جمعه 4 ارديبهشت 1383

شکایت امید عباسقلی نژاد از درون زندان اوین نسبت به تفتیش عقاید، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
اطلاعیه خبری


23042004-ff-02-01.jpg


نام: امید
شهرت: عباسقلی نژاد
نام پدر: اسماعیل
شماره پرونده:
اتهام: اقدام علیه امنیت
محکومیت: سی و هشت ماه حبس
اندرزگاه: هفت
سالن: یک

موضوع تقاضا: تفتیش عقاید
شرح تقاضا: ریاست قوه قضاییه

"به حکم صریح اصل بیست و سه و بیست پنجم قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع و عملی مجرمانه است."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اینجانب در زندان مطالبی را که عقاید شخصی ام میباشد را در قالب رمان، روی کاغذ آورده ام و مامورین و مسئولین زندان آنرا ضبط کرده و میگویند سرگرم بررسی مطالب و مندرجات آن هستند.
از آنجایی که تاکنون هیچگونه اقدامی در جهت نشر دست نوشته مزبور صورت نگرفته، عمل مامورین مصداق آشکار تفتیش عقیده و نقض قانون اساسی است. به همین جهت با اعلام مراتب، تقاضای پیگیری و اقدام قانونی دارم.
با این توضیح که مجوز نشر و چاپ هرگونه کتاب در حیطه مسئولیت وزارت ارشاد بوده و هیچ ارگان دیگری حق دخالت در امور نشر و کسب مجوز آن را ندارد.

با کمال تشکر
امید عباسقلی نژاد
زندان اوین – 25/1/1383


گیرنده:
1- ریاست قوه قضاییه
2- وزارت ارشاد اسلامی
3- ریاست زندان اوین

تصوير اصل نامه:

23042004-ff-02-02.jpg

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6752

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شکایت امید عباسقلی نژاد از درون زندان اوین نسبت به تفتیش عقاید، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016