دوشنبه 4 مهر 1384

عليرضا رجايي: سخنان احمدي نژاد در سازمان ملل برای حل بحران هسته‌اي کشور مناسب نبود، امروز

امروز: سخنان احمدي نژاد در سازمان ملل برای حل بحران هسته‌اي کشور مناسب نبود.
عليرضا رجايي استاد دانشگاه و فعال سياسي با بيان این مطلب به خبرنگار سايت امروز گفت: با توجه به شرايط پيش آمده حاکمیت ناچار است یکی از این دو گزينه را انتخاب كندیا آن كه به منظور كسب حمايت و اعتمادسازي بين‌المللي وبه دست آوردن اقتدار جهانی به اصول جنبش اصلاحي در ايران پايبند باشد ويا اينكه برای حفظ خود در عرصه بين الملل مرتب به کشورهای قدرتمند امتياز بدهد.
وي در ادامه افزود: پايبندي دولت جدید به عنوان جريان مقابل دوم خرداد به اصول جنبش اصلاحي چندان امكان پذير نيست. بنابراين جريان حاكم بر كشور ناگزير از اعطاي امتياز به بیگانگان مي‌شود.
اين فعال سياسي با اشاره به جنبش دوم خرداد تصريح كرد: قبل از پيروزي جنبش دوم خرداد نيز شرايط كشور از نظر بين المللي بسيار بحراني بود به گونه اي که سفراي بسياري از كشورهاي اروپايي فرا خوانده شده بودند اما بيان شعارهاي دموكراتيك آقای خاتمی، در آن مقطع براي جمهوري اسلامي يك رانت بين المللي را به ارمغان آورد كه در نهايت منجر به كاهش فشار بين المللي شد.
رجايي یادآور شدکه: جريان مقابل اصلاح طلبان رويكرد مسالمت جويانه جنبش دوم خرداد در سطح ديپلماتيك را مماشات و كوتاه آمدن بر سر منافع ملي قلمداد می نمود.
وي در ادامه افزود: بعد از انتخابات اخير رانت بين المللي از بين رفته و فشارهاي بين المللي براي اخذ امتياز حداكثري بر ايران افزايش يافته است.
اين فعال سياسي با اشاره به نياز ايران به جلب اعتماد جهانی تاکید کرد: جمهوري اسلامي بايد مسيري طولاني را براي جلب اعتماد نظام بين المللي طي كند اما متاسفانه دولت جديد به جاي ارائه راه‌كار، بيشتر راه گريز از مساله را برگزيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رجايي در پايان تصريح كرد: قرار دادن چين و روسيه در برابر آمريكا موثر واقع نمی شود و اين مساله قبلا توسط كارشناسان بين المللي هشدار داده شده بود.

Copyright: gooya.com 2016