شنبه 31 مرداد 1383

مهرماه دادگاه رييس انتظامات و معاون دانشجويي كوي دانشگاه تهران برگزار مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران طي دو روز متوالي در 25 و 26 مهرماه به اتهامات رييس انتظامات كوي دانشگاه تهران و معاون دانشجويي اين كوي رسيدگي مي‌كند.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع ايوب كارگر و سعيد نادعلي، رييس انتظامات و معاون دانشجويي كوي دانشگاه تهران در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: طبق اعلام وقت صورت گرفته از سوي دفتر شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب به اتهامات، اين دو نفر به ترتيب در روزهاي 25 و 26 مهرماه رسيدگي مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پرونده‌ي كارگر و نادعلي با عنوان اتهامي اقدام عليه امنيت ملي از خردادماه سال گذشته و در پي ناآرامي‌هاي تهران با شكايت مدعي‌العموم مطرح و در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگي است.

دادخواه هم‌چنين از ارايه‌ي لايحه‌ي تجديدنظرخواهي براي يك عضو هيات‌مديره‌ي ماهنامه‌ي فيلم خبر داد.

وي اظهار اميدواري كرد دادگاه تجديدنظر با توجه به كليت قانون اساسي راي صادره درخصوص موكلش را كاهش دهد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11135

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهرماه دادگاه رييس انتظامات و معاون دانشجويي كوي دانشگاه تهران برگزار مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016