پنجشنبه 25 دي 1382

محکوميت ايران توسط سازمان ملل و پيشنهاد فعالين ايرانی حقوق بشر بر ایجاد نظارت مستمر و نا محدود سازمان ملل

محکوميت رژيم جمهوری اسلامی ايران توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد و پيشنهاد فعالين ايرانی حقوق بشر در اروپا وآمريکای شمالی بر ایجاد نظارت مستمر و نا محدود سازمان ملل متحد

بدنبال تلاشهای مستمر و پيگير، کوشندگان و نهادهای ايرانی و بين اللملی مدافع حقوق بشر، فعالين سياسی واجتماعی و.... در رابطه با نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه پيشنهادى كميسيون سوم اين سازمان در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند. اين قطعنامه حكومت ايران ر ابه شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان و تبعيض بر عليه زنان متهم مى كند. علاوه بر اين ، اين قطعنامه بازداشت هاى طولانى و بدون مجوز فعالان سياسى، روزنامه نگاران و دانشجويان، اجراى مجازات هاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملاء عام را محکوم مى نمايد. به موجب قطعنامه مذکور، رژيم ايران حقوق اقليت های دينی ازجمله يهوديان ، مسيحيان ،مسلمانان سنی و بخصوص بهائيان را ناديده می گيرد.
قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، حکومت ايران را مكلف مى كند كه ضمن تصحيح و بهبود وضعيت حقوق بشر در كشور، امكانات بازرسى نمايندگان اين سازمان از ايران را فراهم كند.
1ـ با توجه به سياست"چوب لای چرخ گذاشتن " نسبت به تحقيقات ناظران وهيئت های موقت سازمان ملل و ايجاد انواع و اقسام موانع در کارآنها ازجانب رژیم ایران.
2ـ با توجه به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران (در 10 ماه گذشته دستکم در هر 8 ساعت يک مورد نقض حقوق بشر گزارش شده است).
ما فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی به خانواده های زندانيان سياسی، قتلهای زنجيره ای، دانشجويان در بند، خانواده های اعدام شدگان سياسی، روزنامه نگاران و اهل قلم، کوشندگان جنبش زنان ، فعالين حقوق بشر ايرانی و بين اللملی و...... پیشنهاد ميکنيم که با مکاتبه ومراجعه به سازمان ملل بخواهيم که بازرسان اعزامی، تام الاختيارو بدون اجازه قبلی و محدوديت زمانی و مکانی باشند. بر همگی ما که خواهان رعايت اصول مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشيم روشن است که نظارت مستمر و نا محدود سازمان ملل متحد ميتواند تأثيری مثبت دربهبود وضیعت حقوق بشر در ايران بگذارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران – مونترال – کانادا : info@addhi.com - www.addhi.com
کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو –كانادا : ctdhumanright@yahoo.com
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – برمن- آلمان : - info@vzvmiran.de www.bashariyat.de
کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند : kdaddih@hotmail.com
کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران - پاریس : irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد : info@komitedefa.org - www.komitedefa.org
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا : defendhriran_ca@yahoo.com
کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) : noranali2003@yahoo.no
سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا : yebarak@yahoo.ca
فعالان دفاع از حقوق بشر- Irantestimony: info@irantestimony.comwww.irantestimony.com -
کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش : demokrasi9@yahoo.com
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن - آمریکا

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3423

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محکوميت ايران توسط سازمان ملل و پيشنهاد فعالين ايرانی حقوق بشر بر ایجاد نظارت مستمر و نا محدود سازمان ملل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016