یکشنبه 19 تیر 1384

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت: 18 تير 78 عوارضي سو بر جنبش‌‏دانشجويي گذاشت، ايلنا

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت : حادثه 18 تير اوج فرياد و بغض هاي در گلو مانده دانشجويان بود، خشم دانشجويان در اين حادثه به بهانه تعطيلي روزنامه سلام و به دليل جلوگيري از آزادي‌‏هاي قانوني و مشروع جوانان شعله‌‏ور شد.

"مجيد حاجي بابايي" در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه تحليل واقعه 18 تير بدون تحليل دوم خرداد 76 امكان پذير نيست ، گفت: بعد از تحولاتي كه با شكل گيري دوم خرداد به وجود آمد ، انتظار ايجاد تحول و تغيير در عرصه‌‏هاي اجتماعي و سياسي در نزد جامعه به ويژه دانشجويان و دانشگاهيان بالا رفت. اما متأسفانه هسته سخت قدرت و جريان اقتدارگرا به هيچ عنوان توجهي به خواسته‌‏ها و مطالبات برحق جامعه و دانشجويان نداشت. به همين دليل هر بار با ايجاد يك جريان، مانع تحقق حداقل مطالبات دانشجويان مي‌‏شد.
وي تصريح كرد : يكي از اين نوع رفتار‌‏ها، حمله به تجمعات دانشجويان بود. آنها توجه نمي‌‏كردند انباشته شدن مطالبات دانشجويان روزي در قالب اعتراضات وسيع دانشجويي خود را نشان خواهد داد.
"حاجي بابايي" افزود : در 18 تير جنبش دانشجويي به دليل آنكه از رهبري قدرتمند، آگاه و تحليل‌‏گر از شرايط روز برخوردار نبود، دچار نوعي احساس‌‏گرايي شد و علي‌‏رغم تذكرهاي مشفقانه افرادي چون عزت ا... سحابي، دانشجويان صحنه مبارزه براي درخواست مطالبات خود را به خيابان‌‏ها كشيدند و همين امر خود عامل مهمي براي ناكامي اين حركت شد.
وي ادامه داد : البته ناگفته نماند كه اقتدارگرايان با توجه به تجربيات گذشته، مانند اول بهمن 1340 در عرصه دانشگاه و 15 خرداد 1342 در عرصه عمومي جامعه، براي سركوب چنين اعتراضاتي برنامه‌‏ريزي سازمان يافته و هدفمند داشتند و اگر اين اقدام آنها در 18 تير 78 رخ نمي‌‏داد، به طور قطع در روز ديگري اين سركوب را انجام مي‌‏دادند.
وي با اشاره به اينكه افراد با تجربه در عرصه سياسي كشور متوجه اين خطر شده و به دانشجويان تذكر داده بودند، اظهار داشت : به همين دليل آنها همواره به دانشجويان متذكر مي‌‏شوند كه در دانشگاه‌‏ها بمانند.
"حاجي بابايي" ادامه داد: دانشجويان در اين حركت اگرچه نتوانستند به اهداف خود برسند ولي تجربه گران‌‏قيمتي به دست آوردند. آنها پاسداري از آزادي در مرزهاي درون دانشگاه وتلاش براي فرستادن پيام خود از درون دانشگاه به جامعه را آموختند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه 18 تير 78 عوارضي سوء بر جنبش دانشجويي گذاشت، تصريح كرد : در اين حادثه اقتدارگرايان به صورت هدايت شده درصدد تزريق يأس و نااميدي به درون دانشگاه شدند. اين ضربه نيز به قدري سنگين بود كه متأسفانه اثرات رواني آن تا مدت زمان طولاني ادامه خواهد داشت.
"حاجي بابايي" با تأكيد بر اينكه جنبش دانشجويي بايد از 18 تير تجربه‌‏اي براي حركت آينده خود بسازد، اظهار داشت : حادثه 18 تير نبايد عاملي براي يأس و سكوت جريان دانشجويي شود . اين حادثه بايد نشان از وحدت جريان دانشجويي باشد و بايد بازنده نگه داشتن ياد و خاطره آن حادثه، اثرات سوء و زيانبار اين حركت از روان دانشجويان پاك شود.
وي اظهار داشت : 18 تير سنگ محك و آزمايشگاه خوبي براي تست استراتژي هاي موجود در جنبش دانشجويي ايران است. آناني كه نوعي راديكاليسم و حركت هاي ساختارستيز را تجويز مي‌‏كنند و دانشجويان را از سياست ورزي قانوني برحذر مي‌‏دارند ، بايد براي اثبات صداقت خود، حداقلي از شجاعت و آمادگي در عرصه عمل را به نمايش بگذارند، در غير اين صورت ترديدهاي جدي درباره راه و عملكرد آنها به وجود خواهد آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"حاجي بابايي" در پايان تصريح كرد: صدور بيانيه‌‏اي تند و نشر آن در فضاي مجازي اينترنت، براي اثبات ناكارآمدي سياست‌‏ورزي قانوني كفايت نمي‌‏كند. جنبش‌‏دانشجويي پيش‌‏رو بايد با حضور فعال در جامعه و دانشگاه تا رسيدن به آزادي و دموكراسي تمام عيار تلاش كند.

Copyright: gooya.com 2016