سه شنبه 30 تير 1383

ابطحي: شنيده نشدن صداي بخش زيادي از مردم به معناي زيرزميني شدن صداهاست، سايت امروز

محمدعلي ابطحي»، معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور درباره‌ي تعطيلي روزنامه‌هاي وقايع اتفاقيه و جمهوريت اظهار داشت: شايد براي ملت ما كه به تعطيلي روزنامه‌هاي زيادي در اين سال‌ها عادت كرده‌اند، خبر تعطيلي اين دو روزنامه، مثل خبر تعطيلي ساير روزنامه‌ها باشد. اما به دلايلي تعطيلي اين دو روزنامه از چند جهت مهمتر از تعطيلي روزنامه‌هاي قبلي بود.
ابطحي در اين باره توضيح داده است: بعد از انتخابات مجلس هفتم، صداي جرياني كه صداي اكثريت قابل توجه مردم بود، بلندگوي پارلماني ندارد و اگر همين يكي دو روزنامه هم تعطيل شود كه شد، ديگر صداي بخش عمده‌ي مردم شنيده نمي‌شود. شنيده نشدن صداي بخش زيادي از مردم، به معناي نبود آن صداها نخواهد بود، به معناي زيرزميني شدن صداهاست و چه خطرناك مي‌شود براي كشور.
وي در سايت شخصي خود با ابراز اين عقيده كه درباره‌ي دادگاه زهرا كاظمي شبهاتي وجود دارد، نوشته است: قطعا تعطيلي اين دو روزنامه كه توجه ويژه‌اي به اين دادگاه داشتند، تلقي بدي در دنيا خواهد داشت. حالا كه با توجه به مواضع اكثريت مجلس شوراي اسلامي بلندگوهاي فراواني بي دغدغه در اختيار يك جناح است، و براي تعطيل كردن روزنامه‌ها فشار زيادي از داخل پارلمان نيست، دولت هم كه نظراتش از قبل در اين موارد مسموع نبود. تعطيل شدن اين دو روزنامه يقينا به محبوب كردن اين جناح نمي‌انجامد، بلكه همه‌ي آنچه كه از قبل در مورد بسته شدن فضاي سياسي كشور بعد از انتخابات مجلس هفتم گفته مي‌شد، در اذهان جامعه قطعي و جدي مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ابطحي ادامه داده است: غير از آن كه براي بسته شدن صداي رسانه‌هايي كه مي‌توانست صداي بخش عمده‌اي از مردم باشد، نگران و متأسف هستيم، از نظر انساني براي اين همه نيروهايي كه در رسانه‌ها كار مي‌كردند و يك شبه از كار بي كار شده‌اند، بيشتر بايد تأسف خورد و نگران شد. نيروهاي فرهنگي و اجرايي كه تنها جرمشان آن است كه كار رسانه‌يي انجام مي‌دهند و هر روز خانه بدوش مجبورند از اين روزنامه به آن روزنامه بروند. و آخر اينكه: يادش بخير وقتي كه مجلس براي تعطيلي روزنامه‌ها فرياد بر مي‌آورد. اين تعطيلي آزموني است براي مجلس هفتم كه چه خواهند كرد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10193

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابطحي: شنيده نشدن صداي بخش زيادي از مردم به معناي زيرزميني شدن صداهاست، سايت امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016