جمعه 31 تیر 1384

محمدرضا خاتمی: ما اصولا معتقد به كابينه فراجناحي نيستيم، آفتاب

آفتاب - دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: معتقديم دولت بايد يكدست باشد و همه مسووليت را يكجا بپذيرد و پاسخگوي عملكرد خود هم باشد.
------------------------------------

محمدرضا خاتمي در گفت‌‏وگو با سايت رويداد در مورد اين مطلب كه آيا در فضاي جديد پس از انتخابات رياست جمهوري، آيا رويكردهاي جديدي از سوي جبهه مشاركت در حوزه سياست‌‏ورزي حزبي پديد خواهد آمد، گفت: زنده‌‏بودن و پويايي هر موجود و هر نهادي منوط به اين است كه طبق شرايط پيش آمده، بتواند مسير جديد خود را تعيين و از شرايط پيش آمده به نفع اهداف خود بهره گيرد. مطميناً اهداف حزب، اهدافي دراز مدت و استوار است، اما در روش‌‏ها و خط‌‏مشي‌‏ها حتماً بايد باز نگري كرد. به نظر من سياست ورزي مساله مهمي است كه به احتمال زياد دچار تغيير خواهد شد.

وي افزود: به نظر من سياست‌‏هاي حزب و جريان اصلاحات، متضمن رسيدن به عدالت هم بود. اشكال ما اين بود كه نتوانستيم به صورت عيني اين رابطه را نشان دهيم، البته اگر از سياه‌‏نمايي‌‏هاي انبوه در هشت سال گذشته بگذريم، بنابراين ما بايد زباني براي ترجمه دموكراسي و حقوق بشر پيدا كنيم كه همه مردم تلازم اين امور را با رفاه خود ببينند.

خاتمي در خصوص نوع همكاري جبهه مشاركت ايران اسلامي با دولت جديد، اظهار داشت: ما اصولاً معتقد به كابينه فراجناحي نيستيم، توجه كنيد، مي‌‏گويم كابينه، نه همه كارگران دولت و حكومت. فردي يا جرياني كه به مسووليت مي‌‏رسد، داراي فكر مشخص و برنامه تدوين شده و افراد معتقد به آن فكر و برنامه بايد باشد، الان هم معتقديم دولت بايد يكدست باشد و همه مسووليت را يكجا بپذيرد و پاسخگوي عملكرد خود هم باشد، به همين جهت، حزب متبوع ما همه اعضاي خود را از حضور در كابينه منع كرده است.

وي در خصوص دخالت حزب متبوع خود در مورد جبهه دمكراسي و حقوق بشر، تصريح كرد: بحث‌‏هاي فراواني در جريان است. پيگيري يك جبهه گسترده با اهداف بلند نيازمند كار تفكري مفصلي است، اما در خود حزب از بعد از انتخابات، به اين امر پرداخته‌‏ايم و ديدگاه‌‏هاي خود راجع به اصول و معاني، چارچوب‌‏ها، وظايف و اعضاي تشكيل دهنده اين جبهه را و بعد با گروه‌‏هاي متمايل ديگر، رايزني خواهيم كرد و ان‌‏شاالله براساس ملاك‌‏هاي قابل قبول كه بتواند طيف‌‏هاي گسترده‌‏اي از احزاب، نهادهاي مدني و افراد را شامل شود، اين جبهه را در آينده نزديك تشكيل شود. كليه اركان حزب مشاركت، علي‌‏رغم ديدگاه‌‏هاي كمي متفاوت، درباره اصل جبهه همه گفته‌‏اند بايد به عهد خود وفا كنيم، بنابراين تماميت حزب براي تشكيل اين جبهه آمادگي دارد.

خاتمي با اشاره به انفجارات اخير لندن و تحولات احتمالي جديد در سطح بين‌‏الملي در خصوص جايگاه ايران در اين تحولات احتمالي، گفت: به نظر من از 11 سپتامبر تحولات جهاني دگرگون شده است و اين معادلات نوين رقم خورده است. حوادث لندن جزيي از اين سلسله است كه البته اشتباه است اين تحولات را محدود به عوامل سياسي كنيم، بلكه بايد عوامل تمدني و فرهنگي جامعه شناختي و اقتصادي را نيز در شناخت اين تحولات مد نظر داشت.

وي افزود: ايران نيز بر سر دو راهي است، يكي راه اصلاح‌‏طلبان است كه براساس صلح و گفت‌‏وگو و تفاهم مي‌‏خواهد اين تحولات جديد را به نفع كشور رقم بزنند و ديگري گفتمان محافظه‌‏كاري بنيادگرا مي‌‏باشد كه بر اساس گفتمان سه دهه قبل، گفتمان دو قطبي مي‌‏خواهد تا از اين معادلات، به نفع خود بهره گيرد. فعلاً قدرت مطلقه و امكان تصميم‌‏گيري و عمل رسمي در دست اين گروه دوم است كه به نظر من مخاطراتي را براي كشور پيش خواهند آورد، اما اصلاح طلبان با توجه به جايگاه اجتماعي و بين‌‏المللي خود مي‌‏توانند كشور را از حداقل بعضي از اين مخاطرات دور كنند.

دبير كل مشاركت در مورد رويكرد نهادهاي بين المللي و دول خارجي در قبال انتخابات اخير ايران و نتيجه حاصل از آن كه به رياست جمهوري احمدي‌‏نژاد انجاميده، بيان داشت: دول خارجي به دنبال منافع خود هستند، همانگونه كه ما هستيم. اما عده‌‏اي به اشتباه تصور مي كنند منافع دول خارجي امروز صرفاً اقتصادي است، اين اشتباه است، اصلي‌‏ترين هدف دول خارجي به خصوص دول غربي امروز، "امنيت" است. به نظر من آنها ارزيابي مي‌‏كنند دولت جديد ايران يا به عبارت بهتر حكومت يكپارچه و متحد ايران در اين رابطه چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در مورد فعاليت‌‏هاي اجتماعي و سياسي دولت احمدي‌‏نژاد، تصريح كرد: اول اين كه شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور به گونه‌‏اي نيست كه هر كس بر سر كار مي‌‏آيد، مي‌‏تواند منويات خود را طبق الفعل بالفعل پيش ببرد، بلكه مجبور است با واقعيت كنار بيايد، اما به نظرش بخش خصوصي نوپاي ايران متحمل ضربات و فشارهايي خواهد شد و بخش وابسته به حكومت در اقتصاد، قدرت بيشتر خواهد گرفت و اين يعني گسترش فساد و تبيعض و سرانجام بدتر شدن وضعيت معيشت مردم اميدواريم چنين نشود.

وي ادامه داد: در چنين شرائطي حزب مايل است هر كاري مي‌‏تواند بكند كه وضع مردم بهتر شود، حال اگر دولت جديد اين كار را بكند، ما استقبال مي‌‏كنيم، اما ما داراي نظرات، ديدگاه‌‏ها و برنامه‌‏هايي بوده و هستيم كه دولت جديد را پايش خواهيم كرد و از موضع اقتصادي با آن برخورد خواهيم كرد.

خاتمي در مورد ادامه همكاري نسبي پيش آمده در دور دوم انتخابات رياست جمهوري با "هاشمي"، افزود: همكاري ما با هاشمي منحصر به اعلام حمايت ما از ايشان در دور دوم و فعال شدن ستادها در اين يك هفته بود. ما راه مشخصي داريم، هنوز هاشمي اعلام نكرده‌‏اند چه مي خواهند بكنند و اصولاً ترديد جدي وجود دارد كه ايشان اصلاً بخواهند فعاليت خاصي در اين حوزه‌‏ها داشته باشند. ما با هركس بخواهد فعاليت بكند، پس از ارزيابي برنامه‌‏ها و هدف او، رابطه خود را تغيير مي‌‏دهيم. طبيعي است تا وقتي فعاليتي نباشد، اين امر هم محقق نخواهد شد.
دبيركل جبهه مشاركت در مورد كنگره آتي اين حزب و تغييرات احتمالي در اركان حزب، گفت: تمايل من و بخشي از كادرهاي حزب، چنين است. اميدواريم حزب ما هم بتواند پوست‌‏اندازي كند.

خاتمي همچنين در مورد وضعيت گنجي، اظهار داشت: ما هم همه اقدامات خود را چه در قالب تشكيلات، چه در قالب ارتباط با نهادهاي حكومتي و چه در فعاليت‌‏هاي خود اعضاي حزب انجام داده‌‏ايم، اما نگران هستيم چرا كه در اين ماجرا خشك و تر خواهند سوخت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمی: ما اصولا معتقد به كابينه فراجناحي نيستيم، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016