دوشنبه 7 شهریور 1384

مرتضوي در زمينه آخرين وضعيت گنجي: مسوولان قضايي هيچ قولي به هيچ متهمي نمي‌‏دهند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان تهران اعلام كرد: برخي از قضات اعتقاد دارند از آنجايي كه در ارتباط با سوالهاي آزمون سراسري قانونگذار، مقررات خاصي وضع نكرده است اين اقدام جرم محسوب نشده و نمي‌‏توان مجازاتي را درباره آن اعمال كرد.

به گزارش ايلنا،سعيد مرتضوي روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: فروش سوالهاي آزمون سراسري نظم عمومي را بر هم زده و مي‌‏توان به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي با عوامل آن برخورد كرد.

دادستان تهران از نمايندگان مردم در مجلس شوراي خواست با تدوين و تصويب طرحي جامع مشكل قانوني برخورد با استفاده‌‏كنندگان سوالهاي آزمون سراسري را برطرف سازند.

مرتضوي در زمينه آخرين وضعيت اكبر گنجي و برخي خبرها مبني بر قول مساعد مسوولان براي آزادي نامبرده اظهار داشت: مسوولان قضايي هيچ قولي به هيچ متهمي نمي‌‏دهند.

وي افزود: اساسا وقتي يك مجرم و زنداني به اقدامات غيرمتعارف متوسل شده و از دستگاه قضايي باج مي‌‏خواهند به هيچ وجه به خواسته‌‏هاي او توجهي نمي‌‏شود و امتيازي براي خواسته‌‏هاي غيرمتعارف قايل نيستيم.

مرتضوي خاطرنشان كرد: صحبت ما تنها در مورد آقاي گنجي نيست بلكه تمامي مددجويان را نيز شامل مي‌‏شود، به عبارتي مددجويان تا زماني كه مرتكب تخلف و جرم نشوند به صورت معمول با آنان برخورد مي‌‏شود و در صورت مجرميت محدوديت‌‏هايي منظور خواهد شد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: برخورد قضايي با پرونده‌‏هاي زمين‌‏خواري به صورت متمركز به تازگي آغاز شده است.

بر اساس اين گزارش،مرتضوي در حاشيه ديدار مردمي رييس كل دادگستري استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرين اقدامات شوراي حفظ حقوق بيت‌‏المال در اراضي و منابع طبيعي گفت: اين شورا از حدود چند ماه پيش در تهران فعاليت خود را آغاز كرده است.

وي افزود: همچنين با تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد عمليات اجرايي آخرين اخبار و اطلاعات درباره تخلفات اراضي جمع‌‏آوري مي‌‏شود.

مرتضوي اظهار داشت: به زودي با تشكيل گزارش ستاد عمليات اجرايي و ارايه آخرين اسناد و مدارك مرتبط با زمين خواري پرونده‌‏هاي تشكيل شده براي رسيدگي قضايي به شعب ويژه مبارزه با زمين‌‏خواري ارسال مي‌‏شود.

دادستان تهران دورنماي برخورد با جرايم زمين‌‏خواري را اميدواركننده اعلام كرد.
وي گفت:طي اين مدت براي اعاده حقوق بيت‌‏المال و كاهش جرايم زمين‌‏خواري اقدامات مناسبي صورت گرفته است و دورنماي بسيار اميدواركننده پيش‌‏بيني مي شود.

مرتضوي درباره ترور قاضي آقازاده و برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه قاضي آقازاده به لحاظ رسيدگي به پرونده‌‏هاي مرتبط با زمين‌‏خواري مورد سوءقصد قرار گرفته است، گفت: پرونده اين ترور در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هنوز ضارب شناسايي نشده است تا انگيزه ترور مشخص شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016