پنجشنبه 6 اسفند 1383

محمدرضا خاتمى: دشمنى آمريکا باايران مانع روند مردم سالارى در ايران است، ايرنا

توکيو، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۶ / ۱۲ / ۸۳
داخلى.ايران .سياسى.خاتمى.
محمدرضا خاتمى رهبر حزب جبهه مشارکت اسلامى ايران در مصاحبه اختصاصى
با روزنامه ژاپنى "ماينيچى" گفت که دشمنى آمريکا با ايران ضد جريان
پيشبرد مردم سالارى در ايران است .
ماينيچى در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از خاتمى نوشت : با توجه به
اينکه هم اکنون آمريکا سر ناسازگارى با نظام اسلامى ايران دارد، همگامى و
سازش از سوى تهران امکان ناپذير است .
ماينيچى نوشت : خاتمى مىگويد که عادى شدن روابط ميان ايران و آمريکا
مشروط به برابر بودن جايگاه دو کشور در ايجاد روابط است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ماينيچى، خاتمى در واکنش به ادعاى آمريکا مبنى بر دفاع از
آزادى و دموکراسى در ايران ، گفت : اصلاح طلبان نسبت به سياست هاى آمريکا
بىاعتمادند.
محمدرضا خاتمى در اين مصاحبه گفته است که حزب مشارکت در انتخابات آينده
رياست جمهورى از "مصطفى معين " وزير پيشين علوم و فناورى پشتيبانى مىکند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18706

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمى: دشمنى آمريکا باايران مانع روند مردم سالارى در ايران است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016