یکشنبه 18 بهمن 1383

حمایت و همبستگی فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، با اعتصاب زندانيان رجايی شهر کرج

حمایت و همبستگی با اعتصاب زندانيان رجايی شهر کرج
درخواست فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی :
محکومیت جمهوری اسلامی ایران
در 61 مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی" ضمن همبستگی با اعتصاب غذا کنندگان زندان رجايی شهر کرج و حمایت از خواسته های آنها و کلیه زندانیان سیاسی به تمامی کوشندگان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشردر ایران پیشنهاد میکنند، با توجه به آغاز کار61 مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در 14 مارس، جهت اعتراض به

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر توسط ژريم جمهوری اسلامی ایران ؛ برای محکومیت جمهوری اسلامی ایران،استقرار نظارت دائمی و تعیین ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد تلاش کنیم.
18 بهمن 1383 برابر با 6 فوریه 2005

ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو –كاناد ا
info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de - www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران - پاریس
info@komitedefa.org - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر
demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش
hoghoghebashar@rahaeii.com – www.rahaeii.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
FaalanHRC@yahoo.ca انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا :
adhri1@yahoo.com : اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک :

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17971

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمایت و همبستگی فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، با اعتصاب زندانيان رجايی شهر کرج' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016