چهارشنبه 7 آبان 1382

آرمين: راه رسيدگي عادلانه به پرونده زهرا کاظمي تعيين هياتي بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
محسن آرمين نماينده تهران و عضو كميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به خبرنگاران پارلماني در خصوص سخنان دادستان تهران مبني بر كذب محض بودن گزارش كميسيون اصل نود درباره پرونده مرگ زهرا كاظمي، گفت: « آقاي مرتضوي از اينگونه سخنان زياد گفته‌‏اند، اين هم يكي از كذب‌‏ها از نظر ايشان است.»
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا آرمين افزود: « ما تخلفات و اقدامات خودسرانه را اعلام مي كنيم و براساس آن پيگيري خواهيم كرد.»
آرمين در پاسخ به اين سوال كه چگونه به اتهامات مرتضوي رسيدگي خواهيد كرد؟ گفت: « كميسيون ويژه كه براي رسيدگي به عملكرد دادگستري و دادستاني عمومي و انقلاب تشكيل شده است ضمن ارائه گزارش توسط كميسيون اصل نود، گزارشي ارائه خواهد كرد.»
وي تصريح كرد: « دادستاني موظف است طبق قانون به گزارش ارائه شده خارج از نوبت رسيدگي كند.»
آرمين در خصوص گزارش كميسيون اصل نود درباره پرونده زهرا كاظمي گفت: « تخلفات فراوان آقاي مرتضوي بيش از ساير موارد گذشته ايشان جلب توجه مي كرد.»
وي تصريح كرد:« گزارشي كه توسط كميسيون اصل 90 مجلس ارائه شد متفاوت از پرونده‌‏اي است كه در قوه قضائيه در حال رسيدگي است.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه در پرونده زهرا كاظمي مسئولان قوه قضائيه در سطح دادستان دخيل بوده اند، گفت: « برخي مسئولان در قوه قضائيه افرادي هستند كه عملكردشان زير سوال است و بايد به عملكردشان رسيدگي شود.»
وي تصريح كرد: « راه رسيدگي عادلانه در اين پرونده تعيين هياتي بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي است.»
نماينده تهران تصريح كرد:« پرونده زهرا كاظمي به آبرو و حيثيت كشور ضربه وارد كرد.»
آرمين ابراز عقيده كرد: « با توجه به دخالتهاي دادستان در اين پرونده و عملكرد قوه قضائيه پس از مرگ زهرا كاظمي، اين قوه صلاحيت لازم براي رسيدگي را ندارد.»
بايد وي درخصوص زمان ارائه گزارش كميسيون ويژه گفت:« به زودي اولين گزارش خود را خواهيم داد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/792

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آرمين: راه رسيدگي عادلانه به پرونده زهرا کاظمي تعيين هياتي بي طرف از سوي شوراي عالي امنيت ملي است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016