دوشنبه 29 تير 1383

گفتگوي منتشر نشده اي با سعيد حجاريان درباره ديدگاه جمهوري خواهي اکبر گنجي

اين گفتگو چندي پيش به مناسبت هزار و پانصدمين روز اسارت اکبر گنجي صورت گرفته است. حجاريان در اين گفتگو به ديدگاه جمهوري خواهي و نقد نظر گنجي در اين مورد، اشتباهات گذشته و اوضاع کنوني پرداخته است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکبر گنجي

-----------------------------------------

- شهروند و رعيت: Citizen and Subject
- گزينش: Option
- موج سوار: freerider

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10174

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوي منتشر نشده اي با سعيد حجاريان درباره ديدگاه جمهوري خواهي اکبر گنجي' لينک داده اند.

سعيد حجاريان و اکبر گنجی
اگر زور باشد هر دولتی اصلاح‌پذير است! حجاريان می‌گويد اگر آمريکا پای‌اش را محکم بيخ گلوی محافظه‌کاران بگذارد، آدم می‌شوند!
Linkdooni
July 19, 2004 09:52 PM

سعيد حجاريان و اکبر گنجی
اگر زور باشد هر دولتی اصلاح‌پذير است! حجاريان می‌گويد اگر آمريکا پای‌اش را محکم بيخ گلوی محافظه‌کاران بگذارد، آدم می‌شوند!اما پيش‌بينی...
Linkdooni
July 19, 2004 09:53 PM

http://www.baba.eparizi.com/biderang/001935.html
مصاحبه جالبي است ، براي هر خط اش...
بي درنگ | شادي شاعرانه
July 19, 2004 09:58 PM

http://www.baba.eparizi.com/biderang/001935.html
مصاحبه جالبي است ، براي هر خط اش...
بي درنگ | شادي شاعرانه
July 19, 2004 10:03 PM

Copyright: gooya.com 2016