دوشنبه 15 تير 1383

فاطمه آليا : سي چهل نفر در جامعه ماموريت دارند با رفت و آمد در معابر مظاهر بدحجابي را رواج دهند، زنان ايران

فاطمه آليا گفت: نيروي انتظامي به عنوان حافظ امنيت اجتماعي در اجراي وظيفه‌‏اش نياز به آيين نامه‌‏اي در خصوص نحوه پوشش و حجاب دارد.

نماينده تهران, در گفت و گو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" در خصوص تدوين آيين‌‏نامه‌‏اي در وزارت كشور در مورد نحوه پوشش‌‏ وحجاب تصريح كرد:تدوين اين آيين‌‏نامه درجهت حفظ امنيت اجتماعي و قانون اساسي كشور است.

وي افزود: عده‌‏اي در جامعه قصد دارند, هنجارها را بشكنند و بدحجابي را در جامعه مطرح كنند و قطعا نيروي انتظامي متولي برخورد با اين افراد است.

وي, با بيان اينكه درصد زيادي از افراد جامعه متدين و افراد مذهبي هستند، تصريح كرد: در اين زمينه كار فرهنگي براي آنها جواب مي‌‏دهد؛ اما طبق گزارش نيروي انتطامي، عده‌‏اي هنجارشكن هستند كه ضمنا بايد با آنها برخورد شود.

آليا تصريح كرد: براي حفظ امنيت و آزادي مردم نيروي انتظامي بايد با هنجارشكنان برخورد كند.

وي,با اشاره به گزارش نيروي انتظامي در اين خصوص گفت: طبق گزارش مسوولان نيروي انتظامي 30 تا 40 نفر در جامعه هستند, كه ماموريت دارند به معابر پر رفت و آمد رفته و هنجارشكني كنند و مظاهر بدحجابي را در جامعه رواج دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اظهار اميدواري كرد: نيروي انتظامي با اين اقليت برخورد قاطع كند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9741

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فاطمه آليا : سي چهل نفر در جامعه ماموريت دارند با رفت و آمد در معابر مظاهر بدحجابي را رواج دهند، زنان ايران' لينک داده اند.

فاطمه آليا : سي چهل نفر در جامعه ماموريت دارند با رفت و آمد در معابر مظاهر بدحجابي را رواج دهند
فاطمه آليا گفت: نيروي انتظامي به عنوان حافظ امنيت اجتماعي در اجراي وظيفه‌‏اش نياز به آيين نامه‌‏اي در خصوص نحوه پوشش و حجاب دارد. نماينده...
jazireh
July 6, 2004 10:25 AM

Copyright: gooya.com 2016