پنجشنبه 22 آبان 1382

گفتگوی علی کشتگر با راديو بين المللي فرانسه درباره سخنان فاطمه حقيقت جو در مجلس

رحمت قاسم بیگلو: خانم فاطمه حقیقت جو در سخنان پیش از دستور خود در مجلس پس از اشاره به وجود شکنجه در زندانهای سپاه پاسداران و اشاره به مسوولیت سپاه در دستگیری مخالفان واجرای برنامه های ندامت گیری خواستار رفراندوم شده است، نظر شما در این باره چیست؟

علی کشتگر: آنچه خانم حقیقت جو بر زبان آورده، حرف دل بخشی از نمایندگان موسوم به اصلاح طلب است، که البته خیلی از آنها جرات ابراز آن را ندارند. اما خانم حقیقت جو که در واقع نماینده مورد حمایت جنبش دانشجوئی و جنبش زنان ایران است حرف خود را به صراحت ابراز کرده است.
توجه کنید که صحبت های خانم حقیقت جو در شرایطی ابراز شد، که جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق بشر زیر فشار است و گزارشگر آزادی بیان سازمان ملل برای ارائه گزارشی از وضع حقوق بشر به ایران سفر کرده بود و مقامات رژیم ، ودستگاه قضائی می کوشیدند وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران و حکایت زندانهای نظامی غیرقانونی، شکنجه های وحشیانه دانشجویان و برنامه های ابراز ندامت های زیر شکنجه را از دید این ناظر حقوق بشر پنهان کنند. در چنین شرایطی است که خانم حقیقت جو، از تریبون مجلس به صدای رسا می گوید که نه فقط حقوق بشر درایران نقض می شود، نه فقط روزنامه های آزادیخواه را بسته اند و روزنامه نگاران زندانی اند، بلکه در زندان های نظامی، شکنجه وجود دارد و زندانیان را زیر شکنجه وادار به ندامت و شرکت در نمایش های تلویزیونی می کنند. به نظر من خانم حقیقت جو با این کار، می کوشد فریاد دانشجویان و سایر زندانیان که فرصت دیدار گزارشگر سازمان ملل را ندارند به گوش وی برساند. و گزارشگر آزادی بیان را متوجه زندانهای نظامی سپاه که وی به آنجا راه داده نمی شود بنماید. با این صحبت های افشاگرانه و مهم خانم حقیقت جو اگر گزارشگر سازمان ملل گزارشی با محتوایی ضعیف تر از سخنان خانم حقیقت جو منعکس کند از درجه اعتبار ساقط است.
نکته مهم دیگری که در صحبت های شجاعانه و صریح خانم حقیقت جو حائز اهمیت بسیار است، انتقاد مستقیم ایشان به خود کامگی فردی آقای خامنه ای و تبدیل سپاه پاسداران به وسیله سرکوب این خود کامگی است. وی می گوید: جریان اقتدارگرا با تفسیر غیردموکراتیک از اصول قانون اساسی تمام نهادهای انتخابی را به چالش کشیده و موجودیت قانون اساسی را در پذیرش یک اصل که معطوف به قدرت بی حدوحصر یک فرد است می داند و هیچ حقی برای مردم و نهادهای انتخابی قائل نیست.
و بعد اشاره می کند که بر اساس همین قدرت فردی است که سپاه پاسداران مامور دستگیری و شکنجه دانشجویان و فعالان ملی مذهبی شده است. در حقیقت ایشان هم از شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر حرف می زند و هم مسوول این فجایع را که خود کامگی فردی است- و البته مقصود هم خود کامگی آقای خامنه ای است- فراموش نمی کند.
رحمت قاسم بیگلو: خانم حقیقت می خواهد کدام مسایل را به رفراندوم بگذارد؟
خانم حقیقت جو نتیجه می گیرد که " هر راهی برای رسیدن به تفاهم برداشتیم. به بن بست انجامید". پس باید " ابزار قانونی را به کار گیریم و از هزینه های آن نهرایسم که در پیشگاه ملت مسئولیم" و اما آن ابزار قانونی هم که ایشان می گوید " کشاندن اربابان قدرت به پای میز داوری ملت از طریق برگزاری رفراندوم" است. و آنچه را که خانم حقیقت جو مایل است به رفراندوم گذاشته شود مساله قدرت فردی علی خامنه ای است. به نظر من بیانات خانم حقیقت جو، بازتاب دهنده وضعیت بحرانی رژیم، بن بست اصلاحات و خواسته های اکثریت ملت ایران در شرایط حاضر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1236

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوی علی کشتگر با راديو بين المللي فرانسه درباره سخنان فاطمه حقيقت جو در مجلس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016