شنبه 21 خرداد 1384

در حضور قاليباف همراهان وي دانشجويان پرسشگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ دادخواه: تصور مي‌كند همچنان فرمانده نيروي انتظامي است، هاتف

6031.jpg
ضرب و شتم دانشجويان سوال كننده از سردار قاليباف در حضور وي و از سوي اعضاي ستاد انتخاباتي اين سردار نظامي در دانشگاه شهركرد، نه تنها تحصن و اعتراض دانشجويان آن شهر و ديگر دانشجويان را در پي داشته بلكه با شكايت دانشجويان مضروب پرونده اي قضايي در حال گشايش است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني " هاتف " در سخنراني انتخاباتي سه شنبه هفته گذشته سردار قاليباف در شهر كرد دانشجويان قصد داشتند سئوالاتي در باره نامه قاليباف و بخش ديگري از فرماندهان سپاه در سال 78 به رئيس جمهور خاتمي در مورد حوادث 18 تير و عملكرد حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در پرونده وبلاگ نويسان بپرسند، كه با ضرب و شتم شديد از سوي نيروهاي ستاد ايشان مواجه شدند. نيمايي يكي از دانشجويان مضروب در اين مراسم در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني "هاتف" گفت: قبل از شروع مراسم ما از مسئول ستاد قاليباف قول گرفتيم دو سئوال را از حضور فرمانده سابق ناجا بپرسيم اما متأسفانه با وجود اينكه اين سئوالات مطرح نشد ولي ما در حضور سردار قاليباف از سوي نيروهاي ستاد ايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم به گونه اي كه بسياري از دوستان ما از شدت جراحت به بيمارستان منتقل شدند، و جالب اينكه سردار قاليباف هيچ عكس العملي براي منع نيروهايش در ضرب و جرح ما انجام نداد.
محمدعلي دادخواه كه به تازگي وكالت اين دانشجويان مضروب را پذيرفته نيز با بيان اينكه" آقاي قاليباف تصور مي‌كنند همچنان فرمانده نيروي انتظامي هست و دانشجويان زيردستان ايشان " به هاتف گفت: ما در اين پرونده از تمام كساني كه مبادرت به ضرب و شتم كردند شكايت مي كنم و از ستاد آقاي قاليباف اين انتظار را داشتيم كه در يك گفتمان تبليغاتي بديهي ترين حقوق انساني و بشري كه همان آزادي بيان است رعايت شود.
در همين رابطه مهدي اميني زاده عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نيز با بيان اينكه سئوالات مطرح شده در سخنراني انتخاباتي آقاي قاليباف در تمام محافل دانشگاهي مطرح است به " هاتف " گفت: پرسش از نامه آقاي قاليباف و بخش ديگري از فرماندهان سپاه به آقاي خاتمي كه در حوادث 18 تير تهديد به سركوب كرده بودند، در تمام محافل دانشگاهي مطرح است.
وي خاطر نشان كرد:حال چگونه سردار قاليباف كه تا به حال چنين مواضعي را داشته به يك باره ژست مردمي گرفته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اميني زاده افزود: گذشته آقاي قاليباف و اتفاقاتي از اين دست كه دانشجويان به جرم پرسش از ايشان اينگونه مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند از حالا نشان مي دهد كه اگر ايشان رئيس جمهور شدند با چه زباني مي خواهند با دانشجويان صحبت كنند.

Copyright: gooya.com 2016