چهارشنبه 20 مهر 1384

پيرو شکايت سعيد مرتضوي جلسه رسيدگي به پرونده عباس عبدي تجديد شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وقت احتياطي رسيدگي به پرونده عباس عبدي؛ عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، متهم رديف دوم پرونده نظرسنجي موسسه آينده كه قرار بود در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور برگزار شود، به وقت ديگري موكول شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين جلسه كه قرار بود به شكايت سعيد مرتضوي؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران نسبت به حكم برائت عباس عبدي از اتهام فروش اطلاعات به دولت متخاصم و تبليغ عليه نظام كه از سوي شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور صادر شده بود، رسيدگي شود كه با عدم تشكيل اين جلسه به وقت ديگري موكول شد.
پيش از اين عباس عبدي در شعبه 1410 دادگاه عمومي به رياست قاضي سعيد مرتضوي به اتهام فروش اطلاعات به دولت متخاصم و تبليغ عليه نظام به هشت سال حبس محكوم شده بود كه با تجديد نظرخواهي وكيل او، اين ميزان حبس به چهار سال و نيم كاهش يافت كه در نهايت شعبه اول ديوان عالي كشور، اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي را از هر دو اتهام مذكور تبرئه كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس از اين اعلام برائت، دادستان تهران در لايحه اعتراضيه‌‏اي خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار نقض حكم شعبه اول ديوان عالي كشور شد كه با موافقت رئيس قوه قضاييه و تشخيص خلاف بيّن شرع به شعبه تشخيص اين ديوان ارجاع شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيرو شکايت سعيد مرتضوي جلسه رسيدگي به پرونده عباس عبدي تجديد شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016