شنبه 16 خرداد 1383

رييس پژوهشگاه زلزله شناسي : وقوع زلزله درتهران فقط يک شايعه است، ايرنا

رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله ،اعلام کرد که پيش بيني
پيرامون وقوع زلزله درروزهاى آينده در تهران ، پايه و اساس علمي ندارد و
فقط يک شايعه است .
پنجشنبه گذشته شايعه شد که وقوع زلزله در تهران ، طي روزهاى آينده حتمي
است . شايعه سازان براى اثبات ادعاى خود استدلالهايي از جمله "مقارنه زهره و
ماه "، "تاثيرزلزله بم و زمين لرزه هفته گذشته مازندران ، برروى گسلهاى رى
وتهران " را مطرح کرده بودند که اين شايعات منجر به نگراني هايي در افکار
عمومي شد.
دکتر"محسن غفورى آشتياني " روزشنبه درگفت وگو باخبرنگاراجتماعي ايرنا
اظهارداشت : هنوز هيچ متخصصي قادر به پيش بيني زمان زلزله ، بزرگي و قدرت
آن نيست .
غفورى آشتياني ، با تاکيد بر اين نکته که "مردم بايد همواره آماده وقوع
زلزله باشند"، درعين حال گفت "زلزله اخير درشمال کشور و زلزله چندى پيش
شهرستان بم ، تاثيرى بر گسلهاى شهر تهران نداشته اند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله تاکيد کرد : گسلهاى
شهر تهران از لحاظ لرزه خيزى تغييرى نکرده و ما قادر به پيش بيني وقوع
زلزله در تهران نيستيم ، اما بايد همواره آمادگي خود را براى رويارويي با
زلزله حفظ کنيم .
دکتر غفورى آشتياني ، شايعات جارى را در تهران ، زاييده ذهن افراد
غيرمتخصص و عوام دانست و اين شايعات را بي اساس دانست

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8550

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس پژوهشگاه زلزله شناسي : وقوع زلزله درتهران فقط يک شايعه است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016