پنجشنبه 24 دی 1383

احضار شيرين عبادی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)


23 ديماه 1383
12 ژانويه 2005

احضار شيرين عبادی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران

شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی تهران به موجب برگ احضار مورّخ 20/10/1383 از شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل, وکيل دادگستری و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر, خواسته است که ظرف سه روز پس از رويت «جهت اخذ توضيح» در آن بازپرسی حضور يابد.
در اين ورقه که امروز به دفتر وکالت شيرين عبادی ابلاغ شده, نه علّت احضار وی قيد شده و نه اينکه معلوم کرده اند که او را به عنوان مطلّع, شاهد يا متهّم احضار کرده اند. امّا با وجود اين در احضاريه آمده است که «نتيجه عدم حضور جلب است».
طّی يکسال گذشته شيرين عبادی بارها و بارها وسيله نامه و تلفن تهديد به مرگ شده, در روزنامه های وابسته به شبکه های خشونت و ترور مورد اهانت قرار گرفته و چند بار هم تلاش کرده اند که با شکستن قفل گاراژ وارد منزل او بشوند. شکوائيه ها و استمداد های شيرين عبادی به مراجع انتظامی و قضايی و دولتی نه تنها مفيد فايده واقع نشده اند که اکنون دوباره به فکر دسيسه و اسباب چينی و پرونده سازی برای وی, همچون گذشته, افتاده اند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به مجرّد اطلاع از اين خبر همه سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر, کميساريای حقوق بشر و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و کميته صلح نوبل را در جريان احضار شيرين عبادی گذارد.
مرکز حمايت از مدافعان حقوق بشر, وابسته به فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه, در نخستين فراخوان فوری خود که امروز عصر صادر کرد, از اين اقدام دادگستری ايران به عنوان حربه ای برای خاموش ساختن صدای مبارزان حقوق بشر ياد کرده و از جمهوری اسلامی ايران خواسته است که علّت احضار شيرين عبادی را هر چه زودتر اعلام نمايند و از هر اقدامی که مانع از ادامه فعاليت های وی در راستای دفاع از حقوق بشر بشود, خودداری نمايند.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

LDDHI B.P. 2-75624 Paris cedex 13 - E.Mail : lddhi@wanadoo.fr
Tel : (00331) 40 94 14 50 - Fax : (00331) 46 31 21 60

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16839

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار شيرين عبادی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016