دوشنبه 23 خرداد 1384

سعيد حجاريان: قاتل متروي کرج، پسرعمه سعيد عسگر است

سعيد حجاريان امروز اعلام کرد : قاتل متروي کرج، پسرعمه سعيد عسگر است.
وی که در جمع اعضای مجمع عمومی انجمن پزشکان ايران صحبت مي‌کرد با طرح اين مطلب افزود: "يکي از دوستانم در دادگاه ويژه روحانيت اين موضوع را به من اطلاع داده است."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي همچنین اضافه کرد که دوستش به او گفته: "اگر آن روز از سعید عسگر شکایت میکردی امروز این جوان زنده می بود." حجاریان در پاسخ به این سخن دوستش اعلام کرد: "اگر آن روز شکایت هم میکردم ، باز هم این جوان کشته میشد . من به دستگاه قضایی ایران هیچ امیدی ندارم!"

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24350

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد حجاريان: قاتل متروي کرج، پسرعمه سعيد عسگر است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016