران حزب ملت ايران در شهرستان بوکان توسط مأموران امنيتی بازداشت شد . ( حزب ملت ايران 13/3/1382 )

64ـ فرهاد دوستی عضو جبهه دمکراتيک ايران توسط مأموران امنيتی بازداشت شد . مأموران شعبه 6 دادگاه انقلاب منزل وی را بازرسی نمودند . نامبرده قبلاً در تظاهرات 16 آذر 1381 دستگير و مدت سه ماه در زندان اوين بسر برد . ( جبهه دمکراتيک ايران 15/3/1382 )

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

65ـ دکتر حميد فرزاد( سخنگو جبهه ) ، بابک عدل ، اکبر خوانساری ، مرتضی رسول زادگان ، بينا داراب زند ، رضا جابری و ابراهيم پور از فعالين جبهه دمکراتيک ايران در تظاهرات کوی دانشگاه تهران توسط مأموران امنيتی بازداشت شدند . ( جبهه دمکراتيک ايران 27/3/1382)

66ـ مهرداد حيدرپور و همسرش خانم مه لقا فخرآور خواهر دانشجوی زندانی امير عباس فخرآور به دليل اطلاع رسانی درباره اعتصاب غذای امير عباس فخرآور در زندان قصر تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. ( جنبش 26/3/1382)

67ـ انصافعلی هدايت روزنامه نگار آزاد و خبرنگار سابق روزنامه « سلام » در تاريخ 27/3/1382 پس از ضرب وشتم توسط مأموران امنيتی به زندان انفرادی اطلاعات نيروی انتظامی در تبريز منتقل شد . ( 30/3/1382 )

68ـ محل سايت « همه ايران » ، « هفته نامه آزاده » ،« انتشارات صراط » و« مؤسسه معرفت و پژوهش» ( ناشر کتابهای دکتر عبدالکريم سروش) توسط دادستانی پلمپ شده و اموال آن ضبط گرديد . ( امير کبير 27/3/1382 )

69ـ در پی بازداشت 3 تن از فعالان ملی ـ مذهبی دفتر موسسه نو انديش به مديريت فيروزه صابر و دفتر موقوفه دکتر يدالله سحابی که يک نهاد پژوهشی بود به دستور دادستان تهران پلمپ شد. ( اطلاعيه ملی ـ مذهبی ها 26/3/1382)

70ـ نرگس محمدی از فعالين ملی ـ مذهبی در دادگاه تجديد نظر توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعليقی محکوم گرديد . ( ايسنا 23/3/1382 )

71ـ تقی رحمانی ، رضا عليجانی و هدی صابر از فعالين ملی ـ مذهبی به دستور دادستان تهران قاضی سعيد مرتضوی بازداشت شدند. ( ايسنا 24/3/1382)

72ـ محمد رضايی از همکاران «دفتر پژوهش های شريعتی » و علی اصغر صادقی کارمند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند . ( ايلنا 28/3/1382 )

73ـ امير طيرانی روزنامه نگار و عضو مؤسسه خانه پژوهش به حکم سعيد مرتضوی دادستان تهران ، پس از بازرسی منزلش بازداشت شد . ( ايلنا 28/3/1382 )

74ـ دکتر حبيب الله داوران و دکتر فرهاد بهبهانی نويسندگان کتاب « در محفل حاج آقا » به علت شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار شدند . نامبردگان از امضاء کنندگان نامه 90 نفره در ارديبهشت 1369 خطاب به هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت بودند که توسط وزارت اطلاعات دستگير و در زندان مورد شکنجه قرار گرفته بودند . آنها خاطرات دوران بازجويی خودرا در کتاب مذکور شرح داده و حسين شريعتمداری مدير مسئول کيهان را يکی از بازجويان خود معرفی کرده اند . ( ايسنا 19/3/1382 روزنامه ايران 12/3/1382 )

75ـ بسيج شهرداری تهران مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در فرهنگسرای ارسباران شدند در اين مراسم قرار بود آقايان دکتر پرويز ورجاوند ، دکتر علی رشيدی ، دکتر داود هرميداس باوند ، اديب برومند و کورش زعيم سخنرانی کنند. ( رويداد 10/3/1382 )

76ـ سيد رحمان امينی از جوانانی که مشغول پخش اعلاميه های فراخوان برای شرکت در تظاهرات 18 تير بود ، توسط نيروهای انتظامی اصفهان با شليک سه گلوله به قتل رسيد . ( دانشجويان مبارز اصفهان و چهارمحال بختياری 12/3/1382 )

77ـ در تظاهرات اعتراضی مردم تهران ، مجيد پناهی ساکن منطقه تهران پارس توسط مأموران امنيتی کشته شد . (جبهه متحد دانشجويی 27/3/1382 )

78ـ سيد علی صالحی شاعر ، عضو کانون نويسندگان ايران توسط واحد عمليات مستقر در مجتمع قضائی خمينی مورد بازجويی قرار گرفت . بازجويی ها در رابطه با فعاليت های کانون نويسندگان بوده است . به نامبرده اعلام کرده اند که حق مصاحبه با رسانه های گروهی را ندارد . ( ايسنا 4/3/1382 )

79ـ بهراميان وکيل مدافع عليرضا جباری مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران اعلام کرد دادگاه بدوی و تجديد نظر وثيقه برای آزادی آقای جباری را قبول نميکند. گفتنی است آقای جباری توسط دادگاه تجديد نظر در شعبه 21 دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شد.(ايسنا 4/3/1382)

80ـ بابک پيامی کارگردان فيلمهای " يک روز بيشتر " و " رای مخفی" که برای اخذ ويزا به سفارت روسيه مراجعه کرده بود توسط ماموران امنيتی برای مدت 48 ساعت بازداشت و سپس با قيد وثيقه به طور موقت آزاد شد. (ايسنا 23/3/1382)

81ـ کميته نظارت بر نشريات دانشجوئی دانشگاه اورميه نشريات " تقدير" و " رسای" را به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی به ترتيب به 6 و 3 ماه از تسهيلات دانشگاهی محروم شدند.(ايسنا 23/3/1382)

82ـ ايرج جمشيدی سردبير روزنامه " آسيا " ، فريدون جيرانی سردبير مجله " سينما " و کارگردان ، غلامرضا موسوی سردبير نشريه توقيف شده " گزارش فيلم " ، علی معلم منتقد سينمائی و اميد روحانی منتقد سينمائی به مجتمع قضائی خمينی احضار شدند . ( رويداد 3/3/1382 )

83ـ امکانات هفته نامه « فکر روز» به مدير مسئولی مرجانه سخاوتی مورد دستبرد واقع شد . بنابر ارزيابی پليس 110 تهران سرقت امکانات اين نشريه يک سرقت معمولی نبوده است . وسائل مورد سرقت عبارت بودند از : تمامی اطلاعات مربوط به نشريه ،cd ها ، مجوز نشريه و کيس های کامپيوتر . اين هفته نامه نشريه ای است سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی با رويکردی زنانه . ( ايسنا 7/3/1382 )

84ـ مديران مسئول روزنامه های « ايران ، جام جم و همشهری » به دادسرای جرائم کارکنان دولت و رسانه ها احضار شدند . ( ايسنا 19/3/1382 )

85ـ مديران مسئول نشريات « گزارش ، بولتن و ياالثارات » به علت شکايت بخش سياحتی و جهانگردی بنياد جانبازان و مستضعفان به دادسرای جرائم کارکنان دولت و رسانه ها احضار شدند . ( ايسنا 19/3/1382 )

86ـ سعيد حقی مدير مسئول روزنامه توقيف شده « ملت » و سردبير روزنامه « مردم سالاری » به شعبه 1083 دادگاه مطبوعات به رياست قاضی جوزانی احضار شد . ( ايسنا 28/3/1382 )

87ـ عيسی سحرخيز مدير مسئول ماهنامه « آفتاب » به خاطر چاپ مصاحبه با مارک فررو ( تاريخ نگار فرانسوی ) و معرفی کتاب نامبرده به نام « شوک اسلام » ، به علت شکايت مدعی العموم به شعبه 1083 دادگاه مطبوعات به رياست قاضی جوزانی احضار شد . ( ايلنا 28/3/1382 )

88ـ دفتر کار فصل نامه « دامپزشک » به مدير مسئولی دکتر آل داود ، توسط شهرداری منطقه 6 تهران ، به بهانه اينکه در منطقه تجاری قرار ندارد پلمپ شد . ( ايسنا 20/3/1382 )

89ـ شورای فرهنگ عمومی استان کرمان اعلام کرد ، يک گروه 14 نفره با تلاش مأموران اداره کل اطلاعات استان تهران دستگير شدند . اتهام اين افراد برداشت غلط از دين اعلام شد . ( بازتاب 8/3/1382 )

90ـ جلسه سخنرانی محسن آرمين نماينده تهران در مجلس که به دعوت کانون دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه آزاد اراک ، بر پا شده بود با حمله چماقداران حزب الهی و با پرتاب کردن ترقه ، هو کردن ، تکبير و شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر امريکا به تشنج کشيده شد. ( امروز 8/3/1382 )

91ـ انصار حزب الله نيشابور با تجمع در برابر فرهنگسرای سيمرغ و با شعارهای مرگ بر ضد ولايت فقيه و ... مانع سخنرانی فاطمه راکعی نماينده تهران در مجلس شدند . شورای تأمين امنيت شهرستان به بهانه دلايل امنيتی مجوز برگزاری مراسم را لغو نمود . ( ايسنا 13/3/1382 )

92ـ حدود 200 نفر از اعضای انصار حزب الله مشهد در فرودگاه با حمله به مستقبلين رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان در مجلس ، که برای سخنرانی به اين شهر رفته بود ، با شعار « مجلس شورای ما جای منافقين نيست » مانع برگزاری اين سخنرانی شدند . گفتنی است خبرنگار ايسنا توسط چماقداران مورد تعرض قرار گرفته و کارت خبرنگاری و ضبط صوت وی را مصادره کردند . (ايسنا 12/3/1382 )

93ـ علی قنبری نماينده اردل و فارسان ، به خاطر سخنرانی در خرداد 1380 که در آن خواستار کناره گيری بسيج از مسائل سياسی در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوری شده بود ، به علت شکايت فرمانده بسيج استان فارس به شعبه 1410 احضار شد . ( رويداد 7/3/1382 )

94ـ مهدی کروبی رئيس مجلس با استناد به دستور شورای عالی امنيت ملی از سخنرانی رسول مهر پرور نماينده درگز در مجلس در رابطه با نامه 135 نفر از نمايندگان خطاب به ولی فقيه ، جلوگيری نمود . ( فارس 7/3/1382 )

95ـ محمد کيانوش راد نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامی توسط انصار حزب الله در شهرستان مسجد سليمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه سر و سينه مصدوم شد . (*)

96ـ انصار حزب الله مشهد مانع سخنرانی آلهه کولائی نماينده تهران در مجلس شدند. اين مراسم از جانب انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد سازماندهی شده بود . ( رويداد 13/3/1382 )

97ـ به دستور شورای عالی امنيت ملی رسانه های گروهی از طرح نامه 135 نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به خامنه ای منع شدند. و در ادامه ماموران امنيتی لباس شخصی و انصار حزب الله با حمايت ائمه جمعه ، نمايندگان امضاء کننده را تهديد کرده و خواستار اخراج آنها از مجلس شدند از جمله اخبار منتشره می توان موارد ذيل را عنوان کرد:

+ تظاهرات در فرودگاه طبس بر عليه ماشاالله شکيبی .

+ حمله به دفتر حسين رمضانپور نرگسی در رشت.

+ آتش زدن دفتر مير طاهر موسوی در کرج.

+ تظاهرات بر عليه محمد کيانوش راد و حميد کهرام در اهواز با شعارهای نماينده سازشکار ننگت باد ، مرگ بر کيانوش آمريکائی ، مزدور آمريکائی استعفاء استعفاء.

+ حمله به رجبعلی مزورعی در فرودگاه مشهد و استانداری خراسان.

+ ممانعت از سخنرانی فاطمه راکعی در نيشابور .

+ جلو گيری از سخنرانی علی تاجرنيا در مشهد.

+ حمله به سخنرانی محسن آرمين در اراک.

+ تظاهرات بر عليه محمدرضا اسماعيلی مقدم در قم.

+ ممانعت از سخنرانی رسول مهر پرور در مجلس و .......

98ـ سخنرانی محسن کديور که به دعوت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران در شهرستان بابلسر ترتيب داده شده بود توسط چماقداران حزب الهی مورد حمايت امام جمعه ، به هم خورد . ( کيهان 10/3/1382 )

99ـ عمادالدين باقی نويسنده پيگير پرونده قتل های زنجيره ای به وزارت اطلاعات احضار شد . به نامبرده تذکر داده شده که طبق مصوبه شورای عالی امنيت ملی در اسفند 1381 افراد معروف و متنفذ غير دولتی در مطبوعات و احزاب و دانشگاه ها حق مصاحبه با راديوهای فردا ، آمريکا و اسرائيل را ندارند . ( خبرگزاری ايلنا 16/3/1382 )

100ـ هاشم آغاجری عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دادگاه تجديد نظر به 4 سال حبس ، 74 ضربه شلاق تعليقی ، 5 سال محروميت از تدريس و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد. ( ايسنا 23/3/1382)

101ـ محسن سازگارا عضو « ائتلاف ملی آزاديخواهان » و فرزندش وحيد سازگارا به دستور دادستان تهران دستگير شدند. منزل نامبرده توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفت و تمامی مدارک و اسناد و همچنين کامپيوتر وی را مصادره کردند. گفتنی است که سازگارا در تاريخ 16/3/1382 توسط وزارت اطلاعات ممنوع الخروج اعلام گرديد. نامبرده از اولين لحظات دستگيری اقدام به اعتصاب غذا و دارو نموده است . ( امير کبير 25/3/1382)

102ـ امير فرشاد ابراهيمی توسط مأموران امنيتی لباس شخصی پس از ضرب و شتم شديد به مدت 48 ساعت بازداشت گرديد . ( اميرکبير 26/3/1382 )

103ـ کاظم مجدم عضو کميته مرکزی حزب الوفاق خوزستان در اهواز توسط مأموران امنيتی دستگير شد . در بازرسی منزل نامبرده تمامی کتابها ، عکس ها و cdها موجود توسط مأموران امنيتی ضبط گرديد . اين حزب از سال 1381 در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعاليت خودرا آغاز کرده است . ( حزب الوفاق 12/3/1382 )

104ـ غلامرضا انصاری استاندار مازندران و يکی از همراهانش در شهرستان بابلسر مورد هجوم 150 از افراد انصار حزب الله قرارگرفته و مضروب شدند . نيروهای انصار به چوب ، چماق و قمه مسلح بودند و نيروهای انتظامی ناظر حمله اين نيروها بودند . ( رويداد 20/3/1382 )

105ـ مسئول روابط عمومی تربيت بدنی قم اعلام کرد ، به دليل مخالفت مراجع امکان فعاليت بازی بيليارد در استان قم وجود ندارد . ( امروز 12/3/1382 )

106ـ وزارت ارشاد از صدور مجوز برای کاست" شب مهتاب " با آهنگسازی مسعود جاهد و با صدای علی رضا افتخاری خودداری می کند.( خبرگزاری ايلنا 26/3/1382)

107ـ سينما تربيت قم به علت نمايش فيلم « واکنش پنجم » به کارگردانی تهمينه ميلانی به آتش کشيده شد . در اين فيلم کوشش شده است تا مشکلات زنان را در ايران از نظر حقوقی به رشته تصوير در آورد . ( خراسان 12/3/1382)

108ـ در اعتراض به گرانی قيمت غذاهای ارائه شده در رستوران « سرو طلائی » در فولاد شهر اصفهان ، 5000 نفر از مردم دست به تظاهرات زدند و نسبت به وضعيت اقتصادی و سياسی کشور اعتراض کردند . نيروهای انتظامی با اقدام به تيراندازی و ايجاد جو رعب و وحشت ، جمعيت را متفرق نمودند . ( جبهه دمکراتيک ايران 7/3/1382 )

109ـ اعتصاب غذای کارگران کارخانه چيت سازی بهشهر و بی تفاوتی مقامات حکومتی باعث شده تا خطر مرگ ، زندگی عده ای از کارگران را تهديد کند اسامی تعدادی از کارگران معترض که در اعتراض به حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب غذا زده اند عبارت است از:

- علی طهماسبی با 7 سال سابقه کار ، محمدرضا رمضانی با 27 سال سابقه کار ، کاظمی با 23 سال سابقه کار ، حسن سيف زاده ، رجبعلی باقرپرور و رجائی.( روزنامه اعتماد 13/3/1382)

110ـ احمد حسينی مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور در مصاحبه با خبرنگاران يک بار ديگر بر اخراج زنان ايرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به همراه شوهران و فرزندانشان تأکيد ورزيد . وی افزود سازمان ملل بعد از سال 2004 به مهاجران افغانی مستقر در ايران هيچ کمکی ارائه نخواهد داد و پايان سال 2004 خاتمه وضعيت پناهندگی افغانی ها در ايران اعلام خواهد شد . وی در ادامه گفت خانواده های ايرانی بدانند بر اساس قوانين افغانستان تابعيت مرد افغانی بر زن ايرانی تحميل می شود . اين خانواده ها نيز بايد به افغانستان بازگردند.(زنان 7/3/1382)

111ـ اداره اماکن نيروی انتظامی در يک اقدام گسترده به جمع آوری ضربتی مانتوهای کوتاه ، تنگ و چسبان در تهران بزرگ پرداخت. ماموران امنيتی لباس شخصی به فروشگاه ها هجوم بردند و در مواردی فروشندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.( امير کبير 5/3/1382)

112ـ کريم مقصوديان کلواری و عزت مقصوديان کلواری فرزندان نصرت به اتهام خريد و فروش مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب و با تأئيد ديوانعالی کشور در پارک جنگلی لويزان تهران در ملاء عام به دار آويخته شدند . ( کيهان 1/3/1382 )

113ـ حبيب قندی به جرم قتل در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شد . (کيهان 7/3/1382 )

114ـ علی کوه بنائی 40 ساله اهل کرمان به اتهام شرارت ، سرقت مسلحانه و تيراندازی به سوی ماموران دولتی به دستور شعبه چهار دادگاه انقلاب اصفهان در ملاعام به دار آويخته شد.( کيهان 1/3/1382)

115ـ اردشير مينکی و حسن شيخی به اتهام شرارت توسط مأموران امنيتی در منطقه کهنوج به قتل رسيدند . گفتنی است که سال قبل بهزاد مينکی برادر اردشير توسط حکومت ايران اعدام شده بود . ( کيهان 8/3/1382 )

116ـ نصير صلاح زهی فرزند لال بخش در منطقه ايرانشهر توسط نيروهای امنيتی به اتهام شرارت به ضرب گلوله به قتل رسيد . ( کيهان 27/3/1382 )

117ـ عليرضا "ح " 35 ساله در شعبه 1157 دادگاه جنائی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی به جرم قتل به 5 بار اعدام در ملاءعام ، دو سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم گرديد . ( اعتماد 6/3/1382 )

118ـ موسی " ج " 24 ساله توسط شعبه 1157 دادگاه جنائی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی به اتهام قتل محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 5/3/1382 )

119ـ يک زندانی 18 ساله بنام رضا به جرم قتل به حکم شعبه 1157 دادگاه جنايی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی محکوم به اعدام شد. ( اعتماد 29/3/1382 )

120ـ به گفته هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه در سال حدود 5 تا 6 ميليون پرونده به دادگاه های کشور ارجاع می شود و نظير تراکم پرونده در دادگستری ايران ، در هيچ کشور ديگری مشاهده نمی شود . ( ايسنا 6/3/1382 )

121ـ نيروی انتظامی در استان کردستان طی عملياتی با عنوان " والعاديات 2 " در مدت سه روز 350 نفر را به عنوان معتاد دستگير نمودند و 8 نفر از آنان را در ملاء عام شلاق زدند. ( کيهان 8/3/1382 )

122ـ بنا به گزارش منتشره از طرف سازمان عفو بين الملل وضعيت حقوق بشر در ايران به ميزان قابل توجهی بدتر شده و بر تنشهای سياسی و اجتماعی داخل ايران افزوده است. عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد که ده ها زندانی سياسی دستگير شده و گروهی ديگر هم از قبل بدون محاکمه يا پس از انجام محاکمات نا عادلانه در حبسهای بلند مدت قرار داشته اند. و برخی از آنان به وکيل يا اعضای خانواده خود دسترسی ندارند. در اين گزارش همچنين آمده است، آزادی بيان در ايران توسط قوه قضائيه محدود ميشود و ده ها نفر از روزنامه نگاران و روشنفکران بازداشت شده اند. طبق گزارش عفو بين الملل دست کم 113 نفر از جمله زندانيانی که به حبس های بلند مدت محکوم شده بودند، در سال 2002 اعدام شده اند. و بسياری از اين اعدامها در ملاء عام صورت گرفته و بعضی از آنها از طريق سنگسار بوده است. اين سازمان مِی افزايد قوه قضائيه ايران در پاسخ به انتقادهای سياسی و اجتماعی آزادی بيان را به طور فزايده ای محدود کرده است. از جمله دستگيری های خود سرانه ، تحت پيگرد قرار دادن دانشجويان ، نويسندگان ، استادان دانشگاه ، نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان برجسته با انگيزه سياسی و تعطيل کردن نشريات اصلاح طلب. محاکمه های ناعادلانه به ويژه در مورد اين افراد و همچنين شکنجه و اخذ اعترافات تلويزيونی هنوز گزارش ميشود و قوه قضائيه از مجازات مرگ و شلاق در مورد پرونده های مربوط به آزادی بيان استفاده کرده است. (بی بی سی 7/3/1382)

تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد بقرار زيرند :

K.F.M.R.I

BOX 5047

165 10 Hasselby

sweden

آدرس پست الکترونيکی

defakomite@yahoo.se

آدرس پست الکترونيکی جدید

info@komitedefa.org

تلفن همراه :

0046-07041245000

آدرس سايت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/597

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ماهانه (خرداد 1382) در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016