پنجشنبه 1 مرداد 1383

پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران، ميهمانان: خسرو قديری ، فرزين بستجانی، 24 ژوئيه - 3 مرداد

پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران
24 ژوئيه 2004 برابر 3 مرداد ماه 1383

موضوع:30 تير
ميهمانان: خسرو قديری ، فرزين بستجانی

زمان: روز شنبه، 24 ژوئيه برابر با 3 مرداد , ساعت 20:30 بوقت تهران، 18:00 بوقت اروپاي مرکزي، و 9:00 بوقت کاليفرنيا
محل: محل گرد همآيي در يک اتاق پالتاک با مشخصات زير مي باشد:

نام اتاق:
Jomhouri
است و زير گروه
Nationality Other
مي باشد.

دوستانی که مايل هستند سيستم پالتاک خود را امتحان کنند, اتاق از يک ساعت قبل از شروع برنامه باز خواهد بود.
لطفا به دوستانی که بهر دليل از برگزاری اين برنامه بی اطلاعند و مايل به مشارکت در حرکت ما هستند اطلاع دهيد.
با سپاس،
گروه برگزاری پالتاک عمومی اتحاد جمهوري خواهان ایران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10297

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پال تاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان ايران، ميهمانان: خسرو قديری ، فرزين بستجانی، 24 ژوئيه - 3 مرداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016