جمعه 22 خرداد 1383

كالين پاول : گزارش اقدامات تروريستي در سال گذشته اشتباه بود ؛ حملات تروريستي زياد شده‌اند نه كم، ايسنا

وزير امور خارجه‌ي آمريكا اقرار كرد: اطلاعات ضعيف در گزارش‌هاي مربوط به تروريسم اين نتيجه‌ي اشتباه را به همراه داشت كه گفته شود اقداملات تروريستي در سال گذشته در سراسر جهان كاهش يافته است اما اين اشتباهات غيرعمدي بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه خبرگزاري فرانسه، كالين پاول، وزير امور خارجه‌ي آمريكا گفت: ما به اطلاعات توجه كافي نكرديم تا متوجه شويم كه در گزارش‌هايي كه سال‌هاي گذشته دريافت مي‌كرديم، تناقض‌هايي وجود دارد.
پاول در گفت‌وگو با شبكه‌ي اي.بي.سي بيان داشت: ما گزارش صحيحي را منتشر خواهيم كرد.
منظور وي گزارش الگوهاي جهاني تروريسم است كه براساس آن نتيجه گيري شده خطر حملات تروريستي بالا هستند.
وي افزود: هيچ تلاشي براي گمراه كردن وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اشتباه اداري در بخشي از يك سازمان جديد كه با افراد جديد كار مي‌كند، روي داده است و ما نمي‌توانيم به دقت آن اشتباهات را محاسبه كنيم.
ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا نيز تاكيد كرد: اظهارات مقامات عالي رتبه‌ي دولتي مبني بر اين كه در جنگ عليه تروريسم به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند، براساس حقايقي بوده كه در آن زمان در دست داشته‌اند و آن حقايقي اشتباه بودند!
بوچر گفت: اشتباهات در گزارش فعاليت‌هاي تروريستي اوايل مه مشخص شد.
وي افزود: زماني كه ما اطلاعات را در وزارت امور خارجه به دست آورديم، آنها را كنترل نكرديم؛ زيرا تغيير آشكاري در تعداد خطرات تروريستي به وجود آمده بود؛ بنابراين ما اطلاعات اشتباه را گرفتيم و آنها را به اندازه‌ي كافي كنترل نكرديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزارت امور خارجه‌ي آمريكا روز پنجشنبه اعتراف كرد كه گزارش سال گذشته‌ي اين وزارتخانه درباره‌ي كاهش اقدامات تروريستي اشتباه بوده است.
در گزارش آوريل گذشته آمده بود كه حملات تروريستي در سال گذشته از 198 در 2002 و 346 در 2001 به 190 كاهش يافته است. آمار ارايه شده درباره‌ي سال 2003 كمترين ميزان طي 34 سال گذشته بوده است. وزارت امور خارجه‌ي آمريكا در حال مشخص كردن آمار صحيح اين گزارش مي‌باشد.
بوچر گفت: گزارش بيان كننده‌ي حملات تروريستي در تنها بخشي از سال 2003 بوده است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8793

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كالين پاول : گزارش اقدامات تروريستي در سال گذشته اشتباه بود ؛ حملات تروريستي زياد شده‌اند نه كم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016