دوشنبه 22 دي 1382

يکدست بی صداست!

بيانيه شش روزنامه نگار در حمايت از تحصن مجلسيان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مااجزاي ملتي بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقي ترين راه رابراي تامين خواسته هاي خودبرمي گزينيد. و امروز هم بايدمان گفت که صبر تا کجا. پيدا شد که از صبوری ملت و منتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند که ديگر هيچ حقی برای جز خود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی «زيان کسان از پی سود خويش بجويند و دين اندر آرند پيش »

اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانوني خود ، عادي ترين و طبيعي ترين حق ووظيفه هر شهروندايراني است. ما اگر در ايران امروز صبح همه کار می نهاديم و به جمع متحصين در مجلس می پيوستيم. هم از اين رو به همه مردم پيشنهاد می کنيم که به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد در اطراف آن، دانشجويان در دانشگاه ها، دانش آموزان که حق رای دارند در مدارسشان.

اين آرام ترين و مدنی ترين نوع اعتراضی است که می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابراز کنيم.

نوشابه اميري، مسعود بهنود، هوشنگ اسدي، سيد ابراهيم نبوي، فرناز قاضي زاده، سينا مطلبي

همه اهل قلم و اهل دل که با اين سخن موافقند می توانند شرکت خود را در اين دعوت با امضای زير اين نوشته نشان دهند.

hambastegi82@hotmail.com

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3268

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يکدست بی صداست!' لينک داده اند.

داستان سيستم لوله کشي گويا و بيانيه شش نفره
آهاي ملت، چندين بار حسين درخشان به فغان آمده که اي داد وبيداد يه مشت آدم بيکار با اسم من ميرن اينور و اونور کامنت ميذارن وحالا فکر کنم
Kalagh Siah
January 13, 2004 05:46 AM

نمايندگان مجلس، خواست خود يا حق مردم
شش روزنامه نگار بيانيه ای در حمايت از تحصن مجلسيان دادند، چند جمله زير را من برای آن ها نوشتم. به حکم اصول آزادی و دموکراسي هرگاه ديديد نماي...
Rouzaneh
January 13, 2004 01:19 PM

Copyright: gooya.com 2016