چهارشنبه 19 اسفند 1383

جلسه محاكمه فرماندار دليجان به اتهاماتي نظير "تبليغ عليه نظام", "نشر اكاذيب" و "توهين به شوراي نگهبان" برگزار مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه محاكمه فرماندار دليجان صبح روز يكشنبه، بيست و سوم اسفندماه جاري در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", براساس پرونده‌‏اي كه در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران در جريان است, محمود سرآباداني، فرماندار دليجان صبح روز يك‌‏شنبه هفته آينده بايد به دفاع از اتهامات خود نظير "تبليغ عليه نظام", "نشر اكاذيب" و "توهين به شوراي نگهبان" بپردازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016