چهارشنبه 13 اسفند 1382

بيانيه کميته بين المللي صليب سرخ درمورد وضعيت نهايي پرونده اسراى جنگ عراق و ايران، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۳ اسفند۱۳۸۲ برابر با سوم مارس ۲۰۰۴
کميته بين المللي صليب سرخ با صدور بيانيه اى مهم وضعيت نهايي مربوط به
اسراى جنگ تحميلي را اعلام کرد.
به گزارش روز چهارشنبه اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه
دراين بيانيه که درپايان ديدار مديرکل شمال آفريقاى اين کميته با مقامات
ارشد ايراني صادر شد، خاطرنشان شده است ، که کليه اسراى عراقي که مجموع
آنان بالغ بر۵۶۷۱۲ نفر مي شود، از سال۱۳۶۹ تا ارديبهشت ۱۳۸۲ طي چندين
مرحله عمليات تبادل همگي به کشورشان بازگشته و به خانواده هايشان ملحق
شده اند.
کميته بين المللي صليب سرخ در اين بيانيه همچنين خاطرنشان ساخته است که
تعداد۷۵۲۱ اسير آزاد شده عراقي در سالهاى گذشته طي انجام مصاحبه با
نمايندگان اين کميته ، عدم تمايل به بازگشت به کشورشان را اعلام کرده اند.
بدين ترتيب بنابر اعلام کميته بين المللي صليب سرخ ، کل مسائل باقيمانده
از پرونده اسراى جنگ تحميلي شامل۷۳۴ اسير آزاد شده عراقي است که به دلايل
مختلف نتوانسته يا مايل نبوده اند خود را براى مصاحبه به نمايندگان کميته
بين المللي صليب سرخ معرفي نمايند و همچنين تعداد اندک ديگرى از اسيران
آزاد شده عراقي است که با وجود اظهار عدم تمايل به بازگشت به کشورشان در
سال۱۳۶۹ در ديدار با نمايندگان کميته بين المللي صليب سرخ ، ديدار ديگرى
با نمايندگان اين کميته نداشته و کميته بين المللي صليب سرخ براساس رويه هاى
جارى خود تقاضاى ارائه اطلاعات تکميلي نموده است .
کميته بين المللي صليب سرخ ضمن اشاره به توافق نهايي با ايران پيرامون
ساز و کار پيگيرى اين موارد محدود باقيمانده ، ابراز اميدوارى کرده است که
پرونده اين افراد نيز بسته شود.
دربيانيه کميته بين المللي صليب سرخ به اعلاميه هاى دولت هاى ايران و عراق
مبني بر عدم وجود هيچ اسير ايراني و عراقي در خاک دو کشور نيز اشاره شده
است .
اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه خاطرنشان مي سازد : اين براى
اولين بار است که کميته بين المللي صليب سرخ با صدور يک بيانيه جامع وضعيت
نهايي پرونده اسراى جنگ تحميلي را روشن مي کند و طي آن تاييد مي کند که همه
اسراى عراقي و ايراني به کشورشان بازگشته اند و هيچ اسيرى در اين دو کشور
وجود ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5287

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه کميته بين المللي صليب سرخ درمورد وضعيت نهايي پرونده اسراى جنگ عراق و ايران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016