دوشنبه 1 تير 1383

آقای داريوش سجادی لطفا بنويسيد! محمود. ح

با سلامی ديگر بار به آقای داريوش سجادی که بسيار منصفانه و صادقانه و حتی عاملانه قتل آمريکائيها و اسرائيلی ها و غربيها را بخودشان نسبت می دهند؛ می خواستم از ايشان در خواست کنم که هر چه زودتر در مورد ذبح اسلامی مهندس خودفروخته آمريکائی پل جانسون و ديگران فتوا و يا نامه ای ديگر صادر کنند. چه در شان ايشان نيست که بيشتر از اين در اين مورد سکوت کنند. آقای سجادی در سايت گويا در مقاله ای زير عنوان «"تناسخ"، حلول روح سعيد امامی در عراق» کوششی بقول خودشان « نحيفانه برای رمزگشائی از کشته شدن شريرانه «نيکلاس برگ» توسط مافيای پنتاگون ـ موساد و خودسری های باند نو محافظه کار پنتاگون در عراق که با يک همراهی و اشتراک نظر آرمانی با دولت اسرائيل گشاد دستانه عرصه سياست در عراق شده بود» را بصورتی اسلامی و الهی بيان کردند. که همه غافلگير شديم. ولی امروز اين بنده که خود زمانی هر روز و حتی هنوزهم گاهی در رکاب ولی امر مومنين و مسلمين جهان رهبريت فرزانه هستم از اينکه آقای سجادی در آخرين مکتوبه خود از درايت و امامت امام علی خامنه ای بگويند بسيار محظوظ می شوم ولی اگر به الاهم و فی الاهم که خود آقا امام علی خامنه ای هميشه می گويند توجه شود آقای سجادی نمی بايست در اين واويلای ذبوحات اسلامی به سراغ دفاع از رهبری بروند. ايشان خودشان يک تنه در برابر طوفان کفر همچون علی زمانه ايستاده اند و هنوز با داشتن چند هزار ذوب شدگان در ولايت نيازی به آقای سجادی ندارند که در آن سوی عالم و در بلاد کفر آمريکای شيطان بزرگ اطاله وقت کنند و به ايشان بپردازند. بايد الان هر چه سريعتر با امدادات غيبی اين ذبوحات اسلامی را بگردن خود پل جانسون و ديگر مذبوحان اسلامی،بيندازد. چرا اسلام عزيز بايد اينهمه مورد تنفر قرار گيرد. البته از آنجا که من به نوشته و خود آقای داريوش سجادی ايمان دارم می دانم که حتی شايد فبل از اينکه نامه الکترونيکی من از تهران به سايت گويا برسد نامه مشحون از افشاگريهای خداپسندانه و اسلامی و ولايی آقای سجادی از لطف و برکت وپرکاری کافران که اين دستگاه اينترنتی را برای ما انسانهای مومن ساخته اند به اين سايت رسيده باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با اينهمه بخود اجازه می دهم به خواننده اين سطور گوشزد کنم که من هم با همه کم سوادی و اروپا و آمريکا نرفتنم از ميدان محمديه تهران به خودم اجازه داده بودم تا پاسخی لاغرانه به کوشش نحيفانه داريوش سجادی بدهم اميدوارم که دسترسی به آن امکان داشته باشد. آدرس مرقومه آقای سجادی اين است

http://khabarnameh.gooya.com/columnists/archives/011545.php

و آدرس نوشته اين حقير هم اينجاست

http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/011610.php

به اميد بهروزی ايران
محمود ح بسيجی سابق از تهران ميدان محمديه

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9211

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقای داريوش سجادی لطفا بنويسيد! محمود. ح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016