يكشنبه 1 شهريور 1383

متن كامل نشست خبري اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
نشست خبري اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ، در خصوص انتخابات رياست جمهوري صبح ديروز در محل دفتر "ايلنا" ، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا" ، صبح ديروز اولين نشست از سلسله جلسات خبرگزاري كار ايران ، با عنوان " رويكردهاي حضور جنبش دانشجويي در انتخابات رياست جمهوري " ، در خصوص تبيين ديدگاه‌‏هاي اتحاديه‌‏ انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور ـ دفترتحكيم وحدت ـ با حضور خبرنگاران رسانه‌‏هاي داخلي و خارجي برگزار شد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، گفت: تغيير رويكرد تحكيم وجريان دانشجويي بر مبناي عدم وارد شدن به منازعات سياسي و سهم خواهي خواهد بود.
در اين جلسه ،عبدالله مومني دبير كميته تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با عنوان" بررسي رويكردهاي جنبش دانشجويي در انتخابات رياست جمهوري" كه از سوي خبرگزاري كار ايران,"ايلنا" برگزار شد,با تفكيك دو مقوله دانستن و فهميدن,اظهار داشت:برخي افرادمسائل را مي دانند اما آنها را نمي فهمند و برخي ديگرهم مي دانند و هم مي فهمند و عده اي ديگر مدعي هردو هستند در حاليكه در واقع اين طور نيست.
وي با بيان اين مطلب كه" كليه كساني كه در صحنه كنوني جامعه فعال هستند, بايد در اين تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند"؛ افزود :بهترين كار براي دانستن و فهميدن در اين شرايط, رسيدن بر نقطه نظر مشترك و تفاهم براي خروج از وضع كنوني كشور است و بهترين راه آن بيان معرفت و دانايي است.
وي با اشاره به ديد گاههاي مختلف موجود در كشور,گفت: برخي گروه هاي هم فكر وموافق وضع جاري, نظام را فاقد ظرفيت لازم براي تحقق دموكراسي مي دانند , عده اي هم با پذيرش مشكلات كنوني از يكدست شدن حكو مت نگران هستند و از يك نظام نيم بند ضعيف كه حضورشان را تحمل كند, چشم نمي پوشند. عده اي هم از پذيرش نارسايي هاي حقوقي امتناع مي كنند وورود به قدرت براي تداوم حاكميت دو گانه را لازم مي دانند و بدون داشتن برنامه لازم براي انتخابات , به استقبال زودرس انتخابات رفته اند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه "همانطور كه در شوراها و مجلس هفتم دانايي و فهم خود را بيان كرديم"، خاطرنشان كرد: اكنون نيزبا توجه به اين كه نهاد انتخابات از مفهوم اصلي خود خارج شده و تحقق راي و خواست مردم از نظر حاكمان بي ارزش شده و عدم انعطاف هسته سخت قدرت در مقابل خواست مردم روشن شده و ناكامي ها و بدفرجامي هاگسترش يافته اند و منجر به نااميدي در مورد انتخابات رياست جمهوري شده اند و الان هم از ايجاد شرايطي عقبگرد به دو دهه قبل خرسند و راضي هستند.
وي با اشاره به اينكه" سخن آقاي هاشمي مبني بر اينكه قحط الرجال نيست ,حرف درستي است" , افزود: اما بايد گفت, ساخت موجود همچون ابزارهاي برنده قطع الرجال عمل مي كنند. در واقع اگر قحط الرجال نيست, قطع الرجال هست .
وي تاكيد كرد:هر گونه اظهار نظر دراين مقطع در گروي فهم شرايط موجود است.با توجه به اينكه بازيگران سياسي فرزندان زمان خود هستند, ممكن است تحت شرايط خاص سياسي كسي را مورد نظرشان نيست تاييد كنند ,ضمن اينكه هنوزهيچ گروهي برنامه مشخصي ارايه نكرده است.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه " نابساماني هاي اخلاقي و رفتارهاي جامعه , وضعيت مسايل سياسي داخلي و شرايط بين المللي ,نشان ميدهد كه نظام با بحران مشروعيت مردمي مواجه شده است "، اظهار داشت: اين مجموعه با اين وضع نمي تواند زياد ادامه دهد ,مگر اين كه مانند عصر قجر ملت را به ارزاني بفروشد.
وي در خصوص رويكرد جنبش دانشجويي در انتخابات,گفت:دفتر تحكيم قبلا با ارايه ليست افرادي را معرفي مي كرد و اين شكل سهم خواهي داشت, از آنجا كه آرمانهاي جريان دانشجويي با اين رويكرد سازگاري نداردو من معتقدم حضور جريان دانشجويي در عرصه سياست پر رنگ بوده و از اين پس بايد نگاه خود را به حوزه هاي ديگر معطوف كند و اين تغيير رويكرد تحكيم وجريان دانشجويي بر مبناي عدم وارد شدن به منازعات سياسي و سهم خواهي است.
اكبر عطري عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در ادامه اين نشست ،گفت : آنچه امروز مهم است به چالش كشيدن مشروعيت اصل انتخابات پيش روست ، انتخاباتي كه امكان پيگيري و تحقق راي واقعي انتخاب كنندگان نيست.
اكبر عطري ديگر عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در نشست خبري صبح ديروز اعضاي تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در خصوص رويكرد اين تشكل نسبت به انتخابات رياست جمهوري ،گفت : در شرايطي در آستانه انتخابات هستيم كه مباحثي پيرامون توسعه سياسي ، جامعه مدني ، دفاع از آزادي مخالف ، كثرت‌‏گرايي و حفظ حرمت انساني كه از برنامه‌‏هاي رييس‌‏جمهور قبل بود ، با شكست مواجه شده است .
وي ادامه داد : وعده رئيس‌‏جمهوري در حد شعار باقي مانده‌‏ است و هيچ وقت امكان تبديل به واقعيت به‌‏وجود نيامده است ، در چنين شرايطي كه در آستانه انتخابات جديد رياست جمهوري هستيم ، دليل به نتيجه نرسيدن اين مباحث به مشكلات داخل حاكميت ، حاملان اصلاحات و نهادهاي مخالف بر‌‏ميگردد .
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ، مدعي شد : آنچه كه امروز به عنوان يك مساله در جامعه ما مطرح است و نمي‌‏شود در مقابل آن سكوت كرد و بدون تحليل اين فضا ، از كنارش گذشت ؛ اين مساله است كه در انتخابات قبلي عليرغم شركت پائين مردم ليكن ، براي سيستم مشكلي ايجاد نشده است و مشاركت حداكثري جامعه به مشاركت 10 درصدي رسيده است .
وي تاكيد كرد : ميزان حضور مردم در انتخابات پيش‌‏رو نمي‌‏تواند ، مهر تاييد يا رد آن باشد ، تحريم يا تأييد هم پاسخگويي اين مساله نيست ؛ چرا كه انتخاباتي كه امكان پيگيري و تحقق رأي واقعي انتخاب‌‏كنندگان را بوجود نياورد ، اجازه پيگيري مطالبات انباشته مردم را نخواهد داد .
عطري از چالش مشروعيت انتخابات آتي رياست جمهوري به عنوان چالش اصلي اين دوره از انتخابات ، ياد كرد و بيان داشت : كساني‌‏كه كانديدا مي شوند ، چه برنامه‌‏اي علاوه بر برنامه‌‏هاي رييس‌‏جمهوري پيشين دارند و چه روشي براي شكستن ساختار غيردموكراتيك ، براي پيشبرد برنامه‌‏هايشان دارند ؟
وي افزود : جمهوريتي كه به‌‏نحوي ، مطالبات مردم را فراهم كند ؛ در ساختار موجود امكان حضور ندارد ، يك بازنگري اساسي در سيستم لازم است كه رييس جمهور به شرطي حاضر به شركت در انتخابات شود ، كه امكان تحقق خواسته‌‏هاي مردم را داشته باشد و با برنامه‌‏اي از پيش تعيين شده به بازنگري سيستم بپردازد .
عطري در خصوص مواضع تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در شرايط فعلي ، تصريح كرد : آنچه كه در شرايط فعلي براي ما مهم است ؛ آزادي‌‏هاي سياسي ، اجتماعي است ، هر چند شكل‌‏گيري تحكيم وحدت بر مبناي دغدغه اسلام و... بوده است ليكن دغدغه اصلي امروز ما ، دموكراسي ، حقوق بشر و تلاش براي استيفاي اين مطالبات از حاكميت است .
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ، اظهار داشت : با توجه شرايط كنوني ، انجمن‌‏هاي اسلامي به عنوان بخشي از جريان فعال دانشجويي در كشور و نماينده بخشي از آزاديخواهان جامعه مي‌‏باشند . عدم پيگيري كار شكل‌‏گيري ساير تشكل‌‏ها ، به دليل مخالفت براي شكل‌‏گيري آنها نيست ، بلكه به‌‏خاطر محدوديت‌‏ها و مشكلات تحكيم است و محوريت تحكيم ؛ عدالتجويي جريان دانشجويي خواهد بود .
عطري با طرح اين مطلب كه "نبايد انتظار داشت دفتر تحكيم وحدت ، برنامه‌‏اي براي ساختار كشور داشته باشد" تاكيد كرد : وظيفه جنبش دانشجويي ، اعتراض سمبوليك است .
وي در پاسخ به سوالي در خصوص امكان شكل‌‏گيري پارلمان دانشجويي ، تصريح كرد : در حاليكه جريانهاي فكري مختلف امكان فعاليت در دانشگاه را ندارند ؛ تشكيل پارلمان دانشجويي كه نهاد مدني و غيرحكومتي است ، ناممكن است .
عطري با طرح اين سوال كه چه نهادي مي‌‏خواهد ساماندهي پارلمان را به عهده بگيرد ، اظهار داشت: اگر قرار است پارلمان دانشجوئي مانند پارلمان دانش آموزي به حكومت واگذار شود كه خوب حكومت حمايت هم مي كند
وي در پايان با بيان اين مطلب كه" وقتي ايده هاي مختلف امكان فعاليت شناسنامه دارند امكان تشكيل پارلمان وجود ندارد"، اظهار داشت: موضع اتحاديه به صورت ملي توسط سخنگويي كه اتحاديه معرفي مي كند ارايه خواهد شد.
مسئول دفتر مطالعات ، تحقيقات و آموزش تحكيم وحدت در اين نشست ، گفت : معتقديم تقسيم بندي‌‏هاي گذشته تحت عنوان‌‏هاي ؛ اقتدارگرا و اصلاح‌‏طلب ، راست و چپ و... از كارآيي لازم برخوردار نيست ، نيازمند تقسيم‌‏بندي جديدي در فضاي سياسي كشور هستيم كه اين تقسيم بندي بايد نكات جديدي را داشته باشد كه تناقض ايجاد نكند .
مجيد حاجي‌‏بابايي ، در نشست خبري اعضاي شوراي مركزي تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ضمن اشاره به تقسيم‌‏بندي موجود در عرصه‌‏ سياسي كشور ، گفت : بسياري از نيروها در گذر زمان اصلاحات ، ميزان خلوص و اعتقاد خود را به برخي مفاهيم نشان دادند ، در سال 75 كه به خرداد 76 منتهي شد ؛ اگر برخي نيروها را اصلاح‌‏طلب و دموكرات مي‌‏دانستيم ، حالا فهميديم آنها بيش از پاي‌‏بندي به اين ارزش‌‏ها ، در جهت رسيدن به اهداف قدرت‌‏طلبانه خود حركت مي‌‏كردند .
حاجي‌‏بابايي با طرح اين مطلب كه " اصلاحات بيشترين ضربه را از كساني كه تغيير و تلون را با گذر زمان در خود بوجود آوردند ، خورده است "، تاكيد كرد : اين افراد در عمق نظر خود ، تفكرات دموكراسي‌‏خواهانه را نداشتند ، اين بحث دليلي براي ناكارآمدي تقسيم بندي‌‏هاي قبلي بود .
وي حضور نيروهاي جديد و كارآمد در عرصه سياسي كشور را دليل ديگر ناكارآمدي تقسيم‌‏بندي موجود در عرصه سياسي كشور دانست و افزود : اصلاحات عليرغم شكست و ناكامي‌‏ها ، كاميابي‌‏هايي هم داشت كه نمونه آن شناخت نيروهاي جديد در جامعه ما بود . تقسيم بندي‌‏هاي گذشته اصلاً معطوف به نيروهاي خارج از چارچوب حاكميت نبود ، لذا نكته ديگري كه به تقسيم‌‏بندي جديد كمك خواهد كرد ، پيدايش تكثر در صحنه كشور است.
وي ادامه داد : اين بحث باعث شد كه برخي نيروهاي حاشيه نشين به متن نزديك شوند و نقش‌‏آفريني كنند ، مثلاً در انتخابات مجلس و شوراها ديديم كه نيروهايي كه سابقاً ، اصلا به حساب نمي‌‏آمدند و اظهار نظر نمي‌‏كردند ، امروز به سطح عرصه اجتماعي وارد شده‌‏اند .
مسئول دفتر مطالعات ، تحقيقات و آموزش تحكيم وحدت با طرح اين موضوع كه بايد آرايش نيروهاي سياسي در آستانه انتخابات جدي گرفته شود ، تصريح كرد : اين امر بايد به عنوان كاري تئوريك پيش‌‏روي فعالان سياسي ايران باشد ، انتخابات گذراست ولي نيروهاي بالنده و پويا در درون جامعه خواهند بود و بايد تقسيم بندي واقعي ارائه كنيم .
حاجي‌‏بابايي در تشريح مواضع خود در مورد آرايش نيروهاي سياسي كشور در انتخابات آتي رياست‌‏جمهوري ، اظهار داشت : در مواجهه با آسايش نيروهاي سياسي در انتخابات آتي ، فعلاً با سه جريان مشخص روبرويم ؛ اصلاح طلب - محافظه‌‏كار - اپوزيسيون ، كه هر يك نشاني مختلفي دارند ، برخي اصلاح‌‏طلبان مي‌‏گويند ساختار سياسي موجود جواب نمي‌‏دهد و بايد كناره‌‏گيري كرد ، عده‌‏اي هم به ماندن در قدرت معتقدند و در مقابل محافظه‌‏كاران هم ديدگاه‌‏هاي خاص خود را دارند و از طرف ديگر اپوزيسيون هم حرف خود را مي‌‏زند .
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در مورد ديدگاه‌‏هاي موجود به مسئله انتخابات ، گفت : انتخابات ؛ هم فرصت است هم تهديد . تهديد از اين جهت كه اگر مثل شوراها و مجلس نتيجه در اختيار اقتدارگرايان قرار گيرد ، از بعد بين الملل و داخلي مي‌‏تواند ،مشكل‌‏ساز براي كشور باشد ، چون اقتدارگرايان در داخل با دندان‌‏هاي تيز برخورد مي‌‏كنند و در خارج بسيار متواضعانه برخورد مي‌‏كنند .
وي تاكيد كرد : ما فراتر از "شركت" يا "عدم شركت" در انتخابات ، بايد اين تهديد را براي ملت ايران بيان كنيم ، دنياي سرمايه‌‏داري و ساختار حاكم بر آن ، از ملت‌‏هاي جهان سومي و كشورهاي توسعه نيافته و آرمانهاي آنها ، دفاع نخواهد كرد و حكومت‌‏هايي كه از پشتوانه مردمي برخودار نباشند ، در عرصه بين المللي ضعيف عمل خواهند كرد .
وي در تشريح اين مطلب ، تصريح كرد : اگر جامعه ايران با چالش‌‏هاي بين‌‏المللي مواجه شود ، ملت است كه با اين چالش‌‏ها مواجه مي‌‏شود و نه حاكميت .
حاجي‌‏بابايي در مورد فرصت بودن "انتخابات" ، بيان داشت : در زمان انتخابات حساسيت‌‏هاي سياسي و اجتماعي مردم تحريك مي‌‏شود و آماده شنيدن پيام‌‏ها هستند و كساني‌‏كه حرف يا پيام جديد دارند يا مي‌‏خواهند تحريم كنند ، بايد با انتخابات فعال برخورد كنند و از آن براي بيان خواسته‌‏هاي خود استفاده كنند.
وي افزود : مجموعه دفتر تحكيم وحدت استراتژي‌‏هاي كلاني را دارد كه رفتارمان نبايد متناقض با آن باشد ، اگر نقد قدرت را مطرح مي‌‏كنيم بايد به لوازم آن پاي‌‏بند باشيم ، بحث اصولي ما اين است كه در فعاليت‌‏هايي كه معطوف به قدرت‌‏گيري است ، شركت نمي‌‏كنيم اما اين مطلب به معناي تحريم نيست ، چون تحريم هم تلاش براي قدرت است ، در مقطع كنوني ؛ قدرت براي ما بلاموضوع است . فعاليت جنبش دانشجويي در حال حاضر معطوف به شركت يا عدم شركت نيست ، بحث بر سر كارآمدي انتخابات است.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در اين جلسه ، گفت : با شبه انتخابات مواجه هستيم و شاهديم كه با يك انتخابات رو به‌‏رو نيستيم ، با انتخاباتي كاملاً دو مرحله‌‏اي مواجه هستيم ، كساني كه مي‌‏خواهند در اين انتخابات به عنوان كانديداي جريان اصلاح‌‏طلب شركت كنند ، بايد پاسخ دهند چگونه مي‌‏خواهند پست تداركاتچي را برعهده بگيرند و تحول طلبي را انجام دهند ؟ چگونه مي خواهند در انتخابات غيردموكراتيك شركت كنند و ادعاي دموكراتيزسيون را هم داشته باشند ؟
مهدي اميني‌‏زاده درن نشست خبري رويكردهاي جنبش دانشجوئي در انتخابات رياست جمهوري كه در دفتر خبرگزاري كار ايران برگزار شده بود ، با بيان اينكه رويكردهاي مختلفي نسبت به انتخابات رياست جموري وجود دارد گفت : بخش اقتدارطلب حاكميت به منظور حفظ و كسب قدرت وارد انتخابات رياست جمهوري خواهد شد و از طرفي ديگر بخشي از جريان دوم خرداد ، بدون اعتقاد كافي به اصلاح‌‏طلبي ، بيشتر به منظور حضور در قدرت ، مي‌‏خواستند از طريق انتخابات ، بازگشتي به قدرت داشته باشند و حق از دست رفته خود را كسب كنند ، حالا هم با همان استراتژي مي‌‏خواهند در انتخابات حضور يابند .
وي از رويكرد تحول‌‏طلبانه به عنوان رويكرد دوم در عرصه سياسي كشور ياد كرد و بيان داشت : عده‌‏اي با اين برنامه وارد مي‌‏شوند كه با در دست گرفتن اين پست ، برنامه تحول‌‏طلبانه خود را دنبال كنند و يا اين كه حاضر نمي شوند كه به خاطر عدم تحقق دموكراسي وارد عرصه انتخابات شوند .
اميني‌‏زاده در تشريح رويكرد دوم ، تصريح كرد : گروه دوم كه به اصلاحات سياسي مي‌‏انديشند ، آنها جمهوريت نظام را مورد توجه قرار مي‌‏دهند كه نظام جمهوري ، پيش فرض‌‏هايي دارد . وقتي نظامي ادعاي دموكراسي مي‌‏كند ، بايد در مسايل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي به آراء مردم رجوع كنند .
وي ادامه داد : در شرايط موجود با توجه به هژموني كه در دنياي روشنفكري در مرد مباحثي چون دموكراسي وجود دارد ، برخي گروه‌‏هاي كه نمي‌‏توانند عدم اعتقاد به اين مباحث را مطرح كنند ، معمولاً بدل‌‏سازي مي‌‏كنند و طرح گزينه‌‏هاي كاذب را در دستور كار خود قرار مي‌‏دهند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با انتقاد از روشهاي جاري در اداره كشور ، مدعي : سياست كلان كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي‌‏شود ، در نهادي كاملا ًغير دموكراتيك و بدون حضور راي مردم . فرجام چالش‌‏هاي عمده سياست خارجي كه متاسفانه ما را هر روز به سوي تهديد تماميت ارضي و منافع ملي پيش مي برد در اين نهادها ، دور از چشم مردم تدوين مي‌‏شود و اين در حالي است كه نيروهاي خارجي در اطراف كشور ما هستند و قطعاً برنامه‌‏ريزي براي تسلط منابع كشور ما كرده‌‏اند .
وي تاكيد كرد : مردم حق دارند در تصميم گيري‌‏هاي كشور شركت كنند و اظهار نظر كنند ، پس از تصميم‌‏گيري در نهادهاي غيردموكراتيك انتخابات برگزار مي شود و كسي كه حق هيچ تصميم‌‏گيري را ندارد و صرفاً به عنوان تداركاتچي عمل مي‌‏كند ، انتخاب مي‌‏شود .
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در بخش پاياني سخنان خود در مورد محورهاي مورد بررسي در اردوي سالانه اين تشكيلات ، گفت : اردوي سالانه خود را در شيراز برگزار خواهيم كرد و برنامه دقيق آن متعاقباً اعلام خواهد شد .
امين زاده در پاسخ به سوالي در مورد احتمال انشقاق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت مبني بر وجود اختلاف ديدگاهي دو فراكسيون اين مجموعه در خصوص انتخابات آتي رياست جمهوري ، تصريح كرد : انشقاق جديد را بعيد مي‌‏دانم ، در اتحاديه‌‏اي چون تحكيم ، اختلاف نظرها و فراكسيون بندي‌‏ها طبيعي است ، در اين نشست خبري هم ديديد كه نظر اعضاي شوراي مركزي در خصوص انتخابات آتي رياست جمهوري بسيار به هم نزديك است ، ما خود را در درون ظرفي به اسم دفتر تحكيم مي‌‏دانيم و دوستان سعي ‌‏دارند طوري عمل كنند كه اختلافات ، كل ظرف را از بين نبرد.
عضو شوراي مركزي دفترتحكيم وحدت ، گفت : عرصه انتخابات ، نمايشگاه حضور افكار گروه‌‏هاي مختلف بدنه جامعه است كه نهايتاً به نتيجه‌‏اي مي‌‏رسد . اگر انتخابات آتي رياست جمهوري ؛ روندي شبيه انتخابات مجلس هفتم داشته باشد ، عرصه نمايشگاهي انتخابات مثل نمايشگاه تهران بسته و برچيده مي‌‏شود .
مهدي مومني در ادامه نشست خبري اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در دفتر خبرگزاري كار ايران ، گفت : كساني كه در انتخابات مجلس هفتم سعي در گرفتن مجلس داشتند ،روند خود را در انتخابات رياست‌‏جمهوري هم ادامه خواهند داد ، سكوت معنادار در جريان محافظه‌‏كار كشور كه ستاد ضد اصلاحات را تشكيل داده بود ، نشان مي‌‏دهد كه اين جريان بسيار گسترده‌‏تر از انتخابات مجلس هفتم ، وارد كار مي‌‏شود .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد : اصلاح طلبان ناپختگي كرده‌‏اند كه خيلي زود خود را وارد عرصه انتخابات كردند ، ما يك بحثي را گم كرديم و آن بحث اين است كه اصلاً جايگاه رياست جمهوري در كشور چيست ؟ در كشور ما موازي‌‏كاري‌‏هاي مختلفي وجود دارد و نمي‌‏شود از رييس‌‏جمهور انتظار داشته باشيم كه همه را جبران كند ، ضعف‌‏ها اساساً در جاي ديگري است ، حركت‌‏هاي موازي ساختار حاكميت را فلج كرده است ، به عنوان نمونه در سياست خارجي كشور ؛ وزارت امور خارجه ، اصلاً نقشي ندارد و فقط سفيري به عنوان سمبل از سوي دولت حضور دارد و سياست‌‏هاي واقعي در بخش‌‏هاي ديگري طرح و اجرا ميشود.
مومني با طرح اين مطلب كه " انجمن‌‏هاي اسلامي بايد در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي ، در مورد جايگاه رييس جمهور و توانايي‌‏هايش بحث مي‌‏كردند " ، تاكيد كرد : شهردار تهران سوبسيد به ميوه مي‌‏دهد و دولت هيچ كاري نمي‌‏تواند بكند ، مهم‌‏ترين چالش ما اختيارات دولت است ، مردم رسيده‌‏اند به اينكه خاتمي اصلاً اختياري نداشته كه كار كند .
وي ضمن اشاره به فقدان احزاب سياسي كارآمد در كشور ، ادامه داد : در كشور اصلاً احزاب نداريم و جنبش دانشجويي به ناچار بار احزاب را به دوش مي‌‏كشد و بيشترين هزينه را در دوران اصلاحات پرداخت كرده است كه البته باز هم جا دارد كه اين هزينه‌‏ها پرداخته شود ، برخي كشورها بيش از 500 سال براي تحقق دموكراسي هزينه دادند و مبارزه كردند ، جريان اصلاح‌‏طلبي و دوم خرداد كه تحكيم وحدت هم از سردمدارانش بود ، ناكامي‌‏هايي داشت .
مومني در پايان سخنان خود ، اظهار داشت : من با گفته آقاي امين‌‏زاده در مورد اتحاد نظر اعضاي شوراي مركزي در خصوص انتخابات رياست جمهوري به شدت مخالفم و اعلام مي‌‏دارم كه فراكسيون اقليت دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيه‌‏اي مواضع خود را اعلام خواهد كرد .
سخنگوي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ،گفت:جنبش دانشجويي آرمانگراست و اگر از آرمانها دور شود نقش اصلي‌‏اش را گم مي‌‏كند.
رضا دلبري،عضو شوراي مركزي دفترتحكيم وحدت در ميز گرد"رويكردهاي جنبش دانشجوئي در انتخابات رياست جمهوري "كه صبح ديروز با حضور اعضاي شوراي مركزي اين تشكل در دفتر خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، برگزار شد با اشار ه به اينكه " يكي از بزرگترين آرمانهاي جامعه ايران دموكراسي خواهي و استبداد ستيزي است، كه شعار مقيد كردن سلطنت شاهنشاهي را مي‌‏داد"تصريح كرد: اكنون هم جنبش دانشجويي بايد موانع دموكراسي و چارچوب دموكراسي خواهي را شفاف كند.
وي در ادامه افزود: تفكيك قوا صرفا، به دموكراسي منجر نمي‌‏شود. حتي به حكومت مدرن هم منجر نمي‌‏شود.
دلبري با بيان اينكه "دموكراسي قرن 20تنها راي اكثريت نيست " اظهار داشت :يك طبقه محدود 10 درصدي تمام اقتدار و اختيار ات را به دست گرفته‌‏اند و ساختار موجود نمي‌‏تواند مبتني بر نظم دموكراتيك باشد. وقتي مي‌‏گوييم مي‌‏خواهيم بر سمت حركت دموكراتيك حركت كنيم ، يعني هر حاكميت كه اين شرايط را محقق ‌‏نكند مشكل ما را حل نخواهد كرد و پروژه‌‏ها و پروسه‌‏هاي ما بايد دموكراتيك طراحي شود.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با تاكيد براينكه " زماني از انتخابات رياست جمهوري به عنوان انتخابات نام مي‌‏بريم كه رئيس جمهور اختيارات لازم را داشته باشد"، گفت: پيشنهاد من به اقتدارگرايان اين است كه هزينه زيادي براي انتخابات نكنند ،خودشان تداركاتچي خويش را در جمع خود تعيين كنند.
سخنگوي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اين مطلب كه " ما در دوم خرداد 76 وارد عمل شد و هنوز نمي‌‏گوييم اصلا حات شكست خورده است"در تشريح دستاورد هاي اصلا حات يادور شد: يقينا نتايج تا حدودي مثبت بوده ،اما نه سطح حاكمان و افراد حكومتي بلكه در سطح جامعه به دستاوردهاي خوبي رسيديم.

وي با اشاره به اينكه "اصلاح‌‏طلبان معتقدندمشكل اصلي ما ساختار حقوقي نظام نيست، بلكه ساختار حقيقي است"، گفت: شيوه‌‏هاي ايشان مبتني بر ساختار حقيقي نيست بلكه به ساختار حقوقي مي‌‏پردازند و براي پاسخ دادن به منتقدان اصلاحات حكومتي ساختار حقيقي را مطرح مي‌‏كنند اما چاره كار را در حل ساختار حقوقي مي‌‏دانند.
وي با اشاره به اينكه "برخي نيروهاي خودسر وشبه نظامي موانع جدي دموكراسي‌‏اند كه رفع نشده بلكه جدي‌‏تر شده اند"،تصريح كرد: اين اصلاح‌‏طلبان چه راه‌‏حلي براي حل اين مشكلات دارند. از يكسو موانع تشديد شده اقتدارگرايان منسجم‌‏ترمي شوند واز سوي ديگر نيروهاي اجتماعي منفعل‌‏تر شده‌‏اند و مردم به خاطر عدم تحقق خواسته‌‏هايشان به شهروندان خصوصي تبديل شده‌‏اند.
سخنگوي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه "جنبش دانشجويي با هر روندي كه همراه تحقق خواست مردم نباشد همراهي نخواهد كرد"اظهار داشت: اقتدارگرايان يكه‌‏تاز در صحنه‌‏ حاضر شده‌‏اند وجنبش دانشجويي نبايد اجازه دهد تا گروهكهاي سياسي از غفلت تاريخي مردم استفاده كرده و به جاي حركت بر مبناي حقوق شهروندي و تفكيك قوا و ......... براي حضور طبقه خاص در قدرت تلاش كنند.
وي در ادامه سخنان خود با انتقاد از طرح برخي چهره ها در انتخابات رياست جمهوري ،تاكيد كرد:اصلاح طلبان حكومتي به سراغ چهره‌‏هايي رفته‌‏اند، كه سابقه روشني ندارند .كسانيكه در اين سال‌‏ها تنها اصلاحات را همراهي نكرده‌‏اند، بلكه با آن مقابله كرده‌‏اند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با طرح اين پرسش كه "كسانيكه پلوراليسم ديني را نپذيرفتند، چطور مي‌‏خواهند پلوراليسم عرفي را كه بر مبناي دموكراسي است بپذيرند؟"،گفت: اين گروه‌‏ها مي‌‏خواهند با سوء استفاده از غفلت تاريخي مردم مي‌‏خواهند اسطوره‌‏سازي كنند و جنبش دانشجويي بايد از اسطوره‌‏سازي جلوگيري كنند. نبايد بگذاريم‌‏ پتانسيل زيادي در اجتماع به دست كساني بيفتد كه برنامه روشني ندارند.
وي با تاكيد براينكه "روشنفكران بايد اسطوره‌‏زدايي كنند"، افزود: مردم هنوز كسانيكه را كه در دوران مسئوليت ايشان عدالت‌‏كشي شده؛ و امروز دم از اصلاح‌‏طلبي مي زنند را از ياد نبرده اند.
دلبري با اشاره به اينكه "در تمام دنيا عدم حضور نه تنها انفعال محسوب نشده بلكه تاثيرش از شركت نيز بيشتر بوده " ،اظهار داشت:حتي در كشور هاي دموكراتيك و توسعه يافته هر زمان فردي احساس مي‌‏كند برنامه‌‏هايش شكست خورده با بازسازي انديشه‌‏هاي گذشته‌‏‌‏اش كنار مي‌‏كشد.
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه "عدم شركت مي‌‏تواند مقاومت منفي مردم تلقي شود، و ايشان با نيامدن در انتخابات هم مي‌‏توانند حضور داشته باشند"،افزود: عدم شركت در انتخابات حق مشروعي است كه جامعه حق استفاده از آن دارد.
سخنگوي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در پاسخ به پرسشي پيرامون استعفاي دبير انجمن اسلامي دانشگاه امير كبير، گفت: استعفاي آقاي حبيبي خيلي خوب و طبيعي بود ،ايشان فضاي مناسبي براي خداحافظي پيدا كرده بوند.
وي با انتقاد" از كساني كه دهه 50 دست به اسلحه مي‌‏بردند و براي اهداف انقلابي خود تلاش مي‌‏كردندو اكنون يك مقاومت مدني را نمي‌‏پذيرند "، گفت: به ما مي گويند اين حركات به انقلاب منجر مي‌‏شود، اگر انقلاب نامشروعيت ذاتي دار،حركت انقلابي 57 آنها هم اشتباه بوده است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11151

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل نشست خبري اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016