دوشنبه 20 تیر 1384

سخنگوي قوه‌ي قضاييه: گنجي و زرافشان شرايط درخواست آزادي مشروط دارند اما درخواست نمي‌دهند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مصاحبه مطبوعاتي امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد وضعيت اكبر گنجي و اعتصاب غذاي وي، اظهار داشت: من در مورد اعتصاب غذاي ايشان همان مطالبي را شنيدم كه در روزنامه‌ها منتشر شده است كه از سوي خانواده‌شان توسعه داده مي‌شود و خدا گواه است كه قرار بود مرخصي‌شان تمديد شود ولي متأسفانه ايشان به بهانه بيماري به مرخصي آمدند و به تنها چيزي كه نپرداختند درمان خودشان بود؛ شما به عنوان نماينده رسانه‌ها برويد به ايشان و خانواده‌شان بگوييد كه سعي كنند تابع مقررات باشند چرا كه اين برخوردها مناسب وضع ايشان نيست.

وي ادامه داد: نحوه‌ي برخورد ايشان خيلي زننده بود، در كجاي دنيا يك زنداني اين‌گونه رفتار مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: گنجي و زرافشان هر دو شرايط درخواست آزادي مشروط دارند ولي متأسفانه درخواست نمي‌دهند ما هم كه به زور نمي‌توانيم از آنها بخواهيم كه درخواست بدهند.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت پرونده ملي - مذهبي‌ها، گفت: اين سه تن كماكان در مرخصي به سر مي‌برند و هيأت ويژه پيگيري اين پرونده، هفته آينده اظهارات و ادعاهاي آنها را جمع‌بندي مي‌كند و اگر نياز باشد از خود آنها براي حضور در جلسه نيز دعوت مي‌شود.

Copyright: gooya.com 2016