پنجشنبه 18 تير 1383

گزارش" ايلنا" از نشست خبري اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران

تهران-خبرگزاري كار ايران

در آستانه سالروز "جنايت" حمله به خوابگاههاي دانشجويان در 18 تير 1378 اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در يك ميزگرد خبري با انتقاد از مسوولين وزارت كشور و فرمانداري تهران از عدم اعطاي مجوز برگزاري مراسم سالگرد 18 تير، نسبت به بهره‌‏برداري تبليغاتي اپوزيسيون خارج از كشور از حركت‌‏هاي انتقادي دانشجويان هشدار دادند.
گزارش "ايلنا" از اين نشست خبري در پي مي‌‏آيد:
دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت: به اين دليل كه يكي از شاخصه هاي تشكيلات ما قانون گرايي است و به دليل عدم صدور مجوز برگزاري مراسم در حسينيه ارشاد، برنامه اي نخواهيم داشت و اپوزيسيون خارج از كشور هم بداند كه اگر قرار بر دفاع از اين مملكت است، مطمئنا اولين جرياني كه مقابل آنان بايستد، جنبش دانشجويي است و آنها نمي‌‏توانند كه پشت سر ما سنگر بگيرند.
حسين باقري در كنفرانس خبري انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در محل دفتر اين تشكيل با عرض تسليت به دانشجويان كشور به دليل عدم احقاق حقوق آنان در حادثه كوي دانشگاه در سال 78 گفت: به ملت ايران تسليت مي گويم كه پس از 5 سال از فاجعه 18 تير 78 هنوز بايد منتظر برگزاري يك جلسه علني دادگاه عادلانه جهت برخورد با مسببان اين فاجعه باشند.
وي افزود: به تمامي دانشجويان كشور و قربانيان اين فاجعه از" عزت ابراهيم نژاد" تا جانباز اين فاجعه يعني نفر اول كنكور سال 78 تسليت عرض مي‌‏كنم.
باقري ضمن تشريح پيگيريهاي اين تشكل دانشجويي جهت برگزاري مراسم 18 تير،تصريح كرد: اولويت اول ما برگزاري تجمع دانشجويي مردمي در مقابل سر در اصلي دانشگاه بود كه مخالف استانداي تهران روبرو شد لذا پس از آن در پي برگزاري مراسم در مكاني سربسته يعني حسنيه ارشاد بوديم كه با برگزاري اين مراسم نيز به بهانه دلائلي مخالف شد.
وي با انتقاد از نحوه رويكرد اعضاي دفتر تحكيم وحدت نسبت به برنامه هاي سالگرد 18 تير،تاكيد كرد: اگر قرار است انتقادي صورت بگيرد اين انتقاد اول بايد از درون باشد. از ابتدا به نمايندگي از جنبش دانشجويي و به نمايندگي از دفتر تحكيم وحدت متاسفم كه هيچ حركتي از سوي اعضاي شوراي مركزي اين اتحاديه در آستانه 18 تير نديديم.
وي در ادامه افزود: حتي زماني كه به عنوان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران خواستيم كه با اين دوستان جهت اجراي برنامه هاي مشترك جلسه داشته باشيم، متوجه شديم كه اكثر اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در شهرستان به سر مي برند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با اشاره به عملكرد مسوولان در 5 سال گذشته در خصوص برخورد با مسئله 18 تير گفت: در سال 78 به دانشگاه به عنوان مكاني فرهنگي خسارت و لطمه وارد شد و متاسفانه سياستي كه رياست دانشگاه تهران را هدايت مي كند، به جاي اينكه همراه با دانشجويان باشد همراه با قسمتي از حاكميت است.
وي تاكيد كرد: اين چه سياستي است كه در دو سال گذشته به دلائل واهي خوابگاهها را در آستانه 18 تير تعطيل مي كنند و اين جاي تاسف دارد. از امسال جهت برگزاري مراسم در داخل دانشگاه تهران از مسوولان درخواست مجوز نكرده ايم.
باقري با انتقاد شديد از مسوولان وزارت علوم در نحوه تعامل با تشكيلات دانشجويي،تصريح كرد: به جاي اينكه مسوولان وزارت علوم جهت به تعامل رسيدن با تشكلات دانشجويي با آنها جلسه بگذارند و نظرات آنها مطرح شود، قضيه برعكس شده است.
وي با طرح اين مطلب كه وزارت كشور، استانداري تهران و نيروي انتظامي كه در برخورد با انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور به هيچ تعامل مثبتي نرسيده است، گفت: علي رغم تمامي تغييرات حاصل شده در نيروي انتظامي، با توجه به ديوار بي اعتمادي كه در چند سال اخير بين جريان دانشجويي و اين نهاد شكل گرفته است، بايد آقايان تلاش بيشتري كنند، نيروي انتظامي سوالهاي زيادي براي دانشجويان آفريده است.
باقري تاكيد كرد: اين جاي سوال براي ما دارد كه سردار طلايي در نشست اخير خود با تشكلات دانشجويي چرا از تشكلهايي كه در قضيه 18 تير، بيشترين آسيب را خورده اند براي حضور در اين نشست دعوت نكرده است.
دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشگاه تهران در عكس العمل به سخنان اخير دبير شوراي امنيت كشور در خصوص مسائل 18 تير، تاكيد كرد:آقاي احمدي بايد توجه داشته باشند كه عملكرد برخي از مسوولان باعث شده كه از 18 تير 78 به عنوان 16 آذر 32 ياد كرد.
باقري در ادامه اين كنفرانس خبري با بيان اين مطلب كه قوه قضائيه مي بايستي به پرونده مسببان كوي دانشگاه به صورت كامل رسيدگي كند، گفت: ما انتظار معجزه نداريم اما بايد اين حق را به ما بدهيد كه بدانيم پس از 5 سال عاقبت پرونده كوي چه شد؟ آيا بايد فرهاد نظري توسط شوراي نگهبان براي انتخاب مجلس هفتم تاييد شود و از سوي ديگر دانشجويان مورد هجمه قرار گرفته در قضاياي سال 78 ، حتي از داشتن شغلي دولتي محروم باشند؟
وي خطاب به آقاي خاتمي تصريح كرد: 18 تير امسال آخرين 18 تيري است كه در دوره رياست جمهوري شما قرار دارد، حداقل انتظار ما دانشجويان از شما پس از گذشت 5 سال از اين فاجعه، اين بود كه عكس العملي از خود نشان مي داديد.
باقري با طرح چهار خواسته اين تشكل دانشجويي در خصوص مسائل 18 تير تصريح كرد: اولين خواسته ما بررسي مجدد پرونده مسببان 18 تير 78 در يك دادگاه علني است تا حقوق تضييع شده دانشجويان احقاق گردد.
وي تاكيد كرد: بايد با لباس شخصي هايي كه معلوم نيست از كجا تغذيه مي شوند برخورد شود و از دخالت نيروهاي شبه نظامي و نظامي در امور دانشگاهها جلوگيري گردد.
باقري در ادامه كنفرانس خبري انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با بيان اين مطلب كه دستهايي پشت پرده وجود داشته كه نماينده جنبش دانشجويي كشور يعني دفتر تحكيم وحدت را دچار انشقاق نمايد، تصريح كرد: پس از انشقاق به وجود آمده در دفتر تحكيم وحدت، توانايي اين اتحاديه كاسته شده است و متاسفانه افراد حاضر در شوراي مركزي طيف علامه از سال 80 تا 82 پتانيسل لازم براي جمع كردن اين طيف را نداشته اند.
وي ابراز اميدواري كرد: مجموعه اي كه در حال حاضر به عنوان شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت مشغول به فعاليت شده است بتواند كاركردي مثبت در اين زمينه داشته باشد و از پتانسيل خود استفاده نمايد.
باقري ضمن اشاره به برنامه‌‏هاي آتي اين تشكل دانشجويي در عرصه سياسي كشور با طرح اين مطلب كه مردم نبايد قهر كنند, گفت: يكي از اولويتهاي ما در نيم سال دوم سال جاري برنامه هاي منسجم و هفتگي براي انتخابات رياست جمهوري است.
مسوول واحد فرهنگي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران گفت : اپوزيسيون خارج از كشور قصد دارد از فعاليت هاي دانشجويي در ايران سوء استفاده كند در حالي كه عملكرد خود آنها در خارج از كشور بسيار قابل تامل است، اگر خيلي ادعا دارند بيايند حرفهاي‌‏شان را در داخل كشور بزنند.
محمد جلوخاني در كنفرانس خبري انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران گفت : 18 تير اعتراض دانشجويي بود كه به دليل توقيف روزنامه سلام به شكلي كاملا قانونمند صورت گرفت اما عده اي كه اين اعتراض را به نفع خود نمي دانستند، سعي در به خشونت كشيدن آن داشتند كه منجر به حادثه اي شد كه تا پيش از آن سابقه نداشت.
وي مدعي شد : در پيگيري پرونده واقعه 18 تير نه تنها احقاق حقي در مورد دانشجويان صورت نگرفت بلكه جاي شاكي و متهم در اين پرونده عوض شد و دانشجو متهم شد و نهايتا غائله به يك ريش تراش ختم شد كه اين حركت ضربه بزرگي به عدالتي كه قوه قضاييه مدعي اجراي آن است، وارد كرد.
مسوول واحد فرهنگي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران افزود: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران امسال هم اقدام به انجام پيگيري هايي براي برگزاري مراسم 18 تير در مقابل سر دانشگاه يا در حسينيه ارشاد كرد اما با عدم صدور مجوز براي برگزاري اين مراسم را به معناي عدم استقبال از 18 تير مي دانيم و مسوولين در واقع به دنبال به فراموشي سپردن اين حادثه هستند و سعي دارند امكان نقد و بررسي حادثه 18 تير را از ما بگيرند، در حالي كه ما هيچ خواسته اي كه منجر به براندازي شود، نداريم بلكه تنها خواستار برگزاري دادگاهي عادلانه براي پرونده 18 تير هستيم.
جلوخاني ابراز تاسف كرد: حادثه 18 تير نشانگر گريز از عقل گرايي در جامعه است كه ثابت كرد در كشور ما جامعه دانشگاهي حرف اول را نمي زند.
وي در بخشي از سخنان خود بايادآوري سخن امام خميني در زمان حمله به حوزه علميه يادآور شد: امروز هم فرياد نكشيدن در اين قضيه گناه كبيره است چرا كه به عقيده ما حادثه كوي دانشگاه كمتر از حمله به حوزه علميه نيست قوه قضاييه بايد به پرسش ها پاسخ دهد.
وي خاطر نشان كرد: امكان نقد و نقادي را از دانشجويان و دانشگاه گرفته‌‏اند و كساني كه تحمل شنيدن انتقادها را ندارند، بدانند كه در تاريخ محو خواهند شد.
مسوول واحد فرهنگي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در پايان تصريح كرد : قوه قضاييه بايد منطق را در تصميم گيري هاي خود استوار كند و از عملكرديك سويه بپرهيزد و برندگي تيغ عدالتش را براي افراد مختلف يكسان قرار دهد، قوه قضاييه بايد به گونه اي عمل كندكه مورد پذيرش مردم قرار گيرد.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت: حرف دانشجو عدم اتصال به شاخه‌‏هاي قدرت است و اينكه جنبش دانشجويي بايد استقلال داشته باشد. لذا به هيچ عنوان خود را در گرداب احزاب گرفتار نخواهيم كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضا زماني در كنفرانس خبري انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران كه در آستانه 18 تير در محل دفتر مركزي اين تشكل دانشجويي برگزار شد, با اشاره به خصوصيت استقلال طلبي و نقاد بودن قدرت جريان دانشجويي ايران, گفت: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با سابقه 60 ساله خود داراي عقبه آزادي طلبي و عدالت طلبي است و دانشجويان داراي تفكري انتقادي هستند و هيچ تفكري را بدون دليل قبول نمي‌‏كنند.
وي دانشگاه تهران را سمبل دانشگاه‌‏هاي كشور برشمرد و افزود: در فاجعه 18 تير 78 به سمبل دانشگاه‌‏ها تهاجم شد.
زماني با انتقاد شديد از نحوه برخورد مسوولين وزارت كشور در برخورد با اعضاي اين تشكل دانشجويي جهت صدور مجوز برگزاري مراسم 18 تير, تصريح كرد: آقايان در گام اول در برخورد با ما در پي دست به سر كردن ما بودند. به ما اعلام كردند كه شوراي امنيت كشور مجوز برگزاري مراسم را نداده است و از سوي ديگر وقتي كه ما خواستار پاسخ كتبي آنان شديم, از اين امر اجتناب كردند و هنگامي كه ديدند انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران داراي پشتوانه دانشجويي است، حاضر شدند طي مصاحبه‌‏اي اعلام كنند كه طي مصوبه شوراي امنيت كشور نمي‌‏توانند مجوز بدهند.
وي تاكيد كرد: متاسفانه جرياني كه در وزارت كشور حاكم است, بحث 18 تير را متفاوت از جنبش دانشجويي مي‌‏داند, لذا در اين راستا سردار طلايي با كساني جلسه مي‌‏گذارد كه هيچ پشتوانه دانشجويي ندارند.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشويان دانشگاه تهران با طرح اين مطلب كه علي‌‏رغم تمام درخواست‌‏هايمان نتوانستيم برنامه‌‏اي اجرا كنيم, گفت: با توجه به اين موارد تصميم گرفتيم كه طي كنفرانسي خبري به تشريح اتفاقات بپردازيم.
زماني با تشريح وقايع حادث شده در روز 18 تير 78, ادامه داد: در روز 18 تير جريان خشونت به صورت عريان به دانشگاه تجاوز كرد، 18 تير توسط جرياني بوجود آمد كه هنوز هم وجود دارد و هر روز در لباس جديدي خود را نشان مي‌‏دهد. 18 تير 78 نتيجه تماميت خواهي است و زماني كه ديد نمي‌‏تواند از تفكر خود دفاع كند, با دانشجويان برخورد كرد و مي‌‏بينيم كه اين تفكر از سوي آحاد مردم رد شده است.
زماني ضمن اظهارتاسف از نحوه برخورد رياست دانشگاه تهران در برخورد با سالگرد فاجعه 18 تير گفت: امسال به بهانه سوسك‌‏كشي از 6 تيرماه دانشگاه را تعطيل كرده‌‏اند. گام بعدي ما اين است كه رياست دانشگاه تهران بايد هر چه زودتر از سمت خود كناره‌‏گيري كند، چرا كه ادامه حركت وي غير قابل جبران است.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران با بيان اين مطلب كه وضعيت شهرهاي بزرگ از دو ماه پيش نظامي شده است, گفت: اين كار خوبي نبوده است و هر عاقلي با ديدن چنين وضعيتي به اين فكر مي‌‏افتد كه مگر مي‌‏خواهد چه اتفاقي بيافتد.
زماني در پاسخ به سئوالي در خصوص نحوه عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مسببان كوي دانشگاه خاطرنشان كرد: زماني قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه كشور ملجاء مردم خواهد بود كه شاخصه استقلال آن از جريان‌‏هاي سياسي كشور نماد بيروني داشته باشد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9856

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش" ايلنا" از نشست خبري اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016