دوشنبه 5 بهمن 1383

جلايي پور: رقابت اصلي بين معين و هاشمي‌‏رفسنجاني خواهد بود و پيروزي هركدام به ضرر اقتدارگرايان است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، سياست اصلاح طلبان مبني بر حضور فعال و مشروط در انتخابات رياست جمهوري را منجر به پيشبرد دموكراسي خواند و دلايل مخالفين" مشاركت موثر" را قانع كننده‌‏تر دانست.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" حميدرضا جلايي‌‏پور در نشست انتخابات رياست‌‏جمهوري مسايل و چشم‌‏اندازها كه عصر ديروز در محل دفتر مركزي جبهه مشاركت برگزار شد، ذيل عنوان دغدغه دموكراسي و شركت در انتخابات به بررسي دلايل مخالفين شركت فعال در انتخابات پرداخت و آن را به سه دسته تقسيم كرد؛ يكي بي‌‏فايده بودن مشاركت ميليوني در دو انتخابات رياست‌‏جمهوري گذشته كه منجر به برنامه‌ توسعه سياسي خاصي نشد، دوم اين كه با توجه نبود امكان شركت براي همه نيروهاي سياسي به عنوان كانديدا، اين انتخابات دموكراتيك نيست و آزادي در انتخابات بيشتر نصيب اقتدارگرايان مي‌‏شود كه هم كانديدايشان به راحتي تاييدصلاحيت مي شود، هم روزنامه و رسانه دارند، هم حق تشكيل اجتماع دارند و هم امكانات مادي و معنوي نهادهاي انقلابي و مذهبي تحت‌‏نفوذ آنهاست.
جلايي‌‏پور سومين دليل مخالفين شركت درانتخابات را اين گونه بيان كرد: درشرايطي كه اكثر رسانه‌‏ها تحت تاثير اقتدارگرايان است اگر حوزه‌‏هاي اجرايي هم به زير نفوذ آنها برود، اتفاق مهمي نيفتاده است لذا شركت در انتخابات تنها كاركردش مشروعيت دادن به قدرت سياسي اقتدارگرايان است.
وي در ادامه با بيان نه دليل تلاش كرد با استدلال هاي سه گانه مخالفين شركت در انتخابات، مخالفت كند و به عنوان اولين دليل اظهار داشت: شركت در انتخابات براي مردم آگاهي ساز است و اين به نفع دموكراسي است.
جلاي‌‏پور دفاع مجدد از برنامه هاي اصلاحي و كانديداي اصلاح طلبان كه" مصطفي معين" را مصداق بارز آن مي‌‏ناميد، منجر به گسترش ادبيات و آگاهي هاي اصلاحي و دموكراتيك دانست و تاكيد كرد كه اقتدارگرايان در هيچ صورتي نمي‌‏توانند در برابر اين موج آگاهي سازي بايستند.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي تصريح كرد: اگر دكتر معين را رد صلاحيت نكنند يا به احتمال زياد پيروز مي شود و جامعه ايران از اينكه قوه اجرايي كشور را به شخصيت اصلاح طلبي مثل دوران خاتمي قرار داده است سود مي برد و يا معين شكست مي خورد و باز اين انتخابات پايگاه اصلاح طلبان را در ميان مردم نشان خواهد داد.
جلايي پور شرايط را در صورت ردصلاحيت معين اين گونه توصيف كرد: در اين صورت اصلاح طلبان در اجراي مسئوليت مدني خود در برابر شهروندان ايراني مسئول نيستند و همه مسئوليت متوجه اصولگرايان است كه باز منجر به آگاهي مردم براي پيشبرد دموكراسي مي شود.
مدير مسئول روزنامه توقيف شده جامعه، مساله "شعار سياسي" را به عنوان دومين دليل موافقتش با شركت موثر در انتخابات بيان كرد و گفت: شعار شركت فعال و مشروط ما در جريان اين انتخابات از گونه شعارهاي عملي و سازنده است، در مقابل مخالفان انتخابات در شرايط فعلي قادر به طرح شعاري عملي و در عين حال موثر براي كمك به روند دموكراسي در ايران نيستند.
جلايي پور در بيان سومين دليل خود، شركت فعال اصلاح طلبان را خوب خنثي كردن نقشه اقتدارگرايان دانست كه در شرايط فعلي ايران و جهان به نمايش انتخابات آزاد نياز دارند و مي‌‏خواهند در اين انتخابات از طرف اصلاح طلبان يك كانديداي ضعيف از حيث راي آوري و حمايت نيروهاي موثر جامعه باشد و در طرف ديگر يكي از كانديداهاي مورد نظر خودشان تا با برگزاري اين انتخابات به دنيا بگويند؛ هم انتخابات آزاد و رقابتي برگزار كرديم و هم مردم ايران ما را دوست داشتند و انتخابات را برديم.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي به تبع حزب خود، حمايت از معين را منجر به خنثي شدن اين طرح دانست و در مورد حضور هاشمي رفسنجاني در اين ميان گفت كه در اين صورت طرح اصولگرايان بهتر خنثي مي شود.
وي ادامه داد: در اين صورت رقابت اصلي بين معين و هاشمي‌‏رفسنجاني خواهد بود كه اين صحنه رقابت با صحنه رقابت مورد نظر اقتدارگرايان از اساس متفاوت است. چون هر طرحي در اين صحنه پيروز شود به ضرر اقتدارگرايان است.
جلايي‌‏پور در بيان چهارمين دليل موافقتش با انتخابات با متهم كردن كساني كه از موضع دموكراسي با مشاركت در انتخابات آتي مخالفند، به نداشتن تصور عميق از روند دموكراسي‌‏خواهي،‌‏ تصريح كرد: گويا آنان مهمترين شرط رسيدن به دموكراسي را در تحقق حوادث تعيين كننده‌‏اي مثل تغيير قانون اساسي و يا تغيير نظام سياسي مي‌‏دانند.
وي با بيان اين كه گذار به دموكراسي، لزوما مشروط به رخ دادن حوادث تعيين كننده نيست، به تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين به غير از كوبا اشاره كرد كه بدون حوادث تعيين كننده اي مثل تغيير رژيم، از مرحله تمهيد و گذار دموكراسي عبور كرده و وارد مرحله تحكيم دموكراسي شده اند.
رييس شوراي سياست گذاري روزنامه هاي توقيف شده توس، نشاط و عصر آزادگان، شركت فعال در انتخابات را مانع شكل‌‏گيري و يكدست شدن اصولگرايي در حكومت دانست و آن را به عنوان پنجمين دليل خود بيان كرد.
وي تاكيد كرد: يكدستي در حاكميت اگر مفيد باشد، براي حكومت‌‏هايي است كه مرحله گذار و تحكيم دموكراسي را گذرانده اند، در صورتي كه ما هنوز در مرحله گذار هستيم.
جلايي‌‏پور در بيان ششمين دليل براي شركت مشروط و فعال در انتخابات به تصور مخالفان اين ايده پرداخت كه راه حل دموكراسي در ايران را ايجاد جنبش فراخوان تغيير قانون اساسي مي‌‏دانند تا پس از آن امكان انجام انتخابات آزاد فراهم شود.
وي به دليل اين امكان را رد كرد، اول اين كه بنا به گفته جلايي‌‏پور آنها فكر مي‌‏كنند جنبش اجتماعي در يك جامعه با چندتا سوت و فراخوان به راه مي‌‏افتد، در صورتي كه اغلب جوامع موجود دنيا، مستعد وقوع جنبش هستند ولي جنبش هم در آنها اتفاق نمي‌‏افتد، چه وقوع جنبش ها منوط به فرصت هاي سياسي است، در اين فرصت معمولا در فضاهاي انتخاباتي شكل مي‌‏گيرد و دوم اين كه با وقوع جنبش هاي به اصطلاح مستقل انتظار داشت كه لزوما دموكراسي حاصل شود.
جلايي‌‏پور اين پيش فرض را نيز رد كرد و ادامه داد: يكي از مهم‌‏ترين عللي كه بعضي از كشورهاي جهان سوم گذار دموكراسي را طي كرده اند، حضور نخبگان سياسي، دلسوز و مدبر در ميان مقامات حكومتي و قواي نظامي و امنيتي بوده است.
وي افزود: خوشبختانه اصلاح‌‏طلبان تصور سطحي از جنبش اجتماعي ندارند، لذا استفاده از فرصت‌‏هاي انتخاباتي به نفع آرمان هاي انقلاب اسلامي غفلت نمي‌‏كنند.
جلايي‌‏پور در بيان هفتمين دليل مشاركت مشروط در انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: در انتخابات آتي چه اصلاح طلبان پيروز شوند چه نشوند، شخصيت هاي موثري مثل دكتر معين به مردم معرفي مي شوند، حضور اين شخصيت ها به همراه شخصيت هايي مثل سيدمحمد خاتمي در سطوح بالاي جامعه سياسي ايران، به نفع روند دموكراسي خواهي در ايران است.
وي در بيان هشتمين دليل خويش به بررسي نسبت اين انتخابات با مساله دفاع از امنيت و تماميت ارضي كشور پرداخت و تاكيد كرد: در شرايط فعلي خاورميانه و كشور ما از جنگ طلبي آمريكا و تحميل دموكراسي با تانك تهديد مي شود.
وي تصريح كرد: تقويت روند دموكراسي، روندي دروني و نيازمند امنيت است و دموكراسي كه قرار است با تانك برقرار شود چيزي بهتر از وضعيت كنوني عراق نخواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در بيان نهمين و آخرين دليل موافقت اش با حضور مشروط و فعال در انتخابات رياست جمهوري به بحث فعالان دانشجويي پرداخت كه به دنبال شعارهاي سياسي با هزينه هاي سنگين مي روند.
وي با اشاره به ضرورت ارزيابي تجربه سه سال اخير اين دانشجويان، تصريح كرد: آنها در سه سال گذشته به جاي تاكيد بر شعار موثر و كم هزينه دفاع از عرصه عمومي، نقد و بررسي در محيط هاي دانشگاهي به دنبال شعارهاي راديكال سياسي رفتند و در عمل كاري براي پيشبرد دموكراسي انجام نشد.
وي در خاتمه با دفاع از كانديداتوري معين، او را شخصيتي توصيف كرد كه به آزادي و امنيت عرصه عمومي، نقد و بررسي اعتقاد دارد.
جلايي پور در خاتمه تاكيد كرد: دفاع از آزادي عرصه عمومي، ركن ركين دموكراسي است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17343

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلايي پور: رقابت اصلي بين معين و هاشمي‌‏رفسنجاني خواهد بود و پيروزي هركدام به ضرر اقتدارگرايان است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016