پنجشنبه 16 تیر 1384

خبرگزاري فرانسه: اروپا نگران است احمدي‌‏نژاد غني‌‏سازي را از سربگيرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

خبرگزاري فرانسه گزارش داد: در بحبوحه وضعيت نامشخص "حسن روحاني" مذاكره‌‏كننده ارشد جمهوري اسلامي ايران در پرونده هسته‌‏اي، آمريكا اعلام كرد كه انتخاب مذاكره‌‏كنندگان هسته‌‏اي در مذاكره با اتحاديه‌‏اروپا به تصميم ايران بستگي دارد.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، "شان مك‌‏كورمك"، سخنگوي كاخ‌‏سفيد در جمع خبرنگاران، گفت: اين به تصميم ايراني‌‏ها بستگي دارد كه چه كسي را پاي ميز مذاكره با سه كشور اتحاديه‌‏اروپا بفرستند.
اين گزارش مي‌‏افزايد: شخصيت مطلوب "حسن روحاني" در طول مذاكرات حساس درباره برنامه هسته‌‏اي ايران، در پايتخت كشورهاي اروپايي ستايش مي‌‏شود.
يك ديپلمات بلندپايه اروپايي نزديك به مذاكرات گفت: استعفاي روحاني، نشانه‌‏اي بسيار جدي است.
خبرگزاري فرانسه در اين باره نوشت: ترديد درباره آينده "حسن روحاني" كمتر از دو هفته پس از انتخاب "محمود احمدي‌‏نژاد" رئيس‌‏جمهور فرامحافظه‌‏كار ايران، مطرح شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين گزارش آمده است: پيروزي غير منتظره احمدي‌‏نژاد، كشورهاي اروپايي را نگران كرده است؛ زيرا آنها نگرانند كه ايران يك روز تصميم بگيرد فعاليت‌‏هاي حساس غني‌‏سازي اورانيوم را از سربگيرد.
در پايان اين گزارش آمده است: مذاكره ايران با اروپا وارد مرحله حساسي خواهد شد؛ زيرا ايران تا پايان اين ماه، منتظر ارائه پيشنهادهاي قعطي سه كشور اروپايي درباره توافق‌‏نامه همكاري هسته‌‏اي است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبرگزاري فرانسه: اروپا نگران است احمدي‌‏نژاد غني‌‏سازي را از سربگيرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016