دوشنبه 30 آذر 1383

شبکه تلویزیونی روزنامه نگاران ایرانی از هلند به راه می افتد

آژانس خبری هلندANP - مجلس هلند روز پنجشنبه با ایجاد تغییر در بودجه سال 2005 این کشور مبلغ پانزده میلیون یورو را برای تاسیس یک ماهواره مستقل تلویزیونی اختصاص داد. تغییر در بودجه از طریق تصویب تبصره پیشنهاد شده از سوی دو حزب سبز و لیبرال و با رای مثبت کلیه اعضای مجلس به انجام رسید. تبصره فوق با ابتکار عمل فرح کریمی نماینده حزب سبز در مجلس هلند پیشنهاد شده است و هدف آن حمایت از یک گروه از روزنامه نگاران ایرانی است که با هدف اطلاع رسانی مستقل به مردم ایران(از طریق شبکه ماهواره ای) گرد هم جمع شده اند.
در ایران، تقریبا همه روزنامه های مستقل و نیز وب سایتهای بسیاری توقیف شده اند، و اطلاع رسانی تلویزیونی در داخل منحصرا از طریق کانالهای دولتی صورت می گیرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15717

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شبکه تلویزیونی روزنامه نگاران ایرانی از هلند به راه می افتد' لينک داده اند.

شبکه تلویزیونی روزنامه نگاران ایرانی از هلند به راه می افتد.
مجلس هلند روز پنجشنبه با ایجاد تغییر در بودجه سال 2005 این کشور مبلغ پانزده میلیون یورو را برای تاسیس یک ماهواره مستقل تلویزیونی اختصاص داد.
linkdooni
December 20, 2004 07:31 AM

Copyright: gooya.com 2016