پنجشنبه 15 اردیبهشت 1384

آقاجري: در جامعه‌اي كه حق آزادي بيان و عقيده نباشد، سخن گفتن از دموكراسي و آزادي حرف مفت است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

سيدهاشم آقاجري در كنگره‌ي هشتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت:« در جامعه‌اي كه حق آزادي بيان و عقيده نباشد، سخن گفتن از دموكراسي و آزادي حرف مفت است.»

به گزارش ايسنا، سيدهاشم آقاجري ادامه داد:« نمي‌توانم خوشحالي خود را از حضور در اين جلسه پنهان كنم، نه فقط به اين خاطر كه سال گذشته در اين زمان، من اخبار كنگره و برگزاري جلسات آن را در زندان مي شنيدم، بلكه بيش از اين بدان سبب كه مي‌بينم هنوز علي‌رغم وجود اقتدارگرايي، روزنه‌هايي براي تنفس وجود دارد.»

وي افزود:« هر چند كه مي‌گفتند با يك گل بهار نمي شود،اما شكفتن يك يا دو و سه گل نشانه‌اي از آن است كه خزان و زمستان سپري شدني است و طليعه‌اي است از فرارسيدن بهار.»

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تصريح كرد:« به اين سبب خوشحالم كه مي‌بينم ، احزاب و سازمان‌هايي هر چند معدود همچنان در كشور ما مي‌توانند فعاليت كنند. البته ما همگي اميد آن را داريم كه روزي فرارسد كه به دور از هر گونه قيم‌سالاري ، به دور از هر گونه رابطه‌ي خدايگاني و بندگي ميان اربابات قدرت با مردم، جامعه‌ي ما بتواند براساس ديدگاه‌هاي گوناگون و هويت‌ها و منافع مختلف ايدئولوژيكي و سياسي و طبقاتي؛ احزاب و تشكل‌هاي گوناگون با مرام‌هاي مختلف، داشته باشد. مطمئنا يكي از اهداف اصلاحات، سازمان‌ها و احزاب اصلاح‌طلب همين بوده است.»

وي در بيان مفهوم اصلاح‌طلبي خاطرنشان كرد:« اصلاح‌طلبي به معني واقعي كلمه، تلاش فراهم آوردن آزادي براي همگان است. آزادي نه فقط براي ما بلكه براي ديگران. و دفاع از حقوق همه‌ي شهروندان و همه‌ي آحاد ملت، صرف نظر از مسلك سياسي، ايدئولوژي، مذهب و هر گونه تعلق ديگر. جزء اصول اوليه‌ي يك اصلاح‌طلبي مترقي و دموكراتيك به شمار مي رود.»

وي بر آزادي تأكيد كرد و گفت:« لازم مي‌دانم در اين جا باز هم بر آزادي تأكيد كنم، بر ضرورت آزادي و در مقدمه‌ي همه‌ي آزادي‌ها آزادي بيان وقلم، به عنوان ابتدايي‌ترين اصول و حقوق بشري در جامعه‌ي امروز.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاجري در ادامه گفت:« تأكيد مي كنيم تا يك نفر زنداني حتي يك نفر در زندان‌هاي اين كشور به خاطر گفتن و نوشتن در زندان باشد هنوز نمي توانيم ادعا كنيم كه لكه‌ي ننگ استبداد و اقتدارگرايي از دامن اين كشور زدوده شده است.»

وي در پايان گفت:« اميدوارم اين كنگره و كنگره‌هايي نظير اين از سوي احزاب و سازمان‌هاي مترقي و دموكراتيك روز افزون باشد و اين نشست ادامه‌ي پرتوان‌تر و قدرتمندتر فرايند دموكراسي و نيل به حقوق ملت و حاكميت قانون به معني واقعي كلمه در ميهن ما باشد.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22083

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقاجري: در جامعه‌اي كه حق آزادي بيان و عقيده نباشد، سخن گفتن از دموكراسي و آزادي حرف مفت است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016