جمعه 23 آبان 1382

وزير سابق اطلاعات: انتخابات آزاد معني ندارد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
وزير سابق اطلاعات با انتقاد از كساني كه شعار انتخابات آزاد سر مي‌‏دهند گفت: مگر مي‌‏شود افرادي كه در چارچوب نظام اسلامي مشروعيت مي‌‏گيرند نظام اسلامي را تحريم كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قربانعلي دري نجف آبادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ‌‏ايلنا, در خصوص جنحالهاي به وجود آمده در خصوص پرونده زهرا كاظمي اظهار داشت: به نظر مي‌‏رسد در پرونده مرگ زهرا كاظمي, بحثهاي سياسي مثل ابر و غبار فضا را آلوده كرده و از اول ‌‏برخورد با اين مسئله, مناسب و حكيمانه نبوده است.
وي تصريح كرد: بايد شيوه‌‏اي را انتخاب كرد كه موجب سلب اعتماد افكار عمومي نشود. حادثه مرگ يك خانم كه از كانادا وارد كشور شده, ‌‏نبايد منجر به تعارض ميان مجلس, ‌‏قوه قضاييه و قوه مجريه شود.
نجف آبادي افزود: اين نه مصلحت است و نه حق و عدالت. اين گونه رفتارها باعث بدبيني و بي اعتمادي در جامعه مي‌‏شود و افكار عمومي را دچار اضطراب و نگراني مي‌‏كند.
وزير سابق اطلاعات خاطرنشان ساخت: اين پرونده بايد سير قانوني خود را طي كند. اگر بنا باشد با جوسازي و جنجال آفريني اين مسئله پيگيري شود, ‌‏بجاي روشن شدن مسئله و تكليف و تاييد قانوني, به فراموش سپرده مي‌‏شود. قطعا بايد تكليف قانوني مشخص شود و طبق قانون با فرد متخلف هر كسي و تحت هر عنواني كه باشد برخورد شود.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور در خصوص تعارضات و تنشهاي به وجود آمده ميان نهادها و سازمان‌‏هاي كشور تصريح كرد: قطعا اين قبيل اختلافات مصلحت آميز و عدالت خواهانه نيست. اين برخوردها , ‌‏برخوردهاي سياسي است و نمي‌‏توان مسائل كشور را با چنين برخوردهايي تبيين كرد.
دري نجف آبادي با تاكيد بر حضور فعال مردم براي شركت در انتخابات گفت: انتخابات آزاد معني ندارد. مگر مي‌‏شود افرادي كه در چارچوب نظام اسلامي مشروعيت مي‌‏گيرند و انجام وظيفه مي‌‏كنند, نظام اسلامي را تحريم كنند.
وي تصريح كرد: كساني مي‌‏توانند نظام اسلامي را تحريم كنند كه بيرون از حاكميت هستند. اين گروهها مي‌‏توانند به عنوان اپوزوسيون يا غير اپوزوسيون يا مخالفين نظام ,‌‏اعلام كنندكه ما انتخابات را تحريم مي‌‏كنيم. چون مردم و نظام آنها را به رسميت نمي شناسند. و آنها هم نظام را به رسميت نمي شناسند.
وي افزود : جناحها و گروههايي كه در تار و پود نظام هستند و در رأس نظام حاكميت هستند، نمي‌‏توانند شعار انتخابات آزاد سر دهند. خلاف است و مردم ما هم اين قبيل بهانه جوييها را از هيچ كسي تحت هيچ عنوان نمي‌‏پذيرند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1256

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير سابق اطلاعات: انتخابات آزاد معني ندارد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016