جمعه 2 اردیبهشت 1384

يکبار برای هميشه! پيامی برای آقای حجاريان، س. صبا

سلام

اين اولين بار نيست که نوشته ها يا مصاحبه های شما را ميخوانم اما اولين بار است که لازم ديدم پاسخی کوتاه برايتان بنويسم.
من نويسنده يا سياستمدار نيستم، نه اصلاح طلبم نه سلطنت طلب، نه طرفدار جمهوری اسلامی ام نه برانداز. من يک ايرانی ام که مثل اکثر ايرانيان ديگر، کشورش را دوست دارد و از ستمی که بر هم ميهنانش ميرود دلگير است. اين را گفتم تا بدانيد که نه در اين حکومت، و نه در هيچ حکومت ديگری دستم به جايي بند نبوده و نخواهد بود ،بقول معروف، دنبال کلاهی از نمد قدرت نبوده و نيستم.

آنچه باعث شد اين متن را بنويسم رنجش من از شماست.

در تمام مقالات و مصاحبه هايتان وقتی به مردم ايران اشاره می کنيد بنظر ميرسد که آنان را مشتی گوسفند مي دانيد که هيچ درکی از اوضاع و احوال خود يا کشورشان ندارند و تنها منتظر شبانی هستند تا به راهی هدايتشان کند، مي خواهم يک بار و برای هميشه به شما و همه دوستانتان (چه آنان که اکنون قدرت را در دست دارند و چه آنان که قبلا بر سر قدرت بودند) يادآوری کنم که اين مردم، بردبارند و نجيب، اين مردم شاعر مسلکند و عاشق پيشه، گاه گاهی هم کاهلند و راحت طلب، امّا گوسفند نيستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مردم اگر به خاتمی رأی دادند برای اين نبود که شما و امثال کروبی را دوباره به قدرت برسانند بلکه مي خواستند بدون خشونت اعلام کنند که گوسفند نيستند و کانديدای مورد نظر رهبر را قبول ندارند. نشانه های ديگری هم هست که ثابت مي کند ايرانيان گوسفند نيستند، انتخابات شوراها را به ياد بياوريد، يا شورش های گوشه و کنار کشور را، يا همين برگذاری سالانه مراسم چهارشنبه سوری را اگر ايرانيان به خاتمی رأی دادند، اگر وقتی در بيمارستان بوديد جمع شدند و برايتان شمع روشن کردند و اگر در انتخابات شوراها در خانه ماندند مي خواستند به شما و بقيه کسانی که در حلقه قدرتند بگويند، که آرامند و نجيب، امّا گوسفند نيستند.

آقای حجاريان
ما شبان نمي خواهيم
ما از دروغ خسته شده ايم
ما ديگر حوصله دوز و کلک های قدرتمندان را نداريم
ما نمي خواهيم هشت سال ديگر در مصاحبه اي گوسفندمان بخوانيد و بر مزار اصلاحات تجسدی تان آه بکشيد
ما ديگر گول نمي خوريم
ما در انتخابات قلابی شرکت نمي کنيم

با احترام
يک ايرانی مثل ميليون ها ايرانی ديگر

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21438

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يکبار برای هميشه! پيامی برای آقای حجاريان، س. صبا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016