پنجشنبه 27 مرداد 1384

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: محسني اژه‌‏اي در كار شنود بسيار با احتياط عمل مي‌‏كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، گفت: عمدتا نظر كميسيون امنيت ملي بر چهار وزير پيشنهادي خارجه، كشور، اطلاعات و دفاع مثبت است و به نظر مي‌‏رسد راي اعتماد را از مجلس كسب كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، كاظم جلالي مخبر كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي در خصوص جلسه رز گذشته اين كميسيون و حضور چهار وزير پيشنهادي خارجه، اطلاعات، كشور و دفاع گفت: در جلسه روز گذشته كميسيون هر يك از وزراي پيشنهادي يك ساعت فرصت داشتند تا برنامه‌‏هاي خود را ارايه دهند، پس از آن اعضاي كميسيون به نقد و بررسي برنامه‌‏هاي آنها و طرح سوالات خود پرداختند.

جلالي تصريح كرد: كميسيون در خصوص وزرا، راي‌‏گيري انجام نداد، اما عمدتا نظر كميسيون براي راي به وزراي پيشنهادي مثبت بود.

وي در خصوص برخي مخالفت‌‏ها با وزير دفاع گفت: كميسيون درحال بررسي برنامه‌‏ها و سوابق مصطفي محمد جبار، وزير دفاع است امانسبت به آقايان محسني اژه‌‏اي , پور محمدي و متكي ديد مثبت‌‏تري وجود دارد.

وي افزود: متكي با توجه به حضورشان در كميسيون امنيت ملي و سوابق وزارت خارجه ايشان و پور محمدي با توجه به سوابق اجرايي و تجربه ايشان و محسني اژه‌‏اي نيز با توجه به اين كه چهره شناخته شده‌‏اي براي اعضاي كميسيون بود شناخت بيشتري نسبت به آنها در كميسيون وجو د داشت ولي اسم آقاي نجار تازه مطرح شده است و اعضاي كميسيون شناختي نسبت به ايشان ندارند.

جلالي در خصوص سوالات مطرح شده در كميسيون از وزراي اطلاعات، كشور، خارجه و دفاع تصريح كرد: از وزير اطلاعات در خصوص ساز و كار نظارتي براي تقويت اقتدار وزارت اطلاعات و جلوگيري از آسيب پذيري اين وزارت خانه پرسيده شد همچنين در خصوص نزديك كردن جناح هاي سياسي و كمتر كردن شكاف هاي روز افزون بين جناح هاي سياسي سوال پرسيده شد، بسياري از حوزه‌‏ها كه نياز نيست امنيتي باشند امنيتي شده‌‏اند و نظام هزينه‌‏هاي زيادي را براي امنيتي شدن آن حوزه‌‏ها مي‌‏پردازد، نظر آقاي اژه‌‏اي را در خصوص دستگاه اطلاعاتا موازي پرسيده ام.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: محسني اژه‌‏اي پاسخ دادند من قائل به دستگاه اطلاعاتي موازي نيستم، بايد وزارت اطلاعات تقويت شود جلالي به نقل از اژه‌‏اي تصريح كرد: دستگاه اطلاعات موازي به دليل برخي ضعف‌‏ها كه مشاهده شده شكل گرفته است تلاش مي‌‏كنم وزارت اطلاعات وزارت مقتدري در چار چوب قانون باشد.

وي ادامه داد‌‏: اژه‌‏اي تاكيد كرد وزارت اطلاعات نبايد شكل و شمايل جناحي داشته باشد.

وي در خصوص فعاليت هاي اقتصادي در وزارت اطلاعات گفت : در حال حاضر وزارت اطلاعات كار اقتصادي نمي‌‏كند اما در گذشته اين قضيه وجود داشته آقاي اژه‌‏اي عنوان كرد مخالف فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات هستيم.

جلالي تصريح كرد : از اژه‌‏اي در خصوص بحث شنود سوال شد كه ايشان پاسخ داد هميشه نسبت به شنود دغدغه‌‏هاي جدي داشته و دارم، رئيس شنود از رئيس جمهور است و قاضي شنود نيز با موافقت رئيس جمهور انتخاب مي‌‏شود.

محسني اژه‌‏اي تاكيد كرده است در كار شنود بسيار با احتياط عمل مي‌‏كنم.

كاظم جلالي در بخش ديگري از صحبت هايش به سوالاتي از پور محمدي وزير كشور اشاره كرد و تصريح كرد: از سوابق اطلاعاتي پور محمدي سوال شد كه آيا در وزارت كشور از نيروهاي اطلاعاتي امنيتي استفاده مي‌‏شود و با گروه‌‏هاي خود سر چگونه برخورد مي شود؟

جلالي به نقل از پور محمدي وزير پيشنهادي كشور گفت: ايشان تاكيد كرده‌‏اند نگاه من نگا ه جناحي به وزارت كشور نخواهد بود در عين حال اصولگرايي براي من اصل اساسي است .

پور محمدي خاطر نشان كرده است در وزارت كشور از همه نيروهاي توانمند استفاداه مي‌‏كنم تا وزارت كشور در خدمت پيشرفت و ارتقا كشور و شعارهاي رئيس جمهوري باشد.

وي گفت: پور محمدي در خصوص اطلاعاتي بودن خود در كميسيون گفته است بنده حدود 8 سال از وزارت اطلاعات جدا شده و وارد حوزه تحقيق و دانشگاه شده‌‏ام، اساس كارم استفاده از همه نيروهاي توانمند است.

وي ادامه داد: پورمحمدي در عين حال تاكيد كرد : اگر نيروي توانمندي با سابقه اطلاعاتي باشد در وزارت كشور از حضورش استفاده مي كنم اما بنا ندارم از كل نيروهاي اطلاعاتي امنيتي استفاده كنم.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت :پور محمدي در خصوص گروه هاي فشار تصريح كرد : كاملا قائل به ضوابط قانوني هستم .

نماينده شاهرود در خصوص سوالات مطرح شده از وزير دفاع و خارجه توضيحي ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016