دوشنبه 9 شهريور 1383

اعلام حمايت فعالان سياسي فرهنگي اردبيل از روزه سياسي در اعتراض به تداوم اقدامات عليه آزادي قلم و بيان، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر –روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
info@tabriznews.com
Date:1383/06/07
Tel,fax:0098 411 5531723
تبريز نيوز : سرويس سياسي : جمعي از فعالان سياسي ،فرهنگي استان اردبيل در همراهي با روزه ي سياسي دهم شهريور در اعتراض به تداوم اقدامات عليه آزادي قلم و بيان اطلاعيه اي صادر کردند .
در اين اطلاعيه که به امضاي روزنامه نگاران ، هنرمندان ، نويسندگان ، اعضا شوراي مرکزي و عمومي جبهه مشارکت اردبيل و دانشجويان رسيده آمده است : محدودسازي فضاي اطلاع رساني در ايران با توقيف و توقف انتشار مکرر نشريه هاي اصلاح طلب و فيلترينگ سايت هاي اينترنتي متعلق به اين گروهها وضعيتي اسفناک و فاجعه با پيدا کرده است. اکنون بسياري از روزنامه نگاران آزادانديش به صورت غير رسمي ممنوع القلم شده اند و قادر به ادامه کار در هيچ رسانه اي نيستند.
این اطلاعیه می افزاید :وضعيت استثنايي ايران در توقيف مطبوعات باعث شده که ايران لقب " زندان بزرگ روزنامه نگاران " را کسب کند. هم اکنون نقض مکرر حقوق بشر و منع عملي فعاليت مطبوعات مستقل در ايران نگراني و تاسف ناظران داخلي و خارجي را باعث شده و در تخريب سرمايه هاي اجتماعي و حيثيت بينالمللي جامعه ي ايران نقشي مهم دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان آمده است : ما امضا کنندگان اين نامه از مقامات قضايي انتظار داريم به اين روند که موجب وهن و بي اعتباري کشور و ملت است پايان داده و بيش از اين موجب بدنامي و زيان ايران نگردند.
جعفر ميکاييلي _ احمد کنعان پور _ داود دشتباني _ محمد باقر فلسفي _ آيدين فرنگي _ محمد فکري _ حميد رستمي _ عيسي عظيمي _ محمد باقر نباتي مقدم _ محمد رضا فريدي _ فرزانه اعتمادي _ مظاهر شهامت _ معظمه بادام دوست _ يوسف يزداني _ مريم ملکي _ محسن رمضاني مقدم _ بهزاد اصغري _ محسن سودمند _ کاظم عليزاده _ وحيد آقا محمدي _ آيدين مسنن _ الميرا قديريان _ الناز سرخانلو

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11446

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام حمايت فعالان سياسي فرهنگي اردبيل از روزه سياسي در اعتراض به تداوم اقدامات عليه آزادي قلم و بيان، پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016