جمعه 18 دی 1383

اطلاعيه‌ دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ متهمان سايت‌هاي اينترنتي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادسراي عمومي و انقلاب تهران در رابطه با مطالبي كه درخصوص متهمان سايت‌هاي اينترنتي بيان شده، توضيح داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي نمابري آورده‌ است: روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران درخصوص شايعه‌پراكني تعدادي از متهمان سايت غيرقانوني «امروز» كه پس از شناسايي و تعقيب و پايان تحقيقات مقدماتي با توديع وثيقه آزاد شده‌اند و در دو گروه اظهارات متناقضي درخصوص نحوه‌ي نگهداري و رفتار مامورين نيروي انتظامي بيان داشته كه برخي از اين اظهارات مورد استقبال گروه‌هاي معاند و رسانه‌هاي ضدانقلاب خارج از كشور قرار گرفته است، توضيحاتي به شرح ذيل اعلام كرد:
‌١- سايت غيرقانوني «امروز» به وسيله كميته‌ي تعيين مصاديق فعاليت آن به لحاظ عدم رعايت مقررات و انتشار مطالب مجرمانه ممنوع اعلام گرديد ولاكن متهمين تحت تعقيب در اين پرونده علي‌رغم اطلاع از ممنوعيت مذكور به فعاليت و همكاري غيرقانوني خود با سايت «امروز» و برخي سايت‌هاي ضدانقلاب ديگر ادامه داده تا اين‌كه توسط پرسنل هوشيار و خدوم اطلاعات نيروي انتظامي شناسايي و پس از گزارش و اخذ دستور قضايي ضمن بازرسي و كشف مدارك از محل ارتكاب جرم، احضار و بازداشت گرديدند. اكثر قريب به اتفاق متهمين مذكور پس از ملاحظه اسناد و مدارك و تفهيم اعمال و رفتار غيرقانوني و اقدامات و مطالب مجرمانه آنها از همكاري با سايت غيرمجاز فوق اظهار ندامت نموده و با پذيرفتن اشتباهات صورت گرفته ضمن التزام به جبران خطاهاي گذشته تقاضاي عفو و برخوردي توام با رافت اسلامي نمودند. داديار محترم دادسراي ناحيه ‌٩ تهران پس از تبديل قرار تامين به وثيقه با پذيرش تامين ماخوذه نامبردگان را آزاد و با صدور قرار مجرميت براي هريك از متهمين مذكور پرونده را به نظر سرپرست محترم دادسراي ناحيه ‌٩ رسانيده كه سرپرست دادسرا پنج مورد ايراد قانوني جهت تكميل تحقيقات برقرار مجرميت صادر اعلام و پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه دادياري اعاده نمود كه بالطبع پس از رفع نقص در صورت موافقت با قرار مجرميت صادره پرونده جهت انجام محاكمه متهمين با صدور كيفرخواست به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد.

‌٢- خانم فرشته قاضي با تباني همسرش آقاي بيگلو و همكاري آقايان عيسي سحرخيز، ماشاءالله شمس‌الواعظين و محمدعلي ابطحي پس از آزادي از زندان اعلام مي‌نمايد كه مامورين نيروي انتظامي در زمان بازجويي با ايراد ضربه بيني ايشان را شكسته‌اند.
اين مطلب را خانم فرشته قاضي به صورت كتبي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كه منتشر گرديد. آقاي عيسي سحرخيز در مصاحبه با راديو آلمان به شرح و بسط آن پرداخته است. آقاي ماشاءالله شمس‌الواعظين در مصاحبه با راديو «بي‌بي‌سي» ضمن اعلام اين مطلب به شكنجه‌هاي سفيد و قرمز توسط نيروي انتظامي اشاره و صريحا به شكسته شدن بيني خانم فرشته قاضي توسط بازجوي نيروي انتظامي در اثر شكنجه بيان مطلب مي‌نمايد. آقاي محمدعلي ابطحي نيز در سايت شخصي خود با آب و تاب اين موضوع را بيان داشته و به حزن و اندوه هيات محترم منتخب رياست جمهوري جهت بررسي اين مطلب پس از استماع اظهارات نامبرده اشاره مي‌نمايد.
نيروي انتظامي طي شكايتي مطالب فوق را كذب و افترا دانسته و با بررسي سوابق درماني خانم فرشته قاضي اعلام داشته است كه نامبرده چند ماه قبل از تعقيب و بازداشت، بيني خود را مورد عمل جراحي پلاستيك زيبايي قرار داده و علائم باليني آن را با كتمان حقيقت و پوشيدن حقيقت متوجه نيروي انتظامي نموده است. شاكي تقاضاي رسيدگي و تعقيب افرادي را نموده كه با بيان مطالب كذب و انتساب اموري غيرواقع قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد خوراك تبلياتي كاذب براي رسانه‌هاي بيگانه و معاند دارند.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از وصول شكايت آن را به بازپرسي شعبه اول دادسراي كاركنان دولت جهت رسيدگي و اعلام نتيجه ارجاع نمود كه نتيجه تحقيقات به شرح ذيل است:
الف) ابتدا خانم فرشته قاضي توسط بازپرس شعبه اول در معيت مامورين دادسرا به پزشكي قانوني هدايت و معرفي گرديد و از پزشكي قانوني درخواست شد با تحقيقات همه‌جانبه و بررسي كليه‌ي سوابق نظريه‌ي خود را درخصوص صحت و سقم ادعاي نامبرده مشروحا با ذكر جهات و مباني استدلال بيان نمايد.
مديركل پزشكي قانوني استان تهران، نهايتا در تاريخ ‌١٥/١٠/٨٣ طي نامه شماره ‌٨٨٨/م/‌١/١ خطاب به بازپرس شعبه اول دادسراي كاركنان دولت اعلام نمود با بررسي‌هاي به عمل آمده شامل معاينه، انجام راديوگرافي جديد از بيني، اخذ پرونده باليني و فتوگرافي‌هاي مربوط به عمل جراحي پلاستيك بيني، اخذ سوابق باليني مربوط به معاينه پزشكي در بهداري زندان، استعلام كتبي و تشكيل جلسه مشاوره حضوري با پزشكان معالج خانم فرشته قاضي ادعاي نامبرده را مردود اعلام و پزشكي قانوني صريحا اظهارنظر نموده كه به موجب تحقيقات و معاينات و بررسي‌هاي انجام شده هيچ‌گونه آثار و علائمي از ضرب و جرح بيني خانم فرشته قاضي وجود ندارد و در بررسي‌هاي به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌هاي پزشكي قابل استنادي به نفع تاييد ادعاي خانم قاضي به دست نيامده است.
ب) خانم فرشته قاضي با همكاري همسرش آقاي بيگلو به پزشك عمومي و متخصص جهت صحنه‌سازي مراجعه و به موجب تحقيقات و شرحي كه پزشكي قانوني در نظريه شماره ‌٨٨٨/م/‌١/١ آورده است خانم قاضي از پزشك مذكور به قصد استفاده از تسهيلات بيمه تقاضاي صدور گواهي شكستگي بيني مي‌نمايد كه پزشك مذكور جريان امر را به پزشكي قانوني توضيح داده و حتي احتمال ايراد ضربه‌اي كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد را بعيد اعلام مي‌نمايد كه با وصف فوق تباني و توطئه تبليغاتي جهت صحنه‌سازي و انتساب امري غيرواقعي به نيروي انتظامي مشخص مي‌گردد.

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان با تاكيد نسبت به برخورد قانوني با افرادي كه با انتشار مطالب خلاف واقع هماهنگ با رسانه‌هاي معاند قصد سياه‌نمايي فضاي جامعه و مخدوش كردن برخورد قانوني مامورين انتظامي را دارند آنها را به رعايت مصالح جامعه و پرهيز از ايراد تهمت و افترا دعوت نموده و جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از جوسازي‌هاي كاذب و تبيين موازين علمي رونوشت نظريه پزشكي قانوني را به پيوست منتشر مي‌نمايد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

”بازپرس محترم شعبه اول ناحيه ‌٢٨ دادسراي عمومي و انقلاب تهران
سلام عليكم
احتراما، عطف به استعلام شماره ‌٨٣/ ب ‌١/١٣٦ مورخ ‌٧/١٠/٨٣ در خصوص خانم فرشته طيري قاضي (كه در اين مركز نام شناسنامه‌اي خود را فاطمه ذكر نمود) بررسي‌هاي لازم شامل معاينه، انجام راديوگرافي جديد از بيني، اخذ پرونده باليني و فتوگرافي‌هاي مربوط به عمل جراحي پلاستيك بيني، اخذ سوابق باليني مربوط به معاينه پزشكي در بهداري زندان، استعلام كتبي و تشكيل جلسه‌ي مشاوره‌ي حضوري با پزشكان معالج مورد نظر وي انجام شد. نامبرده در ادامه بررسي‌ها به دلايل نامشخصي از همكاري با اين مركز خودداري و از ارايه‌ي راديوگرافي اوليه بيني كه مدعي است در حدود تاريخ ‌٢٣/٩/٨٣ انجام داده و نيز مراجعه جهت مشاوره نهايي با متخصص گوش و حلق و بيني اين سازمان اجتناب ورزيد. نتيجه بررسي‌ها به شرح ذيل است:
«مشاراليها سابقه عمل جراحي پلاستيك بيني (سيتورينوپلاستي) در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه دارد كه آثار آن در راديوگرافي بيني كه در اين سازمان انجام شد، مشهود است. مدعي است در حدود تاريخ نهم آبان‌ماه جاري با مكانيزم كوبيدن صورت و بيني بر روي دسته صندلي دچار ضرب ديدگي شديد بيني شده است. در معاينات انجام شده در اين مركز هيچ گونه آثار و علايمي از ضرب و جرح ندارد و در بررسي‌هاي به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌هاي پزشكي قابل استنادي به نفع تاييد ادعاي وي به دست نيامد.»
لازم به ذكر است در بررسي گواهي‌هاي صادر شده از سوي پزشكان معالج كه با دعوت از آنان انجام شد، جزييات علايم باليني مورد استناد آقاي دكتر علي پدرام نيا (پزشك عمومي به شماره نظام پزشكي ‌٤٧٩٣٤) با اطلاعات ارايه شده از سوي پزشك متخصص جراحي پلاستيك (پزشك معالج) كه قبل از وي شاكيه را معاينه نموده، كاملا در تضاد و تناقض است و لذا گواهي پزشكي دكتر علي پدرام نيا به دليل عدم مطابقت با ساير مستندات پرونده مورد تاييد اين مركز نيست و قابل استناد نمي‌باشد.
دكتر مجيد داودي متخصص جراحي پلاستيك (كه پزشك معالج ايشان هستند) در ارتباط با گواهي صادره دال بر شكستگي بيني و نياز به عمل جراحي ذكر كردند گواهي مذكور با اين ديدگاه كه بيمار قصد استفاده از تسهيلات بيمه دارد صادر شده است و اعلام نمودند علايم باليني مشاهده شده توسط ايشان خيلي بعيد است كه در اثر ضربه‌اي (ادعايي) كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد، ديده شود.“

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16632

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه‌ دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ متهمان سايت‌هاي اينترنتي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016