شنبه 21 شهريور 1383

تاج زاده: بايد از تلاش در جهت جلب مشارکت مردم در انتخابات رياست جهورى استقبال شود، ايرنا

تهران ،خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۱ / ۰۶ / ۸۳
داخلى ،سياسى ،انتخابات رياست جمهورى
سيد مصطفى تاج زاده از اعضاى ارشد دو تشکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى
و جبهه مشارکت ايران اسلامى گفت : هر اقدامى که هر فردى اعم از اصلاح طلب
و محافظه کار يا مستقل در جهت جلب اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات رياست
جمهورى انجام دهد بايد مورد استقبال قرار گيرد.
تاج زاده روز شنبه در گفت وگو با ايرنا گفت که بهترين حالت برگزارى
انتخابات آن است که همه نيروهاى سياسى که به قانون اساسى اعتقاد دارند
بتوانند نامزد خود را در انتخابات معرفى کنند و فضايى ايجاد شود که هر
ايرانى احساس کند که نامزدى با گرايش هاى نزديک به او وجود دارد تا براى
شرکت در انتخابات انگيزه داشته باشد.
وى مشارکت و رقابت گسترده فارغ از نتيجه آن را بهترين حالت براى
انتخابات رياست جمهورى آتى دانست و گفت : براى محافظه کاران بهترين حالت
تضمين انتخاب آنهاست ، به اين دليل به رد صلاحيت نامزدها خواهند پرداخت که
اين مساله مىتواند به کاهش مشارکت مردم منجر شود.
تاج زاده افزود : يکى از ملاک ها براى حمايت از افرادى که داوطلب حضور در
انتخابات هستند، اين است که محافظه کاران احساس کنند مردم مصر هستند که
اين افراد تاييد شوند،چنانکه درباره انتخاب آقاى خاتمى چنين بود و امکان
رد صلاحيت يا تقلب منتفى شد.
وى برخلاف عده اى که طرح مباحث مربوط به انتخابات رياست جمهورى و طرح
چهره هاى احتمالى حاضر در رقابت ها را در اين مقطع زودهنگام توصيف مىکنند،
گفت که اين روند پيش از اين نيز رخ داده است .
تاج زاده افزود : يک سال پيش از برگزارى دوره هفتم انتخابات رياست
جمهورى در سال۱۳۷۶ ، بحث درباره نامزدهاى انتخاباتى شروع شد.
وى گفت که اتفاقا آن زمان محافظه کاران مشتاق بودند که بحث انتخابات
را زود شروع کنند، چون مىخواستند کار را تمام کنند با ورود آقاى خاتمى
رقابتى جدى براى کسب کرسى رياست جمهورى درگرفت .
عضو شوراى مرکزى جبهه مشارکت ايران اسلامى گفت : الان هم مانند انتخابات
دوره هفتم معلوم نيست که رييس جمهورى آينده چه فردى است . بنابراين غير
طبيعى نيست که بحث هايى حول و حوش قضيه انتخابات آغاز شود.
وى بهترين حالت در برگزارى انتخابات رياست جمهورى را شرايطى خواند که
در آن نامزدها برنامه هاى خود را بطور کامل ارايه دهند و هر حزبى نامزد
خاص خود را به همراه برنامه و تيم همکاران معرفى کند.
تاج زاده گفت : در اين حالت با آغاز رقابت ها هر فردى که توانست ۵۰ درصد
آراى شرکت کنندگان را بدست آورد،رييس جمهورى است ، اما اگر موفق نشد و هيچ
نامزدى به تنهايى نتوانست ۵۰ درصد آرا را بدست آورد، در مراحل بعدى
ائتلاف ها شکل مىگيرد.
به گفته وى در ايران هيچ حزبى نمىتواند به تنهايى۵۰ درصد آراء را
بدست آورد، مگر آنکه نامزد ويژه اى مثل آقاى خاتمى که داراى پشتوانه عظيم
مردمى بود، وارد عرصه انتخابات شود.
عضو شوراى مرکزى جبهه مشارکت توضيح داد ائتلاف پيش از برگزارى انتخابات
بىمعناست ،براى آنکه هر حزبى بايد تيم و برنامه خود را مشخص کند و معلوم
شود که چند درصد مردم به آن حزب اقبال دارند،تا پس از اعلام نتايج اوليه و
مشخص شدن وزن هر حزبى، شرايط ائتلاف معلوم شود و احزاب به ميزان حمايت
مردمى از خود از طرف مردم سخن بگويند.
تاج زاده تاکيد کرد که هر حزبى با هر ميزان پايگاه اجتماعى حق دارد
ديدگاه هاى خاص خود را بيان و تبليغ کند،اما بايد به ياد داشته باشد که
منعکس کننده ديدگاه هاى درصدى از مردم جامعه است .
وى شيوه برگزارى انتخابات در ايران را مشابه نظام فرانسه و ايتاليا
دانست و گفت که جامعه ايران از نظر تکثر نيروها و آرايش سياسى بيشتر شبيه
به فرانسه و ايتالياست که ساختارى چند حزبى دارند و همچون انگليس نيست که
دو حزبى است .
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت : مطلوب آن است که نامزدها با
يک تيم و برنامه اى مشخص وارد صحنه شوند، تا اگر سياستها و عملکرد آنها
درست بود در دوره هاى بعدى نيز راى مردم را بدست آورند و اگر به هر دليلى
در تحقق برنامه هاى خود موفق نبودند، يا مردم ديگر تمايلى به اجراى
برنامه هاى آنان نداشتند، سراغ رقباى ديگر بروند.
تاج زاده گفت : انتخابات رياست جمهورى و مجلس که سرنوشت کشور را تعيين
مىکند،بايد از حالت فردى بيرون آيد و جمعى و حزبى و برنامه اى شود.
تاج زاده يکى از ملاک هاى مهم اصلاح طلبان براى حمايت از يک نامزد را
برخوردارى وى از حمايت گسترده مردم دانست .
وى حمايت از نامزدى مقبول در ميان همه گروههاى اصلاح طلب را کارى منطقى
خواند و گفت : البته در فضاى آزاد رقابتى حاضر بوديم ريسک کرده و در مرحله
اول نامزد حزبى معرفى کنيم .
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى پيش بينى کرد که محافظه کاران در يک تا
دو ماه آينده نامزدى اجماعى معرفى کنند و گفت : امکان ندارد هر حزب آنها
يک نامزد معرفى کند، بلکه دستور تشکيلاتى دريافت خواهند کرد که با اجماع و
طراحى مناسب يک چهره خاص را طرح کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاج زاده يکى از نقاط مثبت اصلاح طلبان را حفظ انسجام خود در هشت سال
گذشته دانست و گفت : در برخى مقاطع اصرار اصلاح طلبان براى دستيابى به اجماع
حرکت اصلاحى را دچار کندروىهايى کرد که به دلسردى و ياس بخش هايى از مردم
منجر شد،اما اولا اين اجماع امتيازات و آثار بيشترى داشت .ثانيا همه مردم
مايوس نشده اند و ثالثا آن بخش هايى هم که مايوس شده اند به دليل اجماع
اصلاح طلبان دچار ياس نشده اند يعنى چنين نيست که اگر در ميان اصلاح طلبان
تفرقه مىافتاد آنها مايوس نمىشدند.
وى با مقايسه دو دوره ملى شدن صنعت نفت و دوم خرداد ادامه داد : پرونده
نهضت ملى شدن صنعت نفت در سال سوم بسته شد،اما هم اکنون اصلاح طلبان در سال
هشتم هستند و يقين داريم که اگر انتخابات آتى در شرايط مناسب برگزار
شود، اکثريت مردم به تداوم اصلاحات و نامزد آنان راى خواهند داد.
تاج زاده با اشاره به روند حوادث پس از مجلس چهارم و ايجاد انشعاب
ميان محافظه کاران ،گفت : کارگزاران سازندگى از دل اين انشعاب بيرون آمد و در
نتيجه در انتخابات مجلس پنجم آنها دو دسته شدند و پس از آن انتخابات
رياست جمهورى هفتم را از دست دادند.
بر اين اساس وى پيش بينى کرد که محافظه کاران دير يا زود منشعب خواهند
شد و دليل اين مدعاى خود را بروز اختلافات ميان احزاب مختلف محافظه کار
در ماههاى گذشته دانست و گفت : در نيمه دوم امسال اين اختلاف در مجلس هفتم
بيشتر خود را نشان مىدهد.
اين فعال سياسى، گروههاى دوم خرداد را طيفى خواند که حداقلى از
اشتراک ميان آنها وجود دارد و اينکه اين گروهها تاکنون اشتراکات خود
را حفظ کرده اند و در مجموع به عهد خود وفادار بودند و به تخريب يا تضعيف
رييس جمهورى نپرداختند را امرى مثبت و قابل توجه خواند.
وى گفت که به هرحال اختلاف نظرهايى درباره سياست هاى خارجى ، داخلى
،اقتصادى و فرهنگى ميان گروه هاى دوم خرداد وجود دارد که مانع ارايه
برنامه اى واحد و همه جانبه توسط تمام گروههاى دوم خرداد مىشود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11843

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تاج زاده: بايد از تلاش در جهت جلب مشارکت مردم در انتخابات رياست جهورى استقبال شود، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016